19.09.2022

Coaliția Unitatea de sânge a lansat documentul de poziție privind transfuziile de sânge, cu scopul optimizării activităţii în domeniul transfuzional din România

Lansarea documentului de poziție face parte din inițiativa coaliției Unitatea de sânge, demers ce militează pentru îmbunătățirea vieții pacientului cronic transfuzabil, ca parte a iniţiativei europene „Blood and Beyond”


Societatea Română de Hematologie (SRH), alături de Societatea Națională de Transfuzie Sanguină din România (SNTSR), Institutul Național de Transfuzie Sanguină Bucureşti (INTS), Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) și Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), cu sprijinul Bristol Myers Squibb, membrii fondatori ai coaliției Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro), au lansat astăzi, cu susținerea autorităților din România, un document de poziție privind transfuziile de sânge. Scopul documentului vizează optimizarea activităţii în domeniul transfuziei sanguine din România și subliniază importanța acordării unei atenţii deosebite faţă de sânge ca „rezervă naţională”, cu respect atât pentru donatori, cât şi pentru pacienți. 

Rezerva de sânge este o problemă presantă a sistemului de sănătate, cu implicații directe asupra pacienților români. Creșterea gradului de conștientizare a populației donatoare, dar și îmbunătățirea infrastructurii de colectare a sângelui reprezintă măsuri necesare ce trebuie implementate cu prioritate. În acest context, documentul de poziție lansat de către Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) subliniază importanța actualizărilor semnificative, atât în ceea ce privește nivelul de informare și infrastructură, cât și în ceea ce privește educarea personalului medical și disponibilitatea acestuia în beneficiul pacientului cronic transfuzabil. 

Îmbunătățiri însemnate pot fi obținute prin regândirea sistemului logistic (prin digitalizare aprofundată și utilizare a registrelor naționale), dar și prin armonizarea și îmbunătățirea cadrului legislativ național, prin raportare la rețelele de transfuzii de sânge de la nivelul Uniunii Europene. Totodată, cele mai recente tehnologii științifice și inovații trebuie respectate în analiza eficienței modelului actual. Crearea unei discipline medicale specializate pentru transfuzii și investigarea tratamentelor alternative pot avea avantaje semnificative, atât în ceea ce privește creșterea calității vieții pacienților, cât și în reducerea presiunii din cadrul sistemului de transfuzii de sânge.

„Inițierea acestei coaliții contribuie la identificarea unor soluții în beneficiul inovației și dezvoltării în domeniul medical, iar disponibilitatea părților interesate pentru sprijinirea acestei alianțe reprezintă un motor fundamental pentru transformarea și îmbunătățirea concretă a sănătății în România, având un potențial și o valoare reală în viața pacienților. Subliniez nevoia existenței resursei umane cu înaltă expertiză - înființarea unei specialități medicale care să gestioneze medicina transfuzională și terapiile celulare. Sunt domenii medicale în plină dezvoltare care necesită personal supraspecializat.”, afirmă Prof. Dr. Daniel Coriu, Președintele Societății Române de Hematologie.

Lansarea documentului de poziție de către coaliția Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) are la bază raportul „Blood and Beyond”, ce abordează situația actuală la nivelul Uniunii Europene privind deficiențele din sistemul transfuzional și măsurile fezabile pentru optimizarea acestuia. În cadrul acestui raport au fost identificate mai multe direcții prioritare de acțiune, precum reducerea impactului dependenței de transfuzii de sânge asupra calităţii vieții atât a pacienților, cât şi a familiei, cu îmbunătățirea acesteia, prin reducerea riscului transfuzional, asigurarea auto-suficienţei prin managementul eficient al recoltării/stocului şi utilizării ST/CS (sânge total/componente sanguine).

„În cadrul Societății Naționale de Transfuzie Sanguină avem angajamentul de a contribui activ la îmbunătățirea activităților hematologice transfuzionale și ne bucurăm să ne unim cu asemenea instituții medicale de renume în atingerea acestui deziderat.”, spune Dr. Florentina Vlădăreanu, Președintele Societății Naționale de Transfuzie Sanguină. 

"Sperăm că alianța Unitatea de sânge, prin demersurile și acțiunile sale, să contribuie la întărirea colaborării reprezentanților utilizatorilor (spitalele) cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C. T. Nicolau” și centrele de transfuzie sanguină. Doar împreună - rețeaua de transfuzie și utilizatorii - vom reuși să îmbunătățim accesul pacienților la tratamentul transfuzional.”, a declarat Tania Mihalcia, Director General al Institutului Național de Transfuzie Sanguină (INTS).

Misiunea coaliției Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) a apărut din nevoia de a susţine, de a promova donarea de ST/CS (sânge total/componente sanguine) şi de a oferi suport terapeutic constant pacienților în îmbunătățirea calității vieții, de a crea o Românie în care se asigură o calitate superioară a vieţii pacientului beneficiar al terapiei transfuzionale şi siguranţa donatorului de sânge. De asemenea, coaliția își propune să ofere un suport responsabil în domeniul transfuzional prin efortul comun al tuturor părţilor implicate.

„Ca reprezentant al pacienților cronici, consider că o astfel de coaliție, sprijinită de asociațiile de pacienți și susținută prin mecanismele sistemului, va juca un rol extrem de important în identificarea și trasarea politicilor de sănătate.”, a declarat Radu Gănescu, Președinte al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

„Viața pacienților depinde de angrenarea tuturor forţelor din societate și de o mai bună aliniere a serviciilor, tehnologiilor și politicilor medicale la nivelul celor mai noi și inovatoare practici din domeniu, iar această inițiativă care vine în sprijinul pacienților dă dovadă de multă solidaritate față de fiecare unitate de sânge.”, declară Cezar Irimia, Președinte al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.

Mai mult decât atât, coaliția Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) își propune să inițieze o serie de întâlniri prin implicarea experților, cercetătorilor şi specialiștilor din domeniul medical, precum a autorităților pentru identificarea şi implementarea celor mai importante acțiuni menite să îmbunătățească activităţile specifice domeniului transfuzional din România, cu sprijinul Bristol Myers Squibb. 

Transfuzia de sânge este o procedură medicală esențială de care beneficiază un panel larg de specialități medicale din Uniunea Europeană, milioane de cetățeni ai UE urmând terapia transfuzională (cu sânge și componente din sânge). În anul 2019, 28 de țări din UE și din Zona Economică Europeană, au raportat un număr de 22,9 milioane de unități de sânge sau componente sanguine recoltate. Studiile arată că în jur de 2% din unitățile de sânge colectate anual nu sunt utilizate terapeutic, reprezentând aproximativ jumătate de milion de unități de sânge „pierdute”. În acest context, misiunea coaliției Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro) este aceea de a eficientiza activităţile specifice terapiei transfuzionale „de la venă la venă” cu respectarea standardelor de calitate, asigurarea auto-suficienţei şi utilizării raţionale a ST/CS (sânge total/componente sanguine), prin politici optimizate și printr-un management eficient. 


09.09.2022

Proiectul Erasmus ACT merge mai departe


Asociația pentru Educație și Formare (ASEF) a finalizat cu succes primul an de implementare al proiectului „Act Communicate Transcend“ - 20201-1-HR01-KA227-SCH094792.


Proiectul care are opt partneri, coordonat de asociatia Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima din Croatia își propune să introduca drama ca metoda de predare a limbilor straine, mai ales a limbii engleze in scoala. 


Organizatorii cred că este nevoie să se schimbe programele de învățământ integrate cu teatrul în ceea ce privește predarea limbii engleze ca limbă străină, în special pentru îmbunătățirea abilităților de vorbire si comunicare. 


,,Ne bucurăm ca Agentia Nationala din Croația a aprobat Raportul intermediar și munca noastră din primul an de proiect a a fost apreciată.,,

Cel de-al doilea an de proiect a debutat cu cea de-a treia intalnire transnationala, Aceasta reuniune de management de proiect  s-a desfasurat in Italia, la partenerul nostru, Corigliano-Rossano. La aceasta reuniune de proiect, din partea ASEF  a participat Stefania Georgiana Tărâță, responsabilă cu monitorizarea in cadrul echipei de proiect. 

Temele de lucru ale intalnirii au fost : o analiza asupra modului  de implentare a produselor intelectuale, evaluarea, monitorizarea si asigurarea calitatii activitatilor de proiect realizate in primul an, precum si dezvoltarea site-ului si platformei de e-learning, aflate in lucru. Cei opt parteneri au pus in discuție punctele tari si punctele slabe identificate pana acum in derularea proiectului  si au intocmit calendarul intalnirilor din ce de-al doilea an de proiect. 

Activitatile culturale au dat culoare acestei reuniuni transnationale. De amintit vizitele la doua obiective locale de interes turistic: Muzeul  Diocesano e del Codex și  Castello di Corigliano.


,,Consideram ca aceasta mobilitate si-a atins obiectivele propuse si a fost un pas important in sinergia de grup a partenerilor de proiect. Este un parteneriat care are ca produse finale trei instrumente de lucru pentru profesorii de limba engleza, foarte utilile si interesante, pe care la acest moment le testam si le implementam in Romania,  in cele doua scoli partenere, Colegiul National ,,Vasile Alecsandri'' Bacău și Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny'' Bacău. Asteptam cu interes urmatoarele doua mobilitati, in UK pentru profesorii de limba engleza și la Bacau, ultima reuniune transnationala de management.- 

Mihaela Cojocaru- Presedinte Asociatia pentru Educatie si Formare ASEF Bacau

01.09.2022

Ecoul războiului în Bacău

Fundația Comunitară Bacău a organizat în 30 august o întâlnire pentru a marca finalul primei etape a programului “Together we stand”, finanțat de Oxfam International și partenerii din cadrul Disasters Emergency Committee, implementat la nivel local de Fundațiile Comunitare și coordonat la nivel național de Federația Fundațiilor Comunitare din România.

Misiunea Fundațiilor Comunitare în cadrul acestui program este de a lucra împreună cu organizații, autorități, mass-media pentru a sprijini integrarea refugiaților. 


Fundația Comunitară Bacău a oferit la nivel local finanțări în valoare de 350 000 lei, care au susținut munca și activitățile a trei ONG-uri băcăuane: Fundația de Sprijin Comunitar, S.O.S Satele Copiilor și Bronx People. Împreună am urmărit dezvoltarea unui  proces autentic de integrare care să stimuleze armonia și colaborarea între toți membrii comunității.


Demersul nostru a pornit de la acoperirea nevoilor urgente identificate pe fondul crizei umanitare a refugiaților ajunși în comunitatea noastră și s-a transformat într-o intervnție strategică și sustenabilă pentru integrarea noii realități și a celor care au găsit refugiu în Bacău. 

“Together we stand” este o campanie de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de noua formă pe care o ia comunitatea noastră, mai diversă, mai plină de înțelesuri și adaptabilă unor noi cerințe. 


Prin proiectele finanțate în acest program urmărim să generăm impact pozitiv pe termen lung pentru toate grupurile vulnerabile, printr-o abordare orientată către drepturi și cu promisiunea de a nu lăsa pe nimeni în urmă, în linie cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Despre proiect :


Demersul a pornit de la acoperirea nevoilor urgente identificate pe fondul crizei umanitare a refugiaților ajunși în comunitatea noastră și s-a transformat într-o intervenție strategică și sustenabilă pentru integrarea noii realități și a celor care au găsit refugiu în Bacău. 

“Together we stand” este o campanie de sensibilizare a opiniei publice vizavi de noua formă pe care o ia comunitatea noastră, mai diversă, mai plină de înțelesuri și adaptabilă unor noi cerințe. “Război. Crize. Viitor nesigur – în astfel de vremuri trăim! Români, ucraineni, copii, femei, bătrâni, cu toții suntem afectați. Răspunsul Fundației Comunitare Bacău la provocări este de a crea resurse în comunitate astfel încât să putem ajuta mai bine pe cei afectați. De aceea am finanțat la Bronx dotarea cantinei sociale, la FSC infrastructură de consiliere și la SOS Satele Copiilor spații comunitare de interacțiune. Programul este dezvoltat la nivel național de Federația Fundațiilor Comunitare din România, unde activez ca Trezorier.” a declarat Mihai Căprioară, Directorul Fundației Comunitare Bacău.

Prin proiectele finanțate în acest program urmărim să generăm impact pozitiv pe termen lung pentru toate grupurile vulnerabile, printr-o abordare orientată către drepturi și cu promisiunea de a nu lăsa pe nimeni în urmă, în linie cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 


Programul este finanțat de Oxfam International și partenerii din cadrul Disasters Emergency Committee, implementat la nivel local de Fundațiile Comunitare și coordonat la nivel național de Federația Fundațiilor Comunitare din România. Misiunea Fundațiilor Comunitare în cadrul acestui program  este de a lucra împreună organizații, autorități, mass-media pentru a sprijini integrarea refugiaților. 

În cadrul programului, trei ONG-uri băcăuane au primit finanțare prin  proiectul “CV pentru Bacău”- Fundația de Sprijin Comunitar, S.O.S Satele Copiilor și Bronx People,  urmărind dezvoltarea  unui  proces autentic de integrare care să stimuleze armonia și colaborarea între toți membrii comunității.


“#EatPrayLove by Cantina Socială Maria Bronx”

Asociația Bronx People a fost printre primele ONG-uri care a luat în grijă refugiații din Ucraina, în special una dintre cele mai vulnerabile categorii- copii. 

În urma experienței lor din primele luni ale acestei crize umanitare, aceștia au primit finanțare pentru a utila Cantina Socială Maria Bronx cu echipamente de gătit profesionale, astfel încât să se poată găti pentru un număr de 300 beneficiari zilnic (familii de ucraineni, moldoveni, elevi și sportivi și alți oameni fără posibilități din comunitatea locală).

În același timp, prin proiect, ei organizează și cursuri de gătit și formare de competențe în vederea integrării în piața muncii pentru refugiații ucraineni/moldovenii ce și-au părăsit țara din cauza amenințării armate. 


Centrul de informare, consiliere și integrare pentru refugiți ucrainieni

Pentru că la sediul FSC telefoanele sunau zilnic în căutare de informații și soluții, s-a amenajat un spațiu dedicat activității de consiliere și integrare. S-au organizat împreună cu voluntarii și specialiștii din proiect ateliere de socializare, integrare și comunicare cu copii, tineri și părinți. Pe durata proiectului s-au asigurat servicii de consiliere juridică/de asistență socială și consiliere psihologică pentru refugiații din Ucraina. Activitatea este realizată de specialiștii din proiect, un asistent social și un psiholog.


Coeziune prin mișcare

SOS Satele Copiilor – Sucursala Hemeius a dezvoltat, în spațiile anterior organizate ca și case de tip familial pentru copii ca măsură de protecție specială, capacitatee de a asigura în present protecție, cazare și servicii de integrare pentru refugiați ucraineni, familii cu copii.


Proiectul derulat de SOS Satele Copiilor – Sucursala Hemeiuș s-a adresat tuturor copiilor sub vârsta de 18 ani sosiți din Ucraina, pentru sprijinul educațional, recreativ și de adaptare socio-culturală. În acord cu intervenția pe termen lung, copii benficiază de asistență specializată pentru educație, recreere și adaptare socio-culturală, ei locuind în Satele SOS alături de copiii beneficiari ai Asociației. Proiectul a presupus activități adresate direct copiilor, echilibrul și bunăstarea copiilor fiind prioritare și prin aceste servicii urmărindu-se impactul traumatic al relocării. 

Dincolo de cifre și proceduri, programul “Together we stand” este despre oameni, povești și vieți. Iar frânturi din acestea au fost suprinse în colecția de povești “reFUGIat în Bacău”, lansată în cadrul evenimentului de ieri. 

 Sunt mărturii și declarații ale celor care au fugit din calea războiului și au găsit refugiu în Bacău, o nouă viață, înțelege și siguranță. Poveștile au fost culese și cu ajutorul bursierilor din cadrul programului și au fost editate de către echipa Fundației Comunitare Bacău.  

“Numele meu este Veronika. Am 38 de ani. Sunt o ucraineancă ce trebuie să fie puternică în fiecare zi, mamă a două fete minunate, fiica unor părinți grijulii și iubitori care au trăit în Ucraina toată viața lor, care au trăit și bune și rele și care nu vor să își părăsească patria. Sunt soția unui bărbat care servește voluntar în Forțele Armate Ucrainene în cel mai fierbinte punct al ostilităților din teritoriu. 

La sfârșitul lunii martie când conflictul militar a luat amploare, când în fiecare zi auzeam explozii și sirenele aeriene funcționau non-stop, când deja coborâsem de prea multe ori în beci și petrecusem noaptea acolo, atunci am început să realizăm că acest război sângeros, sălbatic și crud nu avea să se oprească. Așa că am decis împreună cu întreaga familie ca eu și sora mea, alături de copii, să părăsim Ucraina. “ 

Acum mă gândesc des la tatăl meu pe care nu l-am văzut de mult timp. Din păcate bărbații nu au voie să părăsească țara din cauza războiului. Îmi amintesc de mama și bunica care gătesc varenki și borș (absolut delicios) sau cum îmi cumpăr pui Kyiv și tort Kyiv, dintr-un supermarket din apropiere. Îmi amintesc apartamentul meu unde pisica doarme liniștită, camera mea unde meșteresc bijuterii din mărgele în culorile mele preferate - negru și mov. Ucraina e frumoasă și înfloritoare, iar oamenii ei, buni. 

Am observat aceste asemănări și cu România - Carpații, oamenii generoși și natura frumoasă. “


Acestea sunt doar două dintre mărturiile  pe care le puteți citi în colecția de povești“reFUGIat în Bacău”, accesibilă în mod gratuit : 

https://fundatiacomunitarabacau.ro/wp-content/uploads/2022/08/reFUGIat-in-Bacau_Carte-FCB_digital.pdf

Dincolo de realitatea globală a situației politice și economice generate de conflictul din Ucraina, ne-am trezit puși față în față cu realitatea unor oameni care au trebuit să fugă din casele și din țara lor, îndreptându-se spre necunoscut. Ce ne-am propus să facem cu acest proiect a fost să oferim organizațiilor, care au răspuns în prima faza nevoilor imediate ale refugiaților, susținerea necesară pentru ca ajutorul oferit de comunitatea băcăuană cetățenilor ucraineni să devină unul strategic, pe termen mediu și lung. Poveștile fiecăruia dintre cei pe care i-am cunoscut în cadrul acestui program, ne-a făcut să realizăm că viața este uneori imprevizibilă și rareori dreaptă. Și că avem nevoie în comunitate de o infrastructură socială, de servicii și oameni specializați care să poată să răspundă și în situații extreme, ca acesta pe care o traversăm, dar și nevoilor de zi cu zi ale oamenilor din comunitatea noastră.    Gianina Ozturk  - director de programe Fundația Comunitară Bacău.

 

 

 

 

 

LinkWithin