12.12.2012

Zona Metropolitană și Aglomerărilor Urbane din România

Proiect POLICENTRIC - Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) lansează proiectul „POLICENTRIC - Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României”.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Evenimentul va avea loc în data de 13 decembrie, ora 13.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov", din Bacău. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de
499.620,00 lei, din care: • 489.627,60 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; • 9.992,40 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ în domeniul dezvoltării policentrice. Scopul proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România de a colabora cu instituţiile publice cu atribuţii relevante în domeniul dezvoltării policentrice.

Obiectivele specifice vizează: 1. Dezvoltarea unui sistem naţional de networking în domeniul dezvoltării policentrice, prin crearea si instruirea unei reţele nationale de specialişti în domeniu, utilizând metode inovative şi interactive.

2. Crearea unui cadru instituţional de sprijinire a dezvoltării policentrice prin realizarea pe parcursul implementării proiectului a trei parteneriate naţionale strategice, cu autorităţile publice centrale ce au atribuţii relevante în domeniul menţionat. Grupul ţintă al proiectului este format din 20 de specialişti în problema dezvoltării policentrice, câte o persoană de la fiecare pol de creştere/dezvoltare urbană, poli nominalizaţi prin H.G. 998/2008 (20 de poli la nivel naţional), care vor participa activ la susţinerea procesului de dezvoltare metropolitană a României.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: - Constituirea şi instruirea grupului de specialişti în dezvoltarea policentrică; - Dezvoltarea paginii web a Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România; - Organizarea unei conferinţe naţionale de promovare a dezvoltării metropolitane şi a 5 seminarii regionale; - Elaborarea unui studiu privind stadiul dezvoltării policentrice a României;

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, activităţile urmând a avea impact la nivelul celor 7 poli de creştere: Braşov; Cluj-Napoca; Constanţa; Craiova; Iaşi; Ploieşti; Timişoara; şi a celor 13 poli de dezvoltare urbană; Arad; Baia Mare; Bacău; Brăila; Galaţi; Deva; Oradea; Piteşti; Râmnicu-Vâlcea; Satu Mare; Sibiu; Suceava; Târgu-Mureş.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: - O reţea interactivă la nivel national formată din 20 de specialişti în domeniul dezvoltării metropolitane; - Un studiu de specialitate privind stadiul dezvoltării policentrice a României; - 3 parteneriate strategice cu ministerele de resort: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice. - 1 conferinţă naţională şi 5 seminarii regionale în care se va dezbate problematica dezvoltării zonelor metropolitane;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin