06.03.2012

Ziua mondiala de luptă impotriva exploatării sexuale

AgenŃia NaŃională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul RegionalBacău, în parteneriat cu Palatul Copiilor Bacău (director, prof. Ghiciuscă Radu) si Colegiul
NaŃional Pedagocic „Stefan cel Mare” Bacău, vor organiza luni, 05.03.2012, o acŃiune de
prevenire / informare, în scopul constientizării tinerilor cu privire la cunoasterea fenomenului

traficului de persoane, modalităŃilor utilizate de grupările organizate în vederea racolării
adolescenŃilor în scopul exploatării sexuale, precum si a riscurilor asociate acestui fenomen.
ActivităŃile se vor desfăsura la sediul Palatului Copiilor Bacău, începând cu orele 13,00,
situaŃie în care se vor distribui pliante / brosuri cu mesaje antitrafic si se va viziona filmul artistic
„LOVERBOY”.

Având în vedere rolul activ în prevenirea traficului de persoane la nivel local, vor
participa în calitate de invitaŃi, reprezentanŃi din cadrul InstituŃiei Prefectului – Jud. Bacău,
D.G.A.S.P.C. Bacău, AsociaŃia Betania Bacău si F.S.C. Bacău.

SemnificaŃia zilei de 4 martie –
Începând cu anul 2009, la data de 4 martie, la nivel mondial, se sărbătoreste Ziua Luptei
Împotriva Exploatării Sexuale. Este o zi menită să aducă în prim plan pericolul pe care îl prezintă
actele de violenŃă, abuz si exploatare sexuală în întreaga societate, inclusiv asupra copiilor. Fiind
o problemă sensibilă, dar si complexă, în acelasi timp, exploatarea sexuală rămâne a fi o realitate
de o amploare îngrijorătoare.
Prima ediŃie a acestei zile a fost marcată în anul 2009, prin organizarea unui colocviu
internaŃional la Paris si în alte circa 20 de orase din FranŃa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin