20.10.2010

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacau are viza Schengen

PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SCHENGEN

Astăzi, 20 octombrie 2010 a avut loc o activitate de pregătire a cadrelor din Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău în domeniul Schengen, activitate la care au fost invitaţi specialişti din cadrul Serviciului pentru Imigrări al judeţului Bacău.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate probleme specifice referitoare la regimul străinilor pe teritoriul
României, aspecte procedurale privind depistarea şi returnarea străinilor, Sistemul Informatic Schengen (SIS), modele de documente emise de către autorităţile române privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor străini.

În partea a doua a acestei activităţi ofiţerii formatori în domeniul Schengen din cadrul unităţii au prezentat aspecte practice referitoare la modul de accesare a bazelor de date de pe terminalele de legătură şi acces în bazele de date aflate în dotarea personalului unităţii precum şi accesarea acestora de pe calculatoarele conectate la reţeaua intranet.
Activitatea de pregătire va continua şi în perioada următoare cu personalul care are atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice .
În luna decembrie, la nivel naţional va avea loc activitatea de evaluare Schengen în domeniul SIS / SIRENE pentru verificarea stadiului îndeplinirii de către România a condiţiilor necesare implementării acqui – ului în acest domeniu în vederea dobândirii calităţii de stat membru cu drepturi depline.

Spatiul Schengen reprezintă o zonă de libertate de mişcare unde controalele la frontierele interne ale statelor semnatare au fost eliminate şi a fost creată o singura frontiera externa unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare.

La inceputul anilor 80, a demarat, la nivel european, o discuţie in legatura cu importanta termenului libertate de miscare.
În anul 1991 a fost semnată Convenţia de Implementare a Acordului Schengen. In momentul intrării in vigoare, in anul 1995, aceasta a eliminat controalele la frontierele interne ale statelor semnatare si a creat o singura frontieră externa unde controalele se desfasoară conform unui set de reguli clare.
De asemenea, au fost stabilite reguli comune in materie de vize, migraţie, azil, precum si măsuri referitoare la cooperarea politieneasca, judiciara sau vamala. Toate aceste masuri, împreuna cu Acordul Schengen, Conventia de Implementare a Acordului Schengen, deciziile si declaraţiile adoptate de către Comitetul Executiv Schengen stabilit în 1990, precum si protocoalele si acordurile de aderare care au urmat constituie acquis-ul Schengen.
Initial, acquis-ul Schengen nu a făcut parte din cadrul legislativ comunitar. Acest lucru s-a schimbat insa odată cu semnarea Tratatului de la Amsterdam, in data de 2 octombrie 1997, intrat in vigoare la data de 1 mai 1999. Un Protocol ataşat Tratatului de la Amsterdam incorporează acquis-ul Schengen în cadrul legislativ si instituţional al Uniunii Europene.
Începând cu acest moment, acquis-ul Schengen face parte din legislaţia comunitară şi a fost transferat in noul Titlu IV- Vize, azil, imigraţie si alte politici legate de libera circulatie a persoanelor.
Romania - Acquis-ul Schengen a fost acceptat in totalitate odată cu pregătirile pentru aderarea la UE. Anul 2011 reprezintă orizontul de timp pentru aderarea României la spatiul Schengen.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin