03.06.2013

Bacaul in analize - Fondurile Europene

Asa cum am promis, vor urma o serie de articole cuprinzand un RAPORT pe capitole,
privind realizarea obiectivelor derivate din PROGRAMUL DE GUVERNARE -2012, intocmit de Institutia Prefectului.

Astazi: CAPITOLUL 2. AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

În  vederea  realizării  unei  viziuni  unitare  privind  acţiunile  de  promovare  în  domeniul  accesării
fondurilor comunitare, Institutia Prefectului Judetul Bacau a realizat Planul de acţiuni pentru promovarea
accesării fondurilor europene. Trimestrial, s-a întocmit un raport privind stadiul implementării acestuia.
Dintre acţiunile implementate în anul 2012, precizăm:


o pe site-ul Institutiei Prefectului- judetul Bacau, lunar, se publica oportunitatile de finantare;
o au fost realizate baze de date cu proiectele depuse de autoritatile publice locale din judetul Bacau
o s-au intocmit 12 rapoarte privind stadiul absorbtiei fondurilor europene;
o identificarea/eliminarea din legislatia emisa si adoptata la nivel local in anul 2012 a obstacolelor
in calea liberei circulatii a serviciilor si a dreptului de stabilire a persoanelor, concretizata in 4
rapoarte de monitorizare trimestriala;
o monitorizarea Planului de Actiune pentru Promovarea Accesarii Fondurilor Europene in judetul
Bacau, in anul 2012, concretizata in 4 rapoarte de monitorizare trimestriala.
In judetul Bacau se implementeaza 95 de proiecte cu finantare din fonduri de preaderare si respectiv postaderare , de catre UAT-uri si institutiile publice din judet , in valoare de 589,4 mil eur, astfel :

o Programul ISPA : 2 proiecte in valoare de cca 91 mil euro
o Programul PHARE : 1 proiect in valoare de 13 mil eur
o Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative : 14 proiecte in valoare de 2,6 mil
eur
o Program Operational Regional : 29 proiecte in valoare de 80,7 mil eur
o Programul National de Dezvoltare Rurala: 29 proiecte in valoare de 56,7 mil eur
o Program Operational Dezvoltarea Resurselor Umane : 6 proiecte in valoare de 5711,6 mii eur
o Program Operational Cresterea Competitivitatii Economice: 1 proiect in valoare de 475 mii eur
o Program Operational Mediu – 6 proiecte in valoare de 338,1 mil eur
o Program Operational Pescuit -2 proiecte in valoare de 428,1 mii eur
o Programe Cooperare transfrontaliere : 1 proiect in valoare de 63 mii eur
o Alte Programe : 4 proiecte in valoare de 179,1 mii eur.
Totodata precizam si faptul ca au fost depuse 268 proiecte in valoare de 1.007 mil euro , din care au fost
aprobate 103 de proiecte in valoare de 692,4 mil euro.

 A fost:  

CAPITOLUL 1. BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ

Vor urma:

CAPITOLUL 3. SĂNĂTATE

CAPITOLUL 4. ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI

CAPITOLUL 5. CULTURA

CAPITOLUL 6. ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE

CAPITOLUL 7. APĂRARE

CAPITOLUL 8. JUSTIȚIE

CAPITOLUL 9. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

CAPITOLUL 10. DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM

CAPITOLUL 11. TRANSPORTURI

CAPITOLUL 12. DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE

CAPITOLUL 13. EDUCATIE

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 15. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CAPITOLUL 16. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

CAPITOLUL 17. STRATEGII GUVERNAMENTALE, TRANSPARENŢĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin