24.03.2013

Ambasadorul Israelului in Bacau

Vineri, 23 martie 2012, începând cu ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, prefectul Claudiu-Octavian Şerban a primit vizita oficială a Excelenţei Sale domnul Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel în România. La întâlnire au mai participat subprefectul Constantin-Dorian Pocovnicu şi directorul Casei Corpului Didactic Bacău, profesor Gabriel Stan. Întâlnirea s-a derulat sub auspiciile bunei
cooperări dintre România şi Israel şi a vizat aprofundarea aspectelor de dezvoltare economică şi culturală. Astfel, participanţii la întâlnire au analizat posibilitatea construirii unei strategii de sprijin a mediului de afaceri din cele două ţări, precum şi de stimulare a investiţiilor oamenilor de afaceri din Israel în oraşul Bacău, plecând de la Planul de dezvoltare strategic zonal.

Discuţiile purtate au evidenţiat infrastructura existentă, potenţialul economic, social şi de forţă de muncă inteligentă deţinut de oraşul Bacău, premise vitale pentru o investiţie de succes. De asemenea, un atu important în concentrarea şi intensificarea investiţiilor oamenilor de afaceri din Israel în urbea băcăuană are la bază succesul economic repurtat de capacităţile de producţie ale companiilor mixte israeliano-române, companii care operează de mai mulţi ani pe teritoriul judeţului în domenii de vârf. Un element constitutiv al reuşitei în afaceri este proactivitatea întreprinzătorilor români, atitudine necesar a fi dezvoltată la nivelul mediului de afaceri băcăuan.

 Astfel, în vederea creşterii volumului de afaceri, în cadrul întâlnirii, au fost identificate mai multe soluţii concrete de sprijin: capacitarea atât a Ambasadei Israelului în România cât şi a Ambasadei României în Israel în vederea diseminării propunerilor de afaceri şi investiţii, venite din partea comunităţilor oamenilor de afaceri ale celor două ţări, capacitarea camerelor de comerţ bilaterale, organizarea de misiuni economice şi încurajarea vizitelor de lucru în proiecte, cu echipe mici formate din oameni de afaceri români, focusate pe discuţii de investiţii punctuale, sectoriale, încurajarea companiilor româneşti de a participa la expoziţii şi târguri internaţionale de resort, organizate de statul Israel pe teritoriul său. Un factor catalizator al relaţiilor dintre statul Israel şi oraşul Bacău îl constituie oamenii de afaceri români şi israelieni ce realizează deja schimburi comerciale şi producţie, pe teritoriul Statului Israel care, odată identificaţi, pot stimula procesul investiţional în Bacău.

Un alt punct pe agenda întâlnirii l-a constituit promovarea studierii obligatorii a Holocaustului în şcolile româneşti, ca fundament al unei bune cunoaşteri a istoriei zbuciumate a poporului evreu, a dramelor şi experienţelor traumatizante ale persoanelor ce au trecut prin Holocaust, dar şi conştientizarea de către tânăra generaţie din Bacău, a sprijinului şi implicării comunităţii evreieşti locale la dezvoltarea comunităţii băcăuane. În acest sens, Excelenţa Sa se află în Bacău la invitaţia directorului Casei Corpului Didactic, profesor Gabriel Stan, cu ocazia deschiderii programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice, acreditat de Ministerul Educaţiei, „Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării”, furnizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Cu această ocazie, Ambasadorul Statului Israel în România a încurajat organizarea de seminarii, vizite, schimburi de experienţă, care să întărească cunoaşterea şi prietenia între cele două popoare, factor important pentru educaţia noilor generaţii, în special a tinerilor antreprenori. Studierea Holocaustului este, potrivit oficialului israelian, „importantă nu doar pentru cunoaşterea evreilor ci, mai ales, pentru dezvoltarea tinerei generaţii în spiritul toleranţei şi compasiunii, al luptei împotriva discriminării de orice fel”. Elementele de dezvoltare identificate în cursul vizitei Excelenţei Sale Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel în România, vor constitui puncte de plecare în vederea realizării unui plan structurat de acţiune cu beneficii reale şi multiple pentru cele două comunităţi. Prefectul judeţului Bacău Claudiu-Octavian Şerban consideră oportună vizita Ambasadorului Statului Israel în România Dan Ben Eliezer pentru aprofundarea aspectelor de dezvoltare economică, agricolă, turistică şi culturală, apreciind experienţa diplomatică a Excelenţei Sale ca fiind deosebit de favorabilă relaţiilor bilaterale.

 „Sunt onorat a vă avea musafir în judeţul Bacău. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, sunt un partener deschis permanent relaţiilor de colaborare şi dezvoltare. Ca băcăuan, vă pot spune că acest oraş dispune de potenţialul necesar unei dezvoltări lucrative în interesul ambelor comunităţi de afaceri. Soluţiile de dezvoltare identificate astăzi pot fi transpuse în viitorul apropiat în paşi concreţi de acţiune. Avem puterea de a construi împreună lucruri bune, pentru comunităţile noastre”, a declarat prefectul Claudiu – Octavian Şerban în încheierea vizitei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin