28.05.2013

Activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău apreciată la nivel naţional

 În perioada 24÷26 mai 2013, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău a participat la lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică din Romania (ANATOP-România) desfăşurate la Poiana Braşov, judeţul Braşov. Pe lângă autorităţi teritoriale de ordine publică care funcţionează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, reprezentate prin preşedinţii acestora, la manifestare au participat: chestor de poliţie Doru Dumitrescu, Subsecretar de Stat în Ministerul
Administraţiei şi Internelor, chestor de poliţie Florea Alexandru Oprea, adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, chestorul de poliţie Dumitru Jianu, directorul Direcţiei de ordine publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice ale judeţului Braşov.

Cu acest prilej, ANATOP-România a oferit domnului Ionel Floroiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, o plachetă omagială ca expresie a înaltei consideraţii pentru susţinerea şi promovarea politicilor pe segmentul de ordine publică şi recunoaştere a rolului avut şi eforturile depuse în realizarea acestei asociaţii naţionale. De menţionat că, domnul Ionel Floroiu a fost primul preşedinte al ANATOP-România, în calitatea sa de preşedinte ATOP Bacău în mandatul 2004-2008, iar din anul 2009 deţine calitatea de preşedinte de onoare al ANATOP. De asemenea, AutorităţiiTeritoriale de Ordine Publică Bacău i s-a recunoscut contribuţia la promovarea şi dezvoltarea instituţiei ATOP, prin acordarea de plachete omagiale doamnei consilier Maricica Luminiţa Coşa, preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău în actualul mandat, care a deţinut funcţia de membru ATOP Bacău şi în mandatul 2008-2012, domnilor Cornel Cepariu, ziarist, membru desemnat din partea comunităţii în ATOP Bacău şi Florian Moroşanu, secretar executiv al ATOP Bacău, ambii activând în cadrul acestui organism încă de la înfiinţarea sa, în anul 2002, precum şi domnului consilier Eugen Ochenatu care a îndeplinit funcţiile de preşedinte al ATOP Bacău şi vicepreşedinte al ANATOP-România în mandatul 2008-2012.

 Tot în cadrul acestei întâlniri au avut loc şi alegeri pentru desemnarea noii conduceri a asociaţiei pentru actualul mandat, ocazie cu care domnul Claudiu Coman (ATOP Braşov), preşedinte ANATOP-România în mandatul anterior, a fost reconfirmat în această funcţie. Doamna Maricica Luminiţa Coşa, preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău, a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al ANATOP-România pentru Regiunea Nord-Est, judeţul Bacău deţinând această funcţie pentru al doilea mandat consecutiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin