19.02.2010

Cursuri la Şcoala de Studii Comerciale Bacău

De la inceputul saptamanii la sediul Camerei de Comert si Industrie Bacău,au loc 2 cursuri de perfecţionare organizate de Şcoala de Studii Comerciale Bacău – fundaţia Camerei:

MANAGER PROIECT şi EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE

Cursurile de perfecţionare autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării vin în sprijinul agenţilor economici care doresc să utilizeze capitalul uman în lupta pentru a depăşi criza economică prin instruirea propriului consultant pentru scrierea de proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Absolvenţii acestor programe au dobândit cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru accesarea fondurilor structurale, derularea şi implementarea proiectelor finanţate prin intermediul fondurilor nerambursabile, în conformitate cu criteriile Comisiei Europene.

Lectorii sunt specialişti cu o solidă pregătire în accesarea de fonduri de finanţare pentru instituţiile publice / societăţi comerciale, experţi cu recunoaştere naţională şi internaţională.

Temele abordate în cadrul cursurilor:
•Manager Proiect
• Ciclul de proiect
• Selectarea echipei de proiect
• Întocmirea bugetului proiectului
• Analiza cost - beneficiu Expert Accesare Fonduri Structurale
• Instrumente structurale alocate României
• Eligibilitatea solicitantului
• Cererea de finanţare nerambursabilă – exerciţiu de completare
• Evaluare şi monitorizare, documente justificative


La finalul cursurilor absolvenţii obţin CERTIFICATE DE ABSOLVIRE in ocupaţiile Manager Proiect şi Expert Accesare Fonduri Structurale, recunoscute la nivel naţional de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, constituind un avantaj pentru viitoarele proiecte implementate (criteriu de evaluare al Organismului intermediar – CV-ul experţilor din echipa tehnică/ management)

Un comentariu:

LinkWithin