19.10.2010

Simulare de cutremur

Joi, 21 octombrie 2010, ora 10.00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău (I.S.U.J. Bacău) va efectua un exerciţiu de testare a Planului de Urgenţă Externă al S.C. TERMOELECTRICA S.A. Bucureşti - Sucursala Electrocentrale Borzeşti.


Exerciţiul de joi, 21 octombrie a.c., cu tema „Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Maior Constantin Ene » al judeţului Bacău pentru conducerea şi coordonarea forţelor de intervenţie prevăzute în Planul de Urgenţă Externă al S.C. TERMOELECTRICA S.A. Bucureşti - Sucursala Electrocentrale Borzeşti”, va simula limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident chimic urmat de degajarea în atmosferă de substanţe toxice periculoase. Această testare a Planului de Urgenţă Externă al S.C. TERMOELECTRICA S.A. Bucureşti - Sucursala Electrocentrale Borzeşti se doreşte a fi o verificare a modului de acţiune a tuturor forţelor de intervenţie pentru a se evita adevărate catastrofe, ce se pot solda cu distrugeri însemnate de bunuri materiale şi, uneori, cu pierderi de vieţi omeneşti.

În ziua de 21.10.2010, la ora 10.00, se produce un cutremur de 7 grade pe scara Richter în zona de S-E a cartierului Borzeşti. În depozitul de acid clorhidric la rezervorul nr.1 s-a produs ruperea racordului de consum. La data avariei în rezervor se găseau 48 t de acid clorhidric.

Ca urmare a acestui eveniment se înregistrează o emisie de acid clorhidric sub formă de vapori, care se împrăştie în atmosferă, cu efecte dăunătoare asupra personalului operator şi a locuitorilor din vecinătatea sucursalei. Deplasarea norilor de vapori de acid clorhidric se face în direcţia NV – SE, spre S.C. Chimcomplex S.A. În condiţii de vânt puternic există pericolul iminent de a afecta zonele învecinate locuite, distanţă faţă de acestea fiind de 5 km.

În acest context, la ora 10.10, I.S.U.J. Bacău este anunţat despre accidentul produs. Garda de Intervenţie şi Stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti se deplasează la faţa locului cu tehnica de intervenţie din dotare. În urma executării recunoaşterii şi culegerii datelor din teren se constată că norul toxic se deplasează din cauza curenţilor de aer către S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti, afectând activitatea acesteia. De asemenea, angajaţii din zona afectată au părăsit locurile muncă şi s-au deplasat spre locurile de adunare/evacuare. Doi muncitori aflaţi în zona avariei sunt în stare de inconştienţă, iar personalul din rândul salariaţilor acuză stări de şoc, greţuri şi insuficienţă respiratorie. Totodată, serviciul privat pentru situaţii de urgenţă acţionează pentru salvarea persoanelor, pentru intervenţia tehnică şi localizarea norului toxic.
Urmare a datelor raportate de la locul intervenţiei/acţiunii inspectorul şef al I.S.U.J. Bacău dispune măsuri pentru informarea de urgenţă a preşedintelui Comitetului Judeţean pentru situaţii de Urgenţă al judeţului Bacău, constituirea grupei operative a inspectoratului şi deplasarea acesteia sub comanda sa la locul intervenţiei.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru situaţii de Urgenţă al judeţului Bacău dispune preluarea conducerii acţiunii de intervenţie de către inspectorul şef al I.S.U.J. Bacău sprijinit de grupa operativă a inspectoratului şi specialiştii Sucursalei Electrocentrale Borzeşti, constituirea grupului de suport tehnic pentru “Explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane” în vederea gestionării corespunzătoare a situaţiei de urgenţă produsă.
Conducerea intervenţiei este preluată de inspectorul şef al I.S.U.J. Bacău. Acesta ordonă punerea în aplicare a „Planului de înştiinţare şi alarmare” şi stabileşte „Centrul de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei” în sediul inspectoratului.

La ora 10.15, se dispune preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Oneşti, introducerea semnalului „ALARMĂ LA DEZASTRE”.
Alături de forţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău şi echipajele de intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti, precum şi personalul angajat al S.C. TERMOELECTRICA S.A. Bucureşti – Sucursala Electrocentrale Borzeşti, la exerciţiu vor mai participa: Grupul de suport tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane; Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău; Inspectoratul de Jandarmi al judeţului Bacău; Direcţia de Sănătate Publică Bacău; Serviciul de Ambulanţa Bacău; Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Oneşti; Laboratorul mobil prelevare monitorizare factori de mediu; Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău; Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Bacău; Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău; Crucea Roşie Bacău; Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă al Sucursalei Electrocentrale Borzeşti; Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă al S.C. RAFO S.A. Oneşti; Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti.

Prin intermediul exerciţiului de joi, 21 octombrie, se urmăreşte: perfecţionarea deprinderilor personalului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, a membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, grupului de suport tehnic pentru “Explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane” şi Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Oneşti, precum şi a celulei de urgenţă a Sucursalei Electrocentrale Borzeşti pentru organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în caz de explozie urmată de incendiu cu degajare de gaze toxice în atmosferă; antrenarea tuturor forţelor participante în ducerea acţiunilor de limitare şi înlăturare a urmărilor dezastrului; verificarea modului de organizare a evacuării populaţiei; îmbunătăţirea cooperării între instituţiile participante şi testarea aplicabilităţii planului de cooperare între unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în caz de dezastre.

De asemenea, se va urmări: succesiunea activităţilor executate de către dispecerul Sucursalei Electrocentrale Borzeşti şi de către Centrul Operaţional Judeţean pentru realizarea înştiinţării şi alarmării personalului şi pentru notificarea efectuată la producerea unui accident chimic, cu efecte în afara amplasamentului; cunoaşterea semnalelor de alarmă de către angajaţii operatorului economic şi de către populaţia municipiului Oneşti şi modul de acţiune la semnalul „ALARMA LA DEZASTRE”; realizarea evacuării şi a autoevacuării în situaţii de urgenţă; procedurile şi modalităţile specifice de acţiune pentru fiecare instituţie implicată şi fiecare subunitate de intervenţie în parte; realizarea coordonării forţelor cuprinse în plan de către comandantul intervenţiei/acţiunii şi centrul de conducere şi coordonare a intervenţiei; aspecte care ţin de operativitatea prezentării la punctele de adunare a membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău - Grupul de suport tehnic pentru “Explozii mari la suprafaţă şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane”şi a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Oneşti; aspecte care ţin de dotarea logistică şi învăţăminte care decurg pe această linie; confecţionarea de mijloace improvizate de protecţie de către populaţie şi reguli privind utilizarea acestor mijloace; activitatea personalului de conducere pentru darea dispoziţiunilor preliminarii, raportarea operativã a situaţiilor şi a propunerilor, luarea hotãrârii pentru limitarea şi înlãturarea efectelor dezastrului, stabilirea măsurilor pentru recuperarea şi reabilitarea activitãţilor economice şi sociale şi refacerea factorilor de mediu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin