04.05.2012

Primarul Bacăului, Romeo Stavarache a impus pe agenda europeană reabilitarea termică a blocurilor

Cetățenii din Uniunea Europeană ar putea beneficia de reabilitare termică a imobilelor de locuit, suportată financiar din fonduri europene, au decis pe 3 mai 2012, în unanimitate, la Bruxelles, membrii Comitetului Regiunilor. Utilizarea și cu această destinație a Fondul de coeziune este o premieră în Uniunea Europeană și
se datorează demersului primarului de Bacău, Romeo Stavarache. În calitatea sa de raportor al Comitetului Regiunilor (CoR) pentru Fondul de coeziune, Romeo Stavarache a militat, printre altele, pentru introducerea în Regulamentul european privind fondul de coeziune 2014 – 2020 a acestei prevderi, care ar putea aduce României peste cinci miliarde de euro.

”Am susținut că este nevoie de mai multă flexibilitate în alocarea și cheltuirea fondurilor europene. O demarcare foarte strictă a fondurilor nu serveşte interesul local şi regional în planificarea investiţiilor de o manieră integrată. Consider că au fost prea multe restricții, ceea ce nu ajută comunitățile locale sau regionale. În demersul meu nu am avut în vedere doar ce se întâmplă în Românias. Situația este aceeași la nivelul întregii Uniuni Europene. De aceea, am propus ca investiţiile în eficienţa energetică a clădirilor să poată beneficia de sprijin prin fondul de coeziune.”, a declarat Romeo Stavarache.

Potrivit procedurilor, Comisia Europeană înaintează Comitetului Regiunilor propunerile de regulamente în baza cărora se vor distribui fondurile structurale și de coeziune din exercițiul financiar 2014 – 2020. Pe fiecare dintre regulamente, CoR dă un aviz, prin care face cunoscute propunerile și punctele de vedere ale comunităților locale. Romeo Stavarache a fost desemnat de CoR să analizeze și să elaboreze avizul pentru Fondul de coeziune 2014 – 2020.

Primarul de Bacău a solicitat ca Fondul de coeziune să nu fie diminuat în exercițiul bugetar 2014 – 2020, dezvoltarea infrastructurii sa tina cont de decalajul existent in Statele Membre si să se realizeze în funcție de prioritățile regionale si locale, respectand principiile guvernanţei pe mai multe niveluri. ”Regiunile şi oraşele nu sunt suficient asociate deciziilor privind proiectele de infrastructură de transport, finanţate prin Fondul de coeziune, deși joacă un rol cheie în ceea ce priveşte planificarea teritorială și, în plus, finanţează infrastructura secundară de interconectare. Este nevoie mai mult ca oricând să lucrăm în parteneriat, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.”, a subliniat Romeo Stavarache.

Avizul întocmit de raportorul român, care conține și alte recomandări importante, a fost dezbătut cu membrii Comitetului Regiunilor, la Varșovia, în octombrie 2011. Ulterior, în martie 2012, la Lisabona, Comisia de Coeziune Economică, Socială și Teritorială (COTER) a aprobat avizul, cu unanimitate de voturi. Pe 3 mai 2012, avizul a fost votat, tot în unanimitate, în ședința de plen a Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, la care a participat și Herman van Rompuy, președintele Consiliului European. Avizul întocmit de Romeo Stavarache a fost singurul dintre cele cinci avize elaborate de raportorii CoR pe pachetul de regulamente privind fondurile structurale si de coeziune pe viitoarea perioada de programare 2014-2020 care au întrunit aprecierea unanimă, restul fiind adoptate cu amendamente din partea membrilor prezenți.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin