25.07.2014

„În temniţă am fost şi M-aţi cercetat”

Reintegrarea socială a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate reprezintă un proces care îşi are începuturile în faza execuţional penală, serviciul penitenciar având un rol esenţial în pregătirea deţinuţilor pentru perioada postpenală.


  In acest registru se înscrie proiectul de activitate „În temniţă am fost şi M-aţi cercetat”, proiect derulat în parteneriat cu Fundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău.  In cadrul acestui proiect, reprezentanţii
fundaţiei vor identifica preoţi din comunitatea locală care să creeze cadrul general şi mecanismele de interacţiune dintre deţinuţii custodiaţi şi comunitate, în sensul formării şi dezvoltării abilităţilor specifice unui mod de viaţă responsabil.

În vederea obţinerii unor rezultate concrete pe componenta de reintegrare socială este necesar concursul comunităţii locale, în dubla ei calitate : de partener al serviciului penitenciar şi de beneficiar al întregului proces de reinserţie socială.   

    Printre activităţile din proiect se regăsesc: vizite primite de deţinuţi de la preoţii din localitatea de domiciliu, participarea la un modul de formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă autonomă, consiliere spirituală, participare la workshopuri /activităţi educative informale (dezvoltare personală, pregătire pentru integrare în câmpul muncii prin dobândirea abilităţii de folosire constructivă a timpului petrecut în închisoare şi de a construi planuri realiste pentru viitor), precum şi alte activităţi care să crească probabilitatea incluziunii sociale a beneficiarilor după perioada de încarcerare. 

                         Scopul acestui proiect îl constituie creşterea gradului de integrare socială a deţinuţilor participanţi, sprijinirea lor în vederea reinserţiei şi reducerii fenomenului de excluziune socială.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin