24.03.2013

Prima întâlnire din acest an a membrilor Reţelei Comunicatorilor Regio Nord-Est

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord Est, a organizat joi, 21 martie 2013, orele 11.00, la Piatra Neamţ, Hotel Central Plaza, evenimentul ,, Regiunea Nord Est prin prisma comunicatorilor Regio”.

Evenimentul a corespuns cu prima întâlnire din acest an a membrilor Reţelei Comunicatorilor
Regio Nord-Est. Reţeaua a fost înfiinţată în anul 2009 la iniţiativa Autorităţii de Management pentru POR şi ADR Nord-EST şi are în prezent 220 de membri, care sunt implicaţi în diseminarea de informaţii privind evoluţia regională a Programului Operaţional Regional 2007-2013.

 Instituţia Prefectului-judeţul Bacău a fost reprezentată de consilierul de afaceri europene Ramona Necula, în calitate de membru al reţelei. Scopul întâlnirii a fost de a consolida schimbul de experienţă între membrii reţelei comunicatorilor Regio Nord Est, evenimentul cuprinzând o serie de prezentări ce au vizat implementarea Regio în Regiunea Nord Est, două ateliere de lucru, precum şi festivitatea de înmânare a premiilor pentru cele mai bune publicaţii scrise, pagini web şi fotografii realizate de comunicatorii Regio. Deschiderea evenimentului a fost asigurata de domnul Constantin Apostol, director general ADR N-E şi domnul Cristian Zamă, director adjunct al Organismului Intermediar POR.

 ,, Comunicarea a jucat un rol esenţial în toată această perioadă. Am fost alături de beneficiarii noştri de la început, mai întâi ghidându-le primii paşi spre depunerea cererii de finanţare, apoi printr-un proces de evaluare corect, transparent şi permanent în relaţia cu experţii Organismului Intermediar pe parcursul implementării, atât prin instruiri specializate, deschidere la dialog, dar şi propuneri de îmbunătăţire atunci când a fost cazul”, a declarat domnul Constantin Apostol.

 Acesta a abordat tematica regionalizării, opinând în favoarea realizării acesteia într-un timp cât mai scurt, prezentând, totodată, avantajele acesteia. În cadrul întâlnirii, directorul Comunicare, Cooperare şi Dezvoltarea Afacerilor din cadrul ADR N-E, a susţinut prezentarea ,,7 ani de comunicare Regio” iar coordonatorul Centrului de Informare pentru Instrumente Structurale a realizat o prezentare a proiectului prin care a luat naştere centrul, a cărui beneficiar este actualul Minister al Fondurilor Europene.

 Acesta este principalul promotor al instrumentelor structurale în România, oferind informaţii cu privire la oportunităţile de finanţare existente, răspunsuri la întrebări generale legate de fondurile structurale şi de coeziune, explicaţii clare, riguros formulate, în acord cu nevoile de informare specifice fiecărui solicitant, precum şi îndrumare către organismele responsabile specializate pentru probleme şi întrebări specifice. Temele celor două ateliere au fost ,,Promovarea on line şi social media” (cu moderator lect. dr. Patricia Bertea, Univ. Al.I.Cuza Iaşi) şi ,,Cum lucrăm cu jurnaliştii" (moderator jurnalist Radio Nord Est Iaşi, Violeta Cincu). Materialele puse la dispoziţia membrilor reţelei au fost : nr. 19 aferent lunii februarie al Revistei Regio, broşura ,,Proiecte Regiunea Nord Est. Iniţiativă locală. Dezvoltare regională” (aceasta prezintă situaţia sintetică privind stadiul implementării POR 2007-2013 la finalul anului 2012, dar şi câteva exemple de proiecte finalizate), precum şi Buletinul informativ al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est (seria a II a, nr.4/2012, #33).

 Persoanele interesate pot consulta materialele mai sus amintite la sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău, la doamna Ramona Necula - consilier afaceri europene sau pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est: www.adrnordest.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin