01.03.2014

Bilantul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

Motto: Faptul că nu poţi face totul,
nu te îndreptăţeşte să nu faci nimic.
P. Abraham

Tu ce ai face dacă prietenul tău, copilul tău, fratele tău, părintele tău ar consuma droguri? Întrebare dificilă, deşi are în componenţa ei relativitatea „ar consuma”. Răspunsul la această provocare
stă de fapt în prevenirea consumului de droguri. Mai exact, pentru a nu ajunge la consum accentul trebuie să cadă pe educaţie. Educaţia în această privinţă începe sau ar trebui să înceapă din familie. Modele parentale şi atitudinea acestora faţă de consum trebuie să ajute tânărul să ia decizii responsabile. Şcoala este elementul central în privinţa educaţiei de calitate dacă alocă suficient timp acesteia. Comunitatea, pentru că vorbim despre sănătatea comunităţii când ne referim la prevenire, prin societatea civilă şi toate instituţiile care slujesc de fapt cetăţeanului, are un cuvânt greu de spus în privinţa unui viitor sănătos prin implicarea activă alături de şcoală şi familie în prevenirea consumului de droguri prin educaţie.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău (CPECA), structura Agenţiei Naţionale Antidrog este instituţia care are între atribuţiile sale de bază, pe lângă elaborarea, monitorizarea şi coordonarea proiectelor locale sau naţionale de prevenire şi coordonarea şi monitorizarea activităţilor de reducere a cererii de droguri în plan local.
Dacă dispare sintagma „ar” din formularea „tu ce ai face dacă cineva drag ar consuma droguri” şi realitatea ar fi cineva drag consumă droguri, probabil răspunsul ar fi şi mai greu de formulat. CPECA Bacău, alături de centrele similare din toată ţara ajută la oferirea unui răspuns, la identificarea celei mai bune căi de a renunţa la consumul de droguri. 

În anul 2013, CPECA Bacău a realizat 32 de proiecte, programe sau campanii de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri - inclusiv substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP). Dintre acestea, 22 s-au desfăşurat în mediul şcolar, 3 au avut componente familiale şi 10 s-au derulat în comunitate. Totodată, au fost susţinute şi 37 de activităţi punctuale propuse de specialiştii CPECA sau solicitate de diferiţi parteneri. Reprezentanţii CPECA Bacău au organizat 51 de întâlniri publice şi au participat în calitate de invitaţi la alte 30.
Beneficiarii acestor campanii, proiecte, programe, activităţi se ridică anul acesta la 16.749 persoane. Pentru a înţelege mai bine eforturile depuse de specialişti, vom prezenta cifrele detaliat:
  • Din cei 8.768 beneficiari în mediul şcolar: 8.191 aparţin mediului preuniversitar, 107 mediului universitar şi 470 sunt cadre didactice.
    • elevii beneficiari în mediul rural: 1.572
    • elevii beneficiari în mediul urban: 6.619
  • Beneficiari în mediul familial: 199 părinţi (3 proiecte cu componentă familială şi 4 activităţi punctuale de prevenire în familie).
  • Numărul total de beneficiari în comunitate: 7.782 persoane - tineri, părinţi, cadre didactice, elevi, studenţi, copii, voluntari, autorităţi locale, persoane private de libertate, jandarmi, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor locale sau ONG-uri, etc: 1.978 persoane beneficiare a celor 5 campanii de prevenire în comunitate şi 5.804 beneficiari ai proiectelor, programelor şi activităţilor comunitare.
Încă din anul 2006, în cadrul CPECA Bacău funcţionează Clubul de Voluntariat Antidrog (CVA) în care activează voluntari. În anul 2013, în CVA au fost activi 30 de voluntari cu vârste cuprinse între 14 şi 32 ani, (cu o medie de vârstă de 17 ani). Majoritatea sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ liceal din municipiul Bacău. Dintre aceştia, 16 voluntari au fost formaţi în cadrul programului „HelpNet - Reţeaua Locală Antidrog”. Voluntarii CVA s-au implicat în 32 de activităţi proiecte, programe şi campanii de prevenire ale CPECA Bacău, participând la 85 de întâlniri pe tot parcursul anului.
De asemenea, au fost formaţi şi alţi 30 de voluntari la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti (cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani), în cadrul aceluiaşi program de formare a Reţei Locale Antidrog.
La finalul anului 2013, au fost formaţi şi 30 de studenţi: 15 din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău-Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, specializarea Terapie Ocupaţională şi 15 din cadrul Universităţii „George Bacovia” din Bacău - Facultatea de Drept.
În anul 2013, 46 de persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere în vederea renunţării la consumul de substanţe sau sprijinirii consumatorilor în acest demers (16 aparţinători).
Numărul celor care s-au adresat CPECA Bacău pentru a solicita sprijin psiho-social sau/ şi medical este de 11 persoane (9 bărbaţi şi 2 femei) şi 16 aparţinători (părinţi, fraţi, unchi, etc.). Majoritatea beneficiarilor sunt tineri, media de vârstă menţinându-se la 17 ani. Majoritatea beneficiarilor au accesat serviciile prin intermediul familiei (părinţi, unchi) şi cu ajutorul şcolii. Drogul principal pentru care au fost admişi la tratament a fost SNPP, iar 21,55% dintre beneficiari au declarat şi consum de alcool. Pentru sprijinirea beneficiarilor serviciilor de asistenţă, specialiştii CPECA Bacău au realizat împreună cu beneficiarii: 52 de şedinţe de consiliere individuală şi 17 scurte intervenţii, 11 şedinţe de consiliere familială, 2 şedinţe de consiliere de grup şi 39 de şedinţe de consiliere cu aparţinătorii acestora.
Totodată, au beneficiat de şedinţe de informare alte 19 persoane care nu au fost incluse în serviciile de asistenţă oferite de CPECA: Planuri Individuale de Asistenţă (PIA) sau/ şi Planuri Individuale de Tratament (PIT).
Având în vedere cele două arii de acţiune, priorităţile CPECA Bacău pentru anul 2014 sunt:
Prevenirea consumului de droguri:
- creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri;
- dezvoltarea reţelei locale de prevenire a consumului de droguri prin realizarea de cursuri de formare adresate specialiştilor din diferite domenii;
- stimularea şi susţinerea demersurilor organizaţiilor neguvernamentale şi a unităţilor de învăţământ din judeţul Bacău de a implementa proiecte pe domeniul prevenirii consumului de droguri şi atragerea de noi surse de finanţare.
Asistenţa consumatorilor de droguri:
- identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog – întotdeauna, aproape de tine!Biroul de presă CPECA Bacău
Inspector de specialitate Marta BUTNARU
0745-651.085/ e-mail: marta.butnaru@ana.gov.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin