22.06.2022

„Școala mea, școală cu noi orizonturi“- la final de proiect

Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran“ Bacău a derulat Proiectul Erasmus+ Ka1 Școala mea, școală cu noi orizonturi“, Nr. 2020-1-RO01-KA101-079578, coordonat de prof. dr. Mihaela Cojocaru, implementat în anul școlar 2020-2021 și continuat în 2021-2022, prin respectarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Acesta a presupus desfășurarea misiunii de predare STEM for ALL a coordonatorului de proiect, prof. Dr. Mihaela Cojocaru, la Mehmet Nuri Küçükköylü İmam Hatip Ortaokulu din Konya, Turcia și două mobilități internaționale în urma cărora au fost efectuate activități de diseminare în anul școlar 2021-2022.

    Prima mobilitate din cadrul proiectului a fost Misiunea de predare, cu Programul STEAM for ALL, care s-a derulat în perioada, 19 octombrie-11 decembrie 2020, la școala gazdă Mehmet Nuri Küçükköylü İmam Hatip Ortaokulu, Konya - Turcia, un tip de mobilitate singular în țara noastră.

      În prima etapă,  împreună cu directorul și monitorul misiunii de predare, coordonatorul de proiect a prezentat programul de activitate STEAM for ALL, au convenit asupra programului de curs și au selectat grupul țintă format din 20 de elevi, divizându-l în două grupe de câte 10 elevi. S-au semnat contractele și scrisoarea de acceptare în școală.

Din cauza situației pandemice, programul s-a derulat în prima parte, în format fizic, în partea a doua, în format online, pe platforma ZOOM. Elevii care au participat la programul STEAM FOR ALL, au realizat sarcinile propuse, au lucrat prin Metoda Proiectului, Metoda Clasei răsturnate, Metoda Celor 6 Pălării Gânditoare, Cubul și alte metode de învățare prin cooperare, pentru a dezvolta interesul pentru studiu și activități practice. Totodată, au primit o mapă de lucru, rechizite, instrumente și materiale necesare realizării activităților practice STEM, un stick cu acces la internet pentru realizarea activităților de proiect online. Elevii au realizat un portofoliu de activități STEM, cu materialele realizate atât în clasă, cât și în format online.

Prima mobilitate de grup a avut loc în Antalya - Turcia, în intevalul 25 - 30 iunie 2021, organizată de Anatolia Education - Turcia. Echipa alcătuită din: prof. Dr. Cojocaru Mihaela, prof. Mavrichi Carmen Hidolya, prof. Naconecini Liliana, prof. Ichim Nicoleta, prof. Tunaru Cătălin a participat la cursul structurat „STEM : A Step For the 21th Century Education". Fiecare zi a acestuia a  asigurat inițierea în tainele STEM - știință, tehnologie, matematică. Participanților li s-au prezentat aplicații  utile în stabilirea metodelor și instrumentelor digitale care, combinate cu resursele tradiționale, să conducă la desfășurarea unor lecții eficiente și atractive pentru elevi. S-au desfășurat activități de tipul: ,,learning by doing”, a avut loc workshopul STEM- STEAM-STREAM în cadrul căruia s-a proiectat un model de program STEM pentru școala participanților. Pentru grupul de cadre didactice de la Scoala Gimnazială ,,Dr. Alexandru Șafran”, pe lângă acumularea de multe experiențe și emoții,  participarea la acest curs Erasmus+ a însemnat dezvoltarea competențelor de specialitate, de predare transdisciplinară, dezvoltarea de competențe sociale, lingvistice și culturale și stimularea abilității de a lucra eficient într-o echipă internațională.

„Don’t give up&Catch your dreams“ este cursul structurat la care au participat cinci cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Dr. Alexandru Șafran“ Bacău, în intervalul 05-09 iulie 2021, în Barcelona, Spania. Aceasta este cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului amintit. Astfel, directorul unității de învățământ, prof. Irina-Carmen Vrînceanu, împreună cu prof. Oana-Andreea Bărbuț – limba și literatura română, prof. Mara Feneru – biologie și chimie, prof. Flaviana Patrașcu-Diac – învățământ primar, prof. Cristina Miron – învățământ preșcolar au format o echipă alături de alte opt cadre didactice din Grecia și Lituania pentru a descoperi noi metode de abordare a orelor de curs în vederea susținerii elevilor până la absolovire, scopul final fiind reducerea abandonului școlar.

Fiecare zi din cele cinci ale cursului a adus în prim-plan aspecte importante pentru înțelegerea problematicii propuse și dezvoltarea profesională a participanților. Identificând „De ce“-ul renunțării la cursuri înainte de a absolvi, profesorii au conștientizat multitudinea factorilor ce determină abandonul școlar ceea ce le-a orientat atenția către nevoia sporită a fiecărui cadru didactic de a avea o strategie foarte bine pusă la punct pentru a stopa acest fenomen atât de pregnant. Asumându-și instrumentele de lucru specifice școlii secolului al XXI-lea, cadrele didactice pot preîntâmpina instalarea dorinței elevilor de a renunța la cursuri sau îi pot ajuta să renunțe la acest gând periculos pentru adultul în devenire. Un stil de lucru centrat pe elev care promovează  gândirea critică, gândirea creativă, colaborarea și comunicarea, evaluarea ce ține seama de competențele stabilite inițial sunt aspecte importante ale demersului educativ actual, necesare în practica zilnică.

Un bun management al activităților co-curriculare asigură coerența între formal și nonformal, practicarea unei educații prietenoase pentru copii. Mai mult, utilizarea instrumentelor WEB 2.0 apropie mediul școlar de preocupările zilnice ale elevilor noștri care petrec foarte mult timp în fața gadgeturilor personale și le captează interesul pentru conceptele propuse. STEM, pasul necesar al interdisciplinarității, poate conduce spre abordarea integrată a unor noțiuni și determinarea instalării înțelegerii ușoare a lecțiilor tocmai prin diversificarea modalităților de lucru. Vizitele în cadrul muzeelor, bibliotecilor, orașelor etc. susțin învățarea prin descoperire, iar activitățile desfășurate la Poble Espanyol, un muzeu în aer liber al regiunilor Spaniei, au oferit un exemplu clar de succes al „outdoor“-ului.

Formarea a fost completată de un workshop emoționant la un centru ce susține persoanele fără adăpost. În cadrul acestuia, participanții au posibilitatea să parcurgă mai multe stadii, fiind susținuți să își găsească un loc de muncă și un adăpost, însă nu toți reușesc să ajungă la acest nivel. Dialogurile purtate cu Andrew, coordonatorul centrului, cu voluntari și cu beneficiarii programului au evidențiat multiplele fațete ale problematicii. Această situație trimite implicit cu gândul la faptul că renunțarea la școală poate conduce către o astfel de destinație nefericită și, uneori, stă în mâinile noastre puterea de a-i ajuta pe elevi să ajungă la absolvire, adică să dețină o bază necesară pentru a face față provocărilor vieții.

Două elemente importante ale proiectului nostru le-au reprezentat derularea cursului de formare STEM FOR ALL, în colaborare cu Casa Corpului Didactic ,,Grigore Tăbăcaru, care s-a bucurat de mult succes prin participarea a 30 cadre didactice și Conferinta internationala desfașurată pe data de 10 aprilie 2022. 

Pe scurt, toate activitățile din cadrul proiectului au oferit cadrelor didactce participante repere teoretice, exemplificări ale modalităților de aplicare ale acestora, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limbă străină, interculturalitate, adică resurse eficiente pentru un nou an școlar ce poate fi abordat cu mai multă încredere și cu mai multă siguranță în iminența succesului.  

LinkWithin