25.04.2015

Incep inscrierile la scolile militare

Începând cu data de 27 aprilie 2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Milcov, nr. 49, prin Biroul Resurse Umane, recrutează candidaţi cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Bacău, în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învățământ care formează personal pentru domeniul situațiilor de urgență.

La concursul de admitere - sesiunea 2015, vor fi scoase la concurs următoarele locuri, astfel:
1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Pompieri: 35 locuri (din care 1 pentru rromi) – bărbaţi;
2. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Poliţie, Drept: 2 locuri pentru IGSU – femei şi bărbaţi;
3. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Finanțe Contabilitate: 4 locuri pentru IGSUfemei şi bărbaţi;
4. Academia Tehnică Militară:
- Echipamente și sisteme electronice militare: 1 loc pentru IGSU – femei şi bărbaţi;
- Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională: 2 locuri pentru IGSU – femei şi bărbaţi;
- Inginerie genistică: 2 locuri pentru IGSU – femei şi bărbaţi;
- Ingineria autovehiculelor: 1 loc pentru IGSU – femei şi bărbaţi;
- Inginerie civilă: 1 loc pentru IGSU – femei şi bărbaţi;
5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti:
- Tehnică de comunicaţii: 1loc pentru IGSU – bărbaţi;
- Construcţii: 3 locuri pentru IGSU – bărbaţi;
6. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldeşti, judeţul Prahova:
- 100 locuri pentru subofițeri (din care 1 pentru rromi) pentru IGSU – bărbaţi;
- 25 locuri pentru maiștri militari auto din care 8 locuri pentru IGSU – bărbați.
Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi cu excepţia locurilor prevăzute pentru Facultatea de Poliţie – drept şi pentru specialităţile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale unde pot candida şi femei.
Respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior; pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2015 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
Durata studiilor:
  • la Facultatea de Pompieri, Facultatea de Poliţie – Drept şi la Academia Tehnică Militară este de 4 ani;
  • la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti este de 2 ani.
Depunerea Dosarelor:
Pentru Facultatea de Pompieri, Facultatea de Poliţie, Academia Tehnică Militară şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, dosarele de recrutare vor fi depuse de către candidaţi până la data de 20.06.2015.
Pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, dosarele de recrutare vor fi depuse de către candidaţi până la data de 22.08.2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău, Biroul Resurse Umane, municipiul Bacău, strada Milcov, nr.49, telefon 0234/550000.

Informații privind oferta educațională completă se pot obține accesând adresa web www.isubacau.ro. De asemenea, informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la
următoarele adrese web: www.academiadepoliţie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin