22.10.2010

„Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat”

C.C.D. BACĂU A RELANSAT UN PROGRAM FOARTE SOLICITAT
CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE ASALTEAZĂ INSTITUŢIA DE FORMARE BĂCĂUANĂ

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, a relansat programul de formare continuă „Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat”, un program foarte solicitat de cadrele didactice din judeţ.

El este acreditat de Ministerul Educaţiei, face parte din „categoria II”, se va desfăşura pe parcursul a 209 ore, fiind purtător a 55 credite profesionale transferabile.

Programul de formare continuă „Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat” a fost parte integrantă a proiectului „Formare şi Dezvoltare Profesională în Mediul Defavorizat”, din cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială: Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, adjudecat, coordonat şi implementat de C.C.D Bacău, în anul şcolar 2008 – 2009.

El are în componenţa următoarele module:

1. „Fonduri structurale – dezvoltare instituţională”, un program tematic şi modular, care se realizează prin stagii nondisciplinare, pe parcursul a 60 de ore.
Acestuia îi sunt alocate 15 credite profesioanle transferabile.
Până acum el a avut o foarte bună audienţă, fiind urmat de peste 800 cadre didactice.
Scopul programului este orientat spre creşterea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, odată cu formarea competenţelor cadrelor didactice, cu scopul atragerii şi gestionării fondurilor structurale europene.
2. „Instruirea în societatea cunoaşterii”, are durata de 89 ore şi este purtător de 25 credite profesionale transferabile.

Scopul acestui program este acela de a ajuta cadrele didactice să promoveze învăţarea centrată pe elev, prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiectele elevilor.
Programul se va desfăşura în premieră online, pe o platformă utilizată de C.C.D. Bacău şi pusă la dispoziţie de compania Intel.
iTeach este o platformă online pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice. Aceasta încurajează participarea la schimbul de resurse, la facilitarea colaborării şi la formarea competenţelor pedagogice şi de specialitate.
Programul a fost lansat de binecunoscuta companie Intel în anul 1999, fiind implementat progresiv în 35 de ţări, iar din anul 2007 şi în România, unde SIVECO, prin CCD-uri, are rolul de implementator la nivel naţional.
3. „Globalizare şi integrare europeană prin servicii”, este un program care se desfăşoară pe durata a 60 de ore, fiind purtător a 15 credite profesionale transferabile. El a fost urmat până acum de 150 de cadre didactice.
Scopul acestui program urmăreşte extinderea volumului de cunoştinţe cu privire la domeniul serviciilor, în special a celor educaţionale şi înţelegerea importanţei acestui segment, în condiţiile în care România a aderat la Uniunea Europeană.
De asemenea cursanţii vor căpăta o perspectivă mai largă asupra acestora, prin prezentarea lor comparativă, dar şi prin aplicarea noilor competenţe dobândite în activitatea didactică.
La finalul programului, cadrele didactice vor susţine un proiect educaţional, care va reflecta noile abilităţi şi competenţe profesionale dobândite pe parcursul celor 209 ore de formare, „face to face” şi „online”.

Se pare că sfârşitul anului calendaristic 2010, va fi unul foarte solicitant pentru colectivul şi colaboratorii noştri, deoarece oferta de formare pentru acest an şcolar s-a îmbunătăţit simţitor. Aşadar ne aşteptăm ca în perioada următoare solicitările colegilor să crească, cererea pentru formare continuă în judeţul nostru fiind mult peste aşteptări, mai ales din partea cadrelor didactice debutante şi a celor din mediul rural, ceea ce este oarecum neaşteptat, dar cu siguranţă îmbucurător.
De aceea am hotărât să lucrăm susţinut şi să reducem presiunea din acest moment. Cred că o să reuşim, deoarece ne bazăm pe colaborarea tuturor formatorilor implicaţi în aceste programe.”, ne-a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin