28.11.2010

Programul expoziţiilor bibliotecii judetene 29 noiembrie – 3 decembrie 2010

Programul activităţilor cultural – educative din săptămâna 29 noiembrie – 3 decembrie 2010

Luni, 29 noiembrie Sala Multimedia - ora 11,00

• Expoziţia Concursului Naţional de Ex-libris, ediţia a XXIII-a, TUDOR ARGHEZI.
- PREZINTĂ:
- ILIE BOCA, pictor
- IULIAN BUCUR, critic de artă

• Lansarea catalogului „TUDOR ARGHEZI - CONCURS NAŢIONAL DE EX-LIBRIS”, Ediţia a
XXIII-a, Editura Bibliotecii „C. Sturdza”, Bacău, 2010. Redactori: Crina Ifrim şi Iulia Leteanu.
• Acordarea premiilor laureaţilor Concursului. Gabriela Muraru, directorul bibliotecii.
• Tudor Arghezi –“Lumină şi coloare” – expoziţie de carte realizată de Diana Toma.
• Omagiu adus cărţii şi slujitorilor ei. EX LIBRIS. Cuvinte potrivite (1923).
TUDOR ARGHEZI (1880 -1967) –versuri în interpretarea actorului - Radu
Bogdan Ghelu.

- Coordonatori activitate: Gabriela Muraru – directorul bibliotecii , Crina Ifrim - şef birou Relaţii cu Publicul si Iulia Leteanu – şef birou Copii şi Artă.

Sala de Lectură

- NICOLAE IORGA (1871-1940) - istoric, scriitor, om politic, academician

- Expoziţie de carte cu ocazia împlinirii a 70 ani de la moarte, realizată de
Diana Toma.

Sala de Lectură Fondul Documentar şi de Patrimoniu

- IOAN ADAM (1875-1911) - prozator
- Expoziţie de carte cu ocazia împlinirii a 130 ani de la naştere, realizată de Iulia Lucaci.
Filiala Bicaz – ora 13.00


Activitate în parteneriat cu Şcoala cu Clasele I –VIII “Octavian Voicu”
DIN PROGRAM:
• Daim - moment poetic
• Dumbrava Minunată – dramatizare
• Mihail Sadoveanu citeşte din operele sale– audiţie
• Sadoveanu şi Copiii – expoziţie de carte.
PARTICIPĂ :
- elevii Şcolii cu Clasele I-VIII “Octavian Voicu”:
- clasa a- IV -a B, - învăţătoare - Coca Dumitraşcu şi
- clasa a VI- B - diriginte - Grecu Alina
Coordonatori activitate: Gabriela Popazu şi Lenuţa Neacşu

Marţi , 30 noiembrie
Sala Multimedia – ora 8.30
Dezbateri profesionale şi cultură literară
Sesiune de comunicări profesionale şi lansări de carte
pentru reprezentanţii celor 87 de biblioteci publice
(municipale, orăşeneşti şi comunale) din judeţul Bacău

• Din program:
- Noile tipizate de bibliotecă, partea a II-a: Registrul de Mişcare a Fondurilor (referent Irina Nica);
- Folosirea informaţiilor statistice pentru îmbunătăţirea imaginii bibliotecii publice. Privire comparativă asupra unor experienţe bibliotecare americane şi româneşti (referent Marinela Ciuchi);
- Organizarea de către ANBPR a cursurilor de pregătire profesională. Cel mai nou curs: Dezvoltarea Serviciilor Moderne de Bibliotecă (referent Crina ifrim);
- Informaţii privind desfăşurarea activităţilor din judeţul Bacău în cadrul Programului Biblionet (referent Ioan Enache)

- Alergând prin subteranele textului şi Lecturi paralele, volume de cronici literare semnate de Cornel Galben la Editura Corgal Press, Bacău, 2010;
- Ţărmuri paralele, versuri semnate de Atena Mariana Zară şi Leonid Iacob, Editura Corgal Press, Bacău, 2010;
- Înstrăinata noastră Basarabie, pagini de istorie însângerată, semnate de scriitorul Ion Lupu, Editura Babel, Bacău, 2010;
- Ultimul Constantin. Romanul Brâncovenilor, roman istoric de Ileana Toma. Editura Babel, Bacău 2010.
Pe marginea acestor titluri vor formula aprecieri Ionel Rusei, Ioan Enache şi vor rosti mărturisiri autorii Cornel Galben, Atena Mariana Zară şi Ion Lupu.

Filiala Bicaz
- ALEXANDRE DUMAS –FIUL (1824–1895)
Romancier şi dramaturg francez
- Expoziţie de carte cu ocazia împlinirii a 115 ani de la moarte, realizată de Lenuţa Neacşu.

Joi, 2 decembrie 2010

Secţia pentru Copii şi Filiala Bicaz
- 1 decembrie 1918, proclamarea Marii Uniri Naţionale
De la 1 decembrie 1918 - ziua în care s-a vestit lumii, prin hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Unirea tuturor românilor sub sceptrul Regelui dezrobitor Ferdinand I - şi până în timpul de faţă, fiecare cetăţean al României întregite a avut prilejul să asculte ori să citească diferite lămuriri cu privire la felul cum s-a înfăptuit Unirea aceasta şi la temeiurile care îi garantează trăinicia.
- Expoziţie de carte realizată de Colectivul Secţiei pentru Copii şi Lenuţa Neacşu.

Secţia de Artă
- UN MARE PIANIST AL LUMII: DINU LIPATTI (1917–1950) - compozitor, pianist, academician
-- Expoziţie de carte cu ocazia împlinirii a 60 ani de la moarte, realizată de Iulia Leteanu.

Secţia pentru Copii - ora 11,00

SĂ NE CUNOAŞTEM TRECUTUL
De la Tisa pân’ la mare, de la Nistru la Carpaţi
Activitate din cadrul proiectului de parteneriat
„Oglinda sufletului românesc”
Şcolile cu Clasele I-VIII Livezi şi Bereşti-Tazlău.

Pagini de istorie - prezintă Eugen Şendrea
Răsună Moldova - cântece interpretate de grupurile vocale ale elevilor de la
Scoala Livezi şi Şcoala Bereşti-Tazlău
Marea Unire - scenetă prezentată de elevii cl. a VI-a A de la
Şcoala Livezi
1 Decembrie în culori -expoziţie de desene realizate de elevii Şcolii Livezi

Cărţile Unirii - expoziţie de carte prezentată de Atena-Mariana Zară

Autori proiect – Anicuţa Bostan şi Atena-Mariana Zară
Realizatori activitate – elevii şcolilor participante îndrumaţi de profesorii: Ioan Bălan, Anicuţa Bostan, Virginia Lovin, Cristina Nica,Elena Cozma, Viore Dumitru, Maricela Titaru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin