25.09.2013

“Împreună gândim viitorul”

Asociaţia pentru Promovarea Dezvoltării Personale (APDP) a organizat in data de 24 septembrie 2013, Conferinţa de lansare a proiectului “Împreună gândim viitorul”. Obiectivul general al proiectului ”Împreună gândim viitorul” urmărește creşterea nivelului de integrare socio-educațională a 120 de copii (60 din mediul rural și 60 din mediul urban), cu vârsta între 11 – 15 ani, cu oportunitati reduse care provin din categorii și medii dezavantajate din mediul rural și urban al judetul Bacău, comuna Cleja și municipiul Bacău, prin participarea acestora la 11 ateliere tematice de dezvoltare a abilităților lor de viată, 2 activități outdoor și 2 activități de voluntariat în cadrul comunității. Importanţa şi relevanţa proiectului sunt evidenţiate și prin grupul țintă căruia i se adresează respectiv, 120 copii, elevi în unităţi din învăţământul băcăuan situate atât la nivel urban, cât şi rural.

In contextul socio-economic actual, școala, familia, societatea întâmpină dificultăți în adaptarea copiilor la condițiile de viață. Elevii se confruntă cu dificultăți de adaptare la viața independentă de mediul familial sau școlar, aspect relevat și de un sondaj realizat în cele două unități de învățământ partenere.

Diferența dintre teorie și practică reprezintă un obstacol considerabil pentru mulți dintre ei. Metodele nonformale de educație reprezintă o soluție, activitățile aut-door, activitățile de voluntariat reprezintă o soluție. Ele se regăsesc în cadrul proiectului ”Împreună gândim viitorul”. Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

1. Dezvoltarea abilitătilor de viață independentă a 120 de copii, 60 din mediul rural și 60 din mediul urban, timp de 10 luni, prin intermediul unor programe și contexte de învăţare informală şi non-formală accesibile; 2. Ameliorarea fenomenului de excludere şi marginalizare a 120 de copii, 60 din mediul rural și 60 din mediul urban, cu oportunităţi reduse (copii care în comparație cu cei de aceeași vârstă se află într-un dezavantaj datorită unor dificultăți sociale, economice, educaționale, geografice) prin facilitatea accesului acestora la activități outdoor (excursii și vizite tematice, week-end rural - week-end urban) care vor avea ca scop încurajarea interacțiunii și integrării dintre copiii din mediul rural şi cei din mediul urban prin crearea unei relații autentice de cunoaștere reciprocă, cunoașterea mediilor de proveniență și familiale. 3. Creșterea gradului de participarea pro-activă a 120 de copii în cadrul comunităţii prin implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

Un alt obiectiv al proiectului urmăreşte întărirea capacităţii organizaţionale a Asociației pentru Promovarea Dezvoltării Personale (APDP) Rezultate: Proiectul va contribui la creşterea calităţii vieţii a 120 de copii prin accesul acestora la servicii de educație alternativă (ce încorporează și “învăţarea prin experienţă practică”) direcţionate pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă, creșterea nivelului de participare și implicare în vederea creării unor comunități puternice, responsabile și durabile. Educaţia “alternativă” poate reprezenta o oportunitate de facilitare a integrarii la nivel comunitar, atât pentru elevii provenind din mediul rural, cât şi urban, prezentând anumite aspecte pozitive care pot eficientiza procesul lor de includere şi prin faptul că este personalizată şi axată pe nevoile individuale ale copiilor şi urmăreşte un proces de învăţare specific grupului ţintă.

La finalul acestui proiect 120 de copii vor fi dezvoltat şi format abilităţi de viaţă care să le dea încredere în propria persoană, să-i motiveze să-şi croiască un traseu educaţional şi profesional care să le asigure integrarea socio-profesională la nivel comunitar, ca cetăţeni activi, implicaţi şi dornici să contribuie la dezvoltarea comunităţii locale cu reverberaţii atat la nivel naţional cat şi european. Ulterior beneficiarii se pot transforma în multiplicatori de informaţie, devenind astfel persoane cu mai multă experienţă în relaţie cu cei asemenea lor pe care îi pot motiva şi sprijini în diferite acţiuni. In urma activităților acestui proiect, se va putea crea un model de bune practici ce va fi prezentat cadrelor didactice și lucrătorilor sociali care vor participa la 2 Seminarii de instruire pe tema dezvoltării abilităţilor de viaţă ale copiilor, iar aceștia vor putea prelua acest model de lucru şi îl pot integra în programa de curs în metodele de lucru. Se va îmbunătăţi vizibil relaţia cadrelor didactice cu elevii lor, crescând încrederea şi respectul reciproc, demonstrând că pe primul loc sunt intereresele de dezvoltare ale copiilor.

Activităţile la clasă vor fi altfel, vor stimula elevii şi le vor maximiza şansele de a deveni adulţi responsabili, independenţi şi mai ales împliniţi, tineri cu posibilități crescute de integare socială și profesională. Obiectivul de întărire a capacități organizaționale a APDP va fi realizat prin derularea unui program de dezvoltare organizaţională ce va cuprinde elaborarea unei strategii de dezvoltare a asociaţiei, stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu autorităţile locale în vederea rezolvării unora din problemele comunităţii şi atragerea de noi voluntari care să spijine programele și activitățile acesteia.

Prin derularea acestui proiect va fi consolidat și confirmat profesionalismul echipei de lucru a asociației, ceea ce va contribui la schimbări în atitudinea autorităţilor faţă de ONG-uri, va creştere înţelegerea, dorinţa de a lucra în parteneriat cu ele, va creste credibilitatea acțiunilor promovate de organizațiile non-guvernamentale. Partenerii Asociaţiei pentru Promovarea Dezvoltării Personale, în proiect, sunt: • Liceul cu Program Sportiv Bacău; • Școala Gimnazială Cleja; • Primăria Cleja. Cu stima, Carla Popa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin