26.05.2011

Programul “CASA VERDE” pentru persoane fizice – sesiunea 2011

In data de 01 iunie 2011, Administraţia Fondului pentru Mediu lansează a doua sesiune de finanţare în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire – CASA VERDE, pentru persoane fizice. Scopul programului este îmbunătăţirea calităţii apei, aerului şi solului prin reducerea poluării cauzate de sistemele clasice de producere a
căldurii şi a apei calde, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Din bugetul total de 100.000 mii lei al acestei noi ediţii a programului, pentru judeţul Bacău a fost alocată suma de 3.259.185 lei. Sumele disponibile pentru fiecare solicitant, persoană fizică, sunt: 6.000 lei pentru instalare panouri solare, 8.000 lei pentru pompe de căldură, exclusiv instalaţii de aer condiţionat, 6.000 lei pentru instalaţii cu peleţi, brichete, tocătură lemnoasă şi alte resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.
În cadrul programului pot depune dosare de finanţare solicitanţii, persoane fizice, care îndeplinesc următoarele condiţii: persoană cu domiciliul în România, este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se implementează proiectul, nu are obligaţii restante la bugetul de stat/local şi nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului în activitatea desfăşurată anterior proiectului. Dosarele de finanţare se depun la Agenţia pentru Protecţia Mediului din judeţul în care are domiciliul solicitantul.

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:

a) cerere de finanţare nerambursabilă;
b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului;
c) copie după actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile / copia cărţii funciare colective şi extras de carte funciară individuală / autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
e) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, eliberat de către organele competente de pe raza cărora işi are domiciliul solicitantul;
f ) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, sau extras de cont;

Ghidul de Finanţare al programului precum şi alte informaţii se pot accesa pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu: www.afm.ro, la sectiunea aferentă acestui Program

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin