03.11.2010

Colaborare romano-israeliana

C.C.D. BACĂU, SE AFLĂ PE AXA DE COLABORARE MULTILATERALĂ  ROMÂNIA - ISRAEL

Cu ocazia vizitei preşedintelui Statului Israel, Shimon Peres, în România, prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău, a fost invitat să participe la o serie de evenimente care au avut loc la Bucureşti, la sfârşitul lunii august 2010.
Dintre acestea amintim, întâlnirea cu caracter festiv şi informal care s-a desfăşurat la Sinagoga Mare din Bucureşti şi momentul comemorativ, care a avut loc la Memorialul Holocaustului, inaugurat în octombrie
2009 în capitala României.

Vizita preşedintelui Israelului, Shimon Peres, în România nu a fost doar un prilej de reafirmare a bunelor legături dintre cele două state, ci s-a concretizat şi prin semnarea unui ”Program de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică bilaterală pentru anii 2010 – 2013”, dat publicităţii de curând.
Acest program, se arată în document, „va contribui la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Israel şi la cultivarea interesului, mai ales în rândul tinerilor din cele două state, cu privire la istoria şi cultura poporului român, a poporului evreu şi a Statului Israel”.

De asemenea va fi încurajată dezvoltarea colaborării dintre instituţiile de învăţământ ale celor două state. Spre exemplu, Articolul 3 al Programului prevede „nepublicarea unor manuale şcolare ce încurajează rasismul, antisemitismul şi xenofobia, pentru a contracara prejudecăţile şi stereotipurile negative”.
Totodată se reafirmă „necesitatea studierii în şcoli a destinului tragic al comunităţii evreieşti din România în perioada celui de-al Doilea Război Mondial sub ocupaţia nazistă” şi se prevede participarea elevilor şi cadrelor didactice la acţiunile programului Task Force pentru educaţia privind Holocaustul.
Documentul mai cuprinde prevederi detaliate privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, în domeniul culturii, artelor, al filmului (eventual coproducţii) şi participarea la festivaluri.

În ultimii şapte ani Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a fost implicată direct în organizarea unor activităţi cu caracter educaţional şi civic, care au promovat combaterea extremismului, discriminării, intoleranţei, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, iar cu ocazia celebrării a 52 de ani de cooperare şi dezvoltare internaţională a Israelului, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Statului Israel la Bucureşti, a evidenţiat şi felicitat instituţia băcăuană pentru aceste iniţiative, care se bucură astfel de o încurajare importantă.

Acest program, care se constituie într-o reală platformă de lucru, fiind totodată şi un important document diplomatic, susţine efectiv iniţiativele instituţiei băcăuane în această direcţie.
„Permanent am militat pentru dezvoltarea unor proiecte care să contribuie într-o manieră plenară la afirmarea internaţională a noului mediu educaţional din România.
Nu putem decât să ne exprimăm satisfacţia că acestea primesc confirmări diplomatice importante şi că întăresc colaborarea dintre România şi Israel. Un exemplu clar îl constituie noul program de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică bilaterală, pentru anii 2010 – 2013”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic Bacău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin