03.11.2011

Nume grele la Forumul Regional „Orizont Nord Est 2020” Bacau

În perioada 3 - 4 noiembrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, Bacău, va avea loc, Forumul Regional „Orizont Nord - Est 2020”, ediţia a VIII-a, organizatori fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Judeţean Bacău
Organizatorii îşi propun să răspundă următoarelor întrebări:

- Care sunt priorităţile noastre de dezvoltare pentru perioada 2014-2020?
- Cum putem valorifica experiența actualei perioade de programare în care România a testat pentru prima dată sistemul de absorbție al fondurilor structurale?
- De ce este Regiunea încă izolată de Vestul Europei?
- Ce soluţii au găsit antreprenorii pentru actuala criză economică?

Participanții la forum, în funcție de domeniul de interes, vor avea ocazia să ia parte și la sesiuni interactive si ateliere de lucru, ce le vor oferi prilejul să identifice avantajele economice ale Regiunii Nord – Est, să aducă argumente pro și contra pentru o politică de dezvoltare regională descentralizată, să afle cum poate fi transpusă capacitatea inovativă în avantaje competitive, dar și să asiste la prezentarea unor exemple de bună practică în domeniul dezvoltării durabile şi responsabilității sociale.

Dezbaterile vor fi completate de expoziţia de proiecte inovative intitulată Europa şi Regiunile Cunoaşterii, în cadrul căreia cei prezenţi vor vizualiza rezultate ale cercetării româneşti, machete si materiale de promovare ale proiectelor cu finanţare europeană din Regiunea Nord-Est.

Agenda :


Ziua I - 3 noiembrie 2011

09:30 10:00 Înregistrarea participanților

10:00 10:15 Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor

D-l Constantin Apostol, Director General, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
D-l Romeo Stavarache, Primar, Primăria Municipiului Bacău
D-l Dragoș Benea, Președinte, Consiliul Județean Bacău

10:15 11:15 Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020
Sesiune în plen I

Moderator:
D-l Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș,
Director, Institutul de Studii Internaționale
Universitatea „Babeș – Bolyai”, Cluj - Napoca

Speakeri:

D-l Gheorghe Flutur, Președinte, Consiliul Județean Suceava, Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
D-l Viorel Dobrescu, Director, Direcţia Strategii UE şi Monitorizare Post-aderare, Ministerul Afacerilor Europene
D-na Georgeta Smădu, Director Planificare, Programare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
D-l Adrian Moraru, Director Adjunct, Institutul pentru Politici Publice
D-l Nicolae Blîndu, Consilier diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe

Teme:

• Viitorul politicii de coeziune, Strategia Europa 2020
• Poziția Comisiei Europene - Semnale din Bruxelles
• De la strategia de dezvoltare națională la cea locala și invers

Suntem înainte de stabilirea priorităților de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020. Europa își comunică jaloanele de dezvoltare, stabilește ținte și indicatori. Care sunt măsurile întreprinse în România, la nivel național, regional și local în acest sens? Cum putem valorifica experiența actualei perioade de programare în care România a testat pentru prima dată sistemul de absorbție al fondurilor structurale? Există o viziune despre cum ar trebui făcute lucrurile?

11:15 11:45 Pauză de cafea
11:45 12:45 Infrastructura de utilitate publică – o provocare cu mai multe soluții
Sesiune în plen II

Moderator:
D-l Dragoș Pîslaru,
General Manager, GEA Strategy & Consulting SA

Speakeri:
D-na Elena Gabriela Udrea, Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
D-na Dana Galben, Director General, Direcția Generală Infrastructură, Transport Multimodal și Participarea Sectorului Privat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
D-l Romeo Stavarache, Primar, Primăria Municipiului Bacău
D-l Gheorghe Nichita, Primar, Primăria Municipiului Iași
D-l Ion Lungu, Primar, Primăria Municipiului Suceava
D-na Oana CHELARU, Director General, Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău

Teme:
• Conexiuni regionale și interregionale
• Infrastructura de acces - proiecte regionale cu impact semnificativ

În lipsa unei infrastructuri de acces complete, Moldova este încă izolată de Vestul Europei, puțin atractivă pentru investitorii străini. A fi la granița de răsărit a UE este un avantaj sau un handicap pentru Regiunea de Nord - Est a României? Ce soluții oferă Guvernul României, autoritățile publice locale și Uniunea Europeană pentru această situație?

12:45 14:30 Deschiderea Expoziției “Europa și Regiunile Cunoașterii”
Vizitarea Centrului de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, Bacău
Business lunch

14:30 15:30 Ateliere de lucru - sesiuni simultane

(1) Identificarea avantajelor competitive și a potențialului economic ale Regiunii Nord – Est

Moderator:
D-l Dan Suciu, Redactor Șef
Money Channel

Speakeri:
D-l Ionuț Costea, Președinte EximBank
D-l Cătălin Sorin Ivan, Europarlamentar
D-l Stelian Samson, Director, Direcția Programe Promovare Comerț, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
D-l Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Pintilie, Prorector, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău
D-na Conf. Dr. Gabriela Ciot, Universitatea Tehnică, Cluj - Napoca

Raportor: D-l Dragoș Pîslaru, General Manager, GEA Strategy & Consulting SA


(2) Argumente pro și contra pentru o politică de dezvoltare regională descentralizată

Moderator:
D-l Prof. Univ. Dr. George Poede, Prodecan, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Speakeri:

D-l Răzvan Murgeanu, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
D-l Octavian Liviu Bumbu, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
D-l Conf. Univ. Dr. Viorel Chiriță, Universitatea „ Ștefan cel Mare” Suceava

Raportor: D-l Prof. Univ. Dr. Vasile Pușcaș, Director, Institutul de Studii Internaționale, Universitatea „Babeș –Bolyai”, Cluj - Napoca

15:30 16:30 Prezentări raportori ateliere, concluziile zilei
Sesiune în plen III

Moderator:
D-l Viorel Dobrescu, Director
Direcţia Strategii UE şi Monitorizare Post-aderare,
Ministerul Afacerilor Europene


Ziua II - 4 noiembrie 2011

Înregistrarea participanților

A cerceta, a aplica, a produce = profit Sesiune în plen

Moderator: D-l Gabriel Vlăduț, Președinte
ARoTT – Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare

Speakeri:

D-l Daniel Coșniță, Președinte, Asociația Clusterelor din România
D-l Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popa, Prorector Cercetare, Inovare, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza Iași”
D-l Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Giurma, Rector, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

Teme:
• Analiza sectorului IMM in perioada postaderare
• Rolul unei viziuni pe termen lung in evoluția schimbării
• Rolul clusterelor in dezvoltarea inovativă a firmelor

Nu putem sau poate nu vrem să găsim soluții pentru redresarea economică a regiunii? Cum a evoluat sectorul productiv în ultimii ani? Sunt companiile mari modele de urmat în dezvoltarea unei afaceri? Ce soluții au găsit antreprenorii locali pentru actuala criză economică? Este nevoie de parteneriat?

Pauză de cafea

Porția de practică
Ateliere de lucru simultane

(1) Transformarea capacității inovative în avantaje competitive
Moderator:
D-na Christiana Leucuța, Director, Direcția Politici Industriale, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Speakeri:
D-l Daniel Coșniță, Președinte, Asociația Clusterelor din România
D-na Gabriela Macoveiu, Director Comunicare și Promovare Regională, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
D-l Dan - Paul Mălin Popa, Director Management - Dezvoltare, SC Aerostar SA Bacău
D-l Adrian IORDACHE, Director General, SC HIT PARK SRL


(2) Dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială. Exemple de valorificare eficientă a resurselor


Moderator: D-l Andrei Chirileasa,
Editor, Ziarul Financiar

Speakeri:
D-l Mihai Dumitru, Cercetător Știintific, Institutul de Cercetare a Calității Vieții București
D-l Ionuț Gabriel Nechita, Director General, SC Avensa Consulting SRL
D-l Zoltan Bereczki, Enterprise Development Manager Romania, NESsT Romania
D-na Carmen Liliana Blaj, Președinte, Fundația pentru Dezvoltare Economică și Integrare Europeană
D-l Ciprian Marcu, Manager Proiect, Fundația Corona
D-na Cristina Ițcuș, Director, Departament Fonduri Structurale, SIVECO România SA
D-l Steven Borncamp, Președinte, Green Building Council
D-na Mihaela Melinte, Sef Serviciu Relații Publice, SC Antibiotice SA
Vizitarea Expoziției “Europa și Regiunile Cunoașterii”
Business lunch
Program alternativ

(1) Vizită la proiecte Bacău (tur ghidat cu plecare din fața Centrului Expozițional: gazdă - Primăria Municipiului Bacău)
(2) Training interactiv: Gestionarea resurselor în managementul de proiect
(Centrul Regional de Studii Nord - Est)
(3) Training interactiv: Prezentare noutăți legislative în achizițiile publice
(Centrul Regional de Studii Nord - Est)
(4) Atelier de lucru: Cluster agroalimentar – Provocări și oportunități
Închiderea lucrărilor Forumului Regional de Investiții Nord – Est , ediția a VIII- a

Cocktail & Festivitate de premiere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin