06.09.2014

Centru social pentru persoanele fără adăpost din municipiul Bacău

Proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, face parte din proiectele propuse spre finanţare nerambursabila de Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, Programul Operational Regional 2007 – 2013. Valoarea totală a acestuia este de
1.775.125,75 lei, din care contribuţia Municipiului Bacău este de 306.845,07 lei. 1.468.280,68 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabila solicitată.

Prin acest proiect, municipiul Bacău îşi va îmbunătăţi infrastructura socială prin reabilitarea unei clădiri şi a terenului aferent, care a avut funcţiunea de Punct Termic nr.154 din Bacău strada Milcov nr.9 E, la care se vor realiza lucrări de arhitectura, rezistenţă, instalaţii, izolaţii, amenajări exterioare şi dotarea integrală a centrului social.

 În prezent se evaluează oferta financiară în vederea semnării contractului de lucrări. Acest serviciu va contribui, pe plan local şi regional, la scăderea costurilor cu spitalizarea persoanelor fără adăpost în regim hotelier, la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor prin oferirea alternativei de a se reintegra social şi de a beneficia de servicii care să prevină deteriorarea sănătăţii prin afecţiunile generate sau agravate de faptul ca nu au locuinţă (degerături, TBC, hepatită, scabie, pediculoză e.t.c.).

Calitatea mediului va fi îmbunătăţită prin degrevarea de focarele de infecţie pe care le generează persoanele fără adăpost care nu pot beneficia de cele mai elementare condiţii de igienă. Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect finanţat prin Axa prioritară 1 Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin