13.06.2013

Alege să fii SALVATOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, prin Biroul Resurse Umane, recrutează candidaţi cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Bacău, în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.
La concursul de admitere - sesiunea 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 167 locuri, astfel: 
·    Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Pompieri - 35 locuri ofiţeri – bărbaţi, care 1 pentru etnia rromă;
·      Academia Tehnică Militară Bucureşti, 7 locuri pentru femei şi bărbaţi, astfel:
Ø        Ingineria autovehiculelor, 2 locuri pentru specialitatea blindate, automobile şi tractoare;
Ø        Inginerie civilă, 2 locuri pentru specialitatea construcţii şi fortificaţii;
Ø        Inginerie electronică şi telecomunicaţii, 3 locuri, din care: 1 loc pentru specialitatea transmisiuni şi 2 locuri pentru specialitatea calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
Termen limită de înscriere a candidaţilor: 19 iunie 2013.
·      Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova - 125 locuri – bărbaţi, din care:
Ø        100 locuri pentru specializarea subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă, din care 2 locuri pentru etnia rromă şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
Ø        25 locuri pentru specializarea maiştri militari auto.
Termen limită de înscriere a candidaţilor: 06 august 2013.
Durata studiilor la Facultatea de Pompieri este de 4 ani, iar Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.

Condiţii de participare la concurs:
-  să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
-  să cunoască limba română scris şi vorbit;
-  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-   să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
-  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013;
-  să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
-  să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
-  să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
-  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
-  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
-  să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
-  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
-  să nu fi  fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
-  să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Afacerilor Interne - promoţia 2013.

Avantaje de care beneficiază absolvenţii:
-  loc de muncă asigurat după absolvire;
-  şcoală de şoferi profesionişti (categoriile B şi C) în timpul şcolarizării la şcoala de subofiţeri;
-  acordare de diplome recunoscute pe plan naţional.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, Biroul Resurse Umane, municipiul Bacău, strada Milcov, nr.49, telefon 0234/550000, interior 27010.

Se pot accesa site-urile:
-  www.isubacau.ro (pentru prezentarea completă a ofertei educaţionale)
-  www.academiadepolitie.ro (pentru Facultatea de Pompieri).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin