09.09.2013

Cultură, tradiţii şi tehnologie - trecut, prezent şi viitor

Vineri, 06 septembrie 2013, începând cu orele 17.30, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, a avut loc evenimentul „Valori Culturale interetnice” organizat de Uniunea armenilor din România Filiala Bacău în parteneriat cu Instituţia Prefectului- judeţul Bacău, Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova şi Partida Romilor Pro Europa Bacău. 

 Într-o Europă a diversităţii, a comunicării şi a deschiderii între oameni, evenimentul a adus împreună într-un
cadru multicultural, tehnologia de vârf – „vârful de lance” al cercetării stiinţifice aplicate şi crâmpeie de cultură şi tradiţii armeneşti, ceangăieşti, rrome şi româneşti. Evenimentul a fost deschis de conferinţa de tehnologie a domnului Varujan Pambuccian , „Puzzle – Direcţile tehnologice majore din lumea de astăzi”, cu o prezentare multimedia a principalelor direcţii, tendinţe, descoperiri şi inovaţii tehnologice, unele deja prezente în viaţa noastră de zi cu zi.


Conferinţa a evidenţiat, în egală măsură, nu doar beneficiile şi implicaţiile directe a implementării la nivel de masă a acestor tehnologii, ci şi responsabilitatea omenirii de a le utiliza într-un mod creativ, nepoluant şi paşnic. „Trecutul şi prezentul”, armonizate în culoare, sunet şi ritm, au fost aduse pe scenă de Ansamblul de dansuri tradiţionale armeneşti Vartavar, format din elevi ai şcolii armeneşti din Bucureşti, Grupul folcloric din Buda cu dansuri şi obiceiuri aparţinând patrimoniului ceangăilor, Ansamblul Baxtali cu dansuri specifice comunităţii rome şi Ansamblurile Ciucurelul şi Ciobănaşul cu dans şi melos autentic românesc.


 Evenimentul circumscrie eforturile depuse constant de organizatori de a reîmprospăta spiritul celor trei comunităţi în memoria şi sufletul băcăuanilor, promovând prin intermediul artei şi a tradiţiilor populare, unitatea, comuniunea, respectul şi buna înţelegere, chezăşie a existenţei într-o „Europă a punţilor între suflete”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin