01.03.2015

Masa rotunda pentru imbunatatirea acordarii de fonduri judetene

La sfarsitul saptamanii am participat la o masa rotunda organizata de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD), în parteneriat cu Asociația „Un Zâmbet” Bacău pe temă Propuneri pentru îmbunătățirea procedurii de finanțare a sectorului nonguvernamental din Bacău prin legea 350/2005 de către Consiliul Județean Bacău”.

Rezultatul întâlnirii a fost intocmirea unui document de poziție semnat de toate persoanele/ong-urile participante ce va fi transmis în atenția Direcției Juridice din cadrul  Consiliului Județean Bacău.

Iata si principalele propuneri de îmbunătățire a metodologiei supuse dezbaterii publice în viziunea reprezentanților sectorului non-guvernamental prezenți la întâlnire:
⦁    Proiectul de hotărâre aflat în dezbatere publică nu implică fonduri pentru anumite domenii active la nivelul județului. Astfel, solicităm introducerea de noi linii de finanțare pe următoarele domenii:
⦁    Mediu (cu obiectiv pentru protecția animalelor)
⦁    Tineret
⦁    Educație civică și voluntariat
⦁    Eliminarea finanțării după principiului decontării și acordarea unui avans de minim 30% la demararea proiectului. Pentru a respecta principiile privind libera concurență și tratamentului egal enunțate la art. 4 din Legea 350/2005, CJ Bacău trebuie să nu finanțeze doar acele asociații care dispun de resursele financiare necesare demarării proiectului, ci și pe acelea care își bazează activitatea pe voluntariat. În județ există cel puțin 20 de organizații de mediu,tineret, sociale etc active, de dimensiuni mici, a căror muncă se bazează, în primiul rând, pe voluntariat, acestea nedispunând de suma necesară demarării activităților. În plus, toate celelalte surse de finanțare pentru ong-uri existente la nivel național și internațional (ce oferă și finanțări mult mai mari) folosesc principiul avansului la demararea proiectului (acesta variază de la 25% la 90%, pentru finanțări ce ajung  până la 250.000 de euro). (Erasmus +, SEE, Elvețiene etc). 


⦁    Extinderea termenului de depunerea a proiectelor de la 30 la 90 de zile și realizarea unei promovări intense a apelului de proiecte prin publicarea pe prima pagină a website-ului instituției, în ziarele locale și prin intermediul rețelelor sociale.
⦁    Realizarea unui calendar estimativ, în funcție de linia de finanțare, care să cuprindă: data limită de depunere a cererilor de finanțare și de transmitere a rezultatelor, perioada de contractare, începerea și termenul limită de finalizare a proiectelor.
⦁    În momentul transmiterii răspunsului privind acceptarea sau respingerea proiectului depus spre finanțare, acesta să fie însoțit de o grilă de punctaj unde să fie prezentate numărul de puncte obținute din maximul posibil, pentru fiecare dintre criterii în parte. La cererea aplicantului, să fie transmisă și evaluarea fiecărui membru al Comisiei de Evaluare.
⦁    Pentru a asigura competența evaluatorilor, precum și echidistanța și obiectivitatea în acordarea finanțărilor pe legea 350/2005, solicităm externalizarea serviciilor de evaluare a cererilor de finanțare, prin realizarea de achiziții publice pentru aceste servicii.
⦁    De asemenea, în cazul în care nu se acceptă propunerea de la punctul 6, solicităm introducerea unui membru din partea societății civile în comisiile de evaluarea a proiectelor. Cei trei membri să fie propuși de către Coaliția pentru Bacău, cu  mențiunea că ong-ul pe care îl reprezintă să nu depună proiecte în anul curent pe linia respectivă de finanțare, pentru a evita conflictul de interese.
⦁    Realizarea a minim două vizite de evaluare în teren (în funcție de durata proiectului), la sediul beneficiarului și la locul de desfășurare a activităților, pentru a observa evoluția proiectului și stadiul cheltuilelor realizate din finanțarea primită.
⦁    Dezvoltarea pe site-ul Consiliului Județean Bacău a unei secțiuni speciale pentru proiectele finanțate prin legea 350/2005 în fiecare an. În cadrul acestei secțiuni să fie postate suma acordată, obiectivele propuse, activitățile desfășurate, rezultatele atinse, impactul proiectelor finanțate și imagini/clipuri din timpul activităților. Pentru mai multe detalii privind această propunere, se poate avea drept model site-ul Fondului ONG în România – ⦁    www.fondong.dsc.ro, secțiunea ⦁    Proiecte Finanțate.
⦁    Alcătuirea unei comisii mixte între reprezentanții sectorului non-guvernamental din Bacău, experți și consilieri județeni care să lucreze la o nouă metodologie pentru anul 2016. Alegerea reprezentanților sectorului non-guvernamental să provină din domenii diverse și să dețină experiență în accesarea de fonduri, altele decât cele județene sau locale și să fie nominalizați de Coaliție pentru Bacău.

Propuneri punctuale privind Metodologia „Proiecte Sportive”
Eliminarea din Ghidul Solicitantului privind Regimul Finanțarilor Nerambursabile din Fondul Bugetului Consiliului Județean Bacău Alocate pentru Activitatea Non-profit de Interes Județean „Proiecte Sportive”, Secțiunea 2 Criteriile și Condițiile, a punctelor a) și b):
⦁    sa fie o structura sportiva recunoscuta in condiţiile legii (Ordin 130/2006 modificat cu Ordinul 236/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Sport);
⦁    sa faca dovada afilierii la federaţia sportiva naţionala de specialitate si/sau la asociaţia pe ramura de sport judeţeană (Certificat de identitate sportiva).
Considerăm că aceste precizări îngrădesc libertatea de participare la competiția de proiecte a organizațiilor din județ care au prevăzut în statut promovarea sportului și educației fizice și desfășoară activități multile în aceste domenii, dar nu sunt afiliate unor alte agenții sau federații sportive naționale.

Menționăm că toate aceste propuneri venite din partea noastră sunt rezultatul unei experiențe îndelungate de implementare de proiecte finanțate de fonduri europene și  naționale gestionate de diverse entități precum  Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Administrația Fondului Cultural Român (AFCN) etc. 

Având în vedere aceste argumente și respectând principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, vă solicităm să luați în considerare cele solicitate și, în consecință, să aduceți modificările solicitate la proiectului de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean, conform Legii nr.350/2005.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin