29.06.2013

Bacaul in analize - Sanatatea

RAPORTUL pe capitole, privind realizarea obiectivelor derivate din PROGRAMUL DE GUVERNARE -2012, intocmit de Institutia Prefectului.

 A fost:  

CAPITOLUL 1. BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ


CAPITOLUL 2. AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
 
Astazi:
CAPITOLUL 3. SĂNĂTATE


In cursul anului 2012 in judetul Bacau s-au desfasurat urmatoarele programe de sanatate cu rol important
in imbunatatirea starii de sanatate a populatiei:

- Program national de oncologie -obiectivul programului este tratamentul bolnavilor cu afectiuni
oncologice.Numarul de doze de vaccin HPV administrate in 2012 este de 4634.
- Program national de sanatate mintala - au fost desfasurate activitati de terapie cognitivcomportamentală
 pentru copiii cu tuburări în spectrul autist. Finantarea primita a fost de 20.000 lei
- Program national de diabet zaharat : consta in tratarea medicamentoasa a bolnavilor cu DZ I si
II,gestational si alte tipuri de DZ; preventia secundara a DZ prin depistare precoce a
complicatiilor DZ (Dozarea Hb glicozilate);- automonitorizarea bolnavilor cu DZ
insulinodependent;- realizarea Registrului National de DZ.

Finantare primita: 10000 lei
- Program national de boli endocrine – -tratamentul bolnavilor cu distrofie tireopată (hipertiroidie
şi  hipotiroidie)  aflaţi  în  evidenţa  secţiei  şi  a  cabinetului  Endocrinologie  din  Ambulatoriu;
numărul  persoanelor participante la screening pentru diagnosticarea afectiunilor tiroidiene in
2012 a fost de 1506 persoane.
- Program national de sanatate a femeii si copilului. S-au avut in vedere urmatoarele obiective si
activităţi : Profilaxia malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere (Numar copii beneficiari de
administrare de vitamina D in 2012: 3137) ; prevenirea deceselor neonatale ; depistarea precoce
a deficientelor de auz la nou nascuti ; profilaxia sindromului de izoimunizare Rh (44 persoane
vaccinate)
- Program national de tratament in strainatate: 1 dosar trimis la Ministerul Sanatatii in anul 2012;
1 dosar recomandat la comisia de specialitate;Finantare primita : 447000 lei; Numar pacienti
pentru care s-a primit finantare : 2 ( 1 dosar din anul 2011, si un dosar din anul 2012)
- Program national de asistenta comunitara si actiuni pentru sanatate - in judetul Bacau,
activitatea de asistenta medicala comunitara a fost asigurata de catre 12 asistenti medicali comunitari si
8 mediatori sanitari.Mediatorii sanitari comunitari si-au desfasurat activitatea in localitatile: Moinesti,
Comanesti, Buhusi (2 mediatori), Blagesti, Gura Vaii-Temelia, Valea Seaca si Parincea.
- Programul national de prevenire a bolilor transmisibile : in cadrul supravegherii epidemiologice a
bolilor infectioase prevenibile prin vaccinare s-a avut ca principal obiectiv realizarea
imunizarilor in conformitate cu Programul National de Imunizare.

In perioada analizata s-a procedat la monitorizarea calitatii apei de baut din mediu urban si rural
provenita atat din reteaua de distributie a sistemelor centralizate cat si din instalatiile centrale , bazine
de acumulare, microcentrale rurale, fantani publice, izvoare captate, pompe. Au fost efectuate 127
controale la nivelul instalatiilor centrale de apa de pe raza judetului Bacau si 184 controale la nivelul
microcentralelor rurale autorizate sanitar sau in curs de autorizare.
Pentru supravegherea calitatii aerului au fost recoltate 60 probe de pulberi sedimentabile din
orasele Bacau, Comanesti, Moinesti; nu s-au inregistrat depasiri.

Monitorizarea toxiinfecţiilor  alimentare  (TIA  )  : s-au înregistrat  3  focare  familiale  de  TIA:  2
focare in municipiul Bacau si 1 focar in Hemeius. La niciunul din focarele anchetate nu s-au înregistrat
decese.
In cadrul programului privind monitorizarea calităţii  suplimentelor  alimentare  s-a întocmit
catagrafierea unităţilor  luate  în  evidenţă    şi  s-a procedat la realizarea unei baze de date cuprinzând un
număr de 53 suplimente alimentare. S-a procedat la recoltarea unui număr de 4 suplimente alimentare şi 8
teste de sanitaţie. 

Au fost identificate şi înregistrate un număr de 96 de produse alimentare cu adaos de vitamine,
minerale şi alte substanţe. Au fost investigaţi conform metodologiei 100 de subiecţi persoane fizice şi s-
au completat 100 chestionare cu răspunsurile acestora.

Referitor la monitorizarea radioactivitatii apei potabile si alimentului :S-au recoltat 172 probe
de mediu si 15 probe alimentare : 33 probe de apa potabila , 9 probe apa ploaie,4 probe de apa reziduala,
2 probe apa suprafata ,4 probe de zapada ,72 probe depuneri atmosferice, 29 probe aerosoli,6 probe
vegetatie, 1 proba de cenusa CET,1 proba zgura ,2 probe materiale de constructii, 4 probe de fosfogips, 5
probe de radon din aer ,5 probe lapte,4 probe meniu ,1 proba rosii,1 proba morcovi,2 probe de paine,1
proba de mere,1 proba carne de vita ,la care s-au efectuat masuratori alfa global ,beta global ,activitatea
masurata este sub CMA.

In cadrul masurilor de prevenire a bolilor profesionale si de identificare a factorilor de risc ce stau
la baza aparitiei afectiunilor cu caracter profesional sau legate de profesiune s-au efectuat activitati
specifice de medicina muncii si toxicologie industriala inregistrandu-se 6 cazuri de imbolnaviri
profesionale.

S-au efectuat la cererea unitatilor : 363 determinari ale intensitatii zgomotului global la locul de
munca din care peste 60 % au reprezentat depasiri peste limita maxima admisa de 87 dbA ; 485
determinari de luxmetrii + microclimat; 296 de buletine de determinare prin expertizare; 518 noxe
(pulberi,acetona,acetat de etil, toluen, alcool etilic, acid sulfuric, formaldehida, hidrocarburi alifatice,
amoniac, acid azotic, hexan). In cadrul programului de monitorizare a absenteismului profesional datorat
imbolnavirilor profesionale s-au inregistrat un numar de 19 concedii medicale (pentru afectiuni mai vechi
si noi)cu un numar de 303 zile concediu medical.

In perioada analizata , Casa de Asigurari de Sanatate Bacău a încheiat un numar de 697 acte
aditionale cu furnizorii de servicii medicale, pe toate domeniile de asistenţă medicală, ce se afla deja in
relatie contractuala pentru tot anul 2012 si 11 contracte cu noi furnizorii ce au dorit sa intre in relatie
contractuala.

Casa de Asigurari de Sanatate Bacău deruleaza 119 contracte cu furnizorii de servicii medicale
pentru Programele/subprogramele naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012, în conformitate cu H.G.
1388/2010 pentru aprobarea Programelor naţionale  de  sănătate  pentru  anii  2011-2012; Ordinul
Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr.1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor de sănătate pentru anii 2011-2012

Pana la data de 1 iulie 2012 s-a tinut evidenţa şi colectarea contribuţiilor la fondul de sanatate de
către  CAS  Bacău  pentru liber profesionişti,  agricultori,  persoane  nesalariate, persoane ce se asigură
facultativ şi  s-au aplicat măsurile de executare silită  pentru  recuperarea  contribuţiilor  datorate  şi  a
majorărilor  de  întârziere,  pentru  debitori.  Potrivit  dispoziţiilor Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvernului  nr.
125/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepând cu data de
1 iulie 2012, competenta de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice
revine ANAF. Au fost predate bazele de date pe 03 iulie 2012. Numarul total de dosare predate la ANAF
a fost de 21.839. Primirea-predarea dosarelor a fost incheiata pe 5.10.2012

S-au emis un numar de 2.964 acte administrative - „Decizii de impunere referitoare la obligatiile
de plata si calcul accesorii aferente Titlurilor executorii active” conform art.44 al. 3 din OG nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, pentru debitorii la FNUASS.
Au fost evaluati 173 de furnizori de servicii medicale care au contract cu CAS Bacău conform 
normelor metodologice privind evaluarea furnizorilor de servicii medicale pentru cei ce le-au expirat
dovada evaluării,  dar  şi  pentru  furnizorii  noi  care-şi manifestă  dorinţa  de  a  intra  în  contract  cu  CAS
Bacău. Conform Legii 95/2006 pot intra în contract cu casele de asigurări de sănătate numai furnizorii de
servicii medicale care îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS si MS.

Crearea cadrului informatic necesar punerii în  aplicare  a  strategiei  e-România  şi  e-Sănătate  şi
implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de  asigurări  sociale  de
sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical, privind obligatia utilizarii mijloacelor electronice de
transmitere la distanţă  în  procesul  raportarii on-line a serviciilor prestate de furnizorii de servicii
medicale, medicamente şi  dispozitive medicale  aflaţi  în  relaţie  contractuală  cu  casele  de  asigurări  de
sănătate.

In perioada 1 iulie-31 decembrie 2012 s-a implementat gradual Prescriptia electronica. Astfel au
fost eliberate 120.603 retete electronice de catre 317 medici ce au prescris retete electronice.

Reteta electronica este operationala si a devenit obligatorie incepand cu 01.01.2013. S-au efectuat 4 sedinte de instruire a 215 medici de familie privind eliberarea si utilizarea Cardului national de asigurari de sanatate.
Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în cadrul programului social al
Guvernului în  scopul  creşterii  accesului  la  medicamentele  acordate  în  ambulatoriu.  Beneficiarii
programului guvernamental sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei pe
lună.  Compensarea  de  90ş  din  preţul  de  referinţă  se  suportă  din  bugetul  Fondului  naţional  unic  de
asigurări  (50ş)  şi  respectiv  bugetul Ministerului Sănătăţii  (40ş). Numar  beneficiari  unici    - 26.154.
Numar total retete - 109.157

Au fost emise 116 formulare E- si s-au eliberat 8007 carduri (inclusiv Certificate provizorii).
In anul 2012 s-a actionat pentru asigurarea sigurantei alimentare prin:
o Monitorizarea şi evaluarea periodică a rezultatelor analizelor parametrilor de calitate a laptelui
crud. Masurile stabilite au condus la imbunatatirea calitatii laptelui materie prima astfel incat laptele
materie prima procesat de unitatile de procesare a laptelui din jud Bacau este conform in procent de
100%.

o Evaluarea unităţilor cu privire la  înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/ sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine
animală. Au fost inregistrate 578 unitati de vanzare cu amanuntul si 34 producatori particulari pentru
vanzare directa.
o Implementarea legislatiei sanitare veterinare în vigoare privind protectia si bunăstarea 
animalelor în ferme, pe timpul transportului si la sacrificare. In cursul anului 2012 au fost organizate un
număr de 7 întâlniri cu administratorii unitătilor zootehnice unde s-a prezentat Ghidul privind protectia si
bunăstarea animalelor pe specii si categorii.

o Implementarea legislatiei sanitare veterinare privind autorizarea/înregistrarea  unitătilor  si  a
mijloacelor de transport. Au fost înregistrate un număr de 39 unităti si autorizate 47 exploatatii.
o Verficarea periodică în trafic a circulatiei animalelor în privinta existentei documentatiei ce atestă
deplasarea acestora precum si respectarea normelor de protectie si bunăstare  pe  timpul
transportului. Au fost efectuate în cursul anului 2012 un număr de 9 astfel de verificări în echipe
mixte fiind aplicate cu această  ocazie  si  sanctiuni  contraventionale  pentru neconformitătile 
constatate.

Vor urma:

CAPITOLUL 4. ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI

CAPITOLUL 5. CULTURA

CAPITOLUL 6. ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE

CAPITOLUL 7. APĂRARE

CAPITOLUL 8. JUSTIȚIE

CAPITOLUL 9. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

CAPITOLUL 10. DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM

CAPITOLUL 11. TRANSPORTURI

CAPITOLUL 12. DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE

CAPITOLUL 13. EDUCATIE

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 15. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CAPITOLUL 16. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

CAPITOLUL 17. STRATEGII GUVERNAMENTALE, TRANSPARENŢĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin