29.05.2015

Pregătire pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale

Din luna ianuarie a inceput derularea programului educativ „Pregătire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale”,  etapă în care sunt implicați 2870 elevi și 180 experți educație și învațare, din județele Bacău și Olt. Acest program își propune să genereze efecte pozitive pe termen scurt prin formarea competențelor elevilor din învățământul gimazial, și anume: competențe de bază, în procesul dobândirii lor punându-se accent pe trunchiul
comun din Curriculumul Național, precum și consilierea și orientarea elevilor în vederea alegerii studiilor și a sprijinirii acestora în procesul de formare a competențelor cheie.

 Formarea acestor competențe la elevi va asigura, pe termen scurt și mediu, rezultate superioare la examenele naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a, precum și la alte examene și concursuri școlare. Pe termen lung, elevii ce parcurg programa de pregătire suplimentară descrise mai sus, vor beneficia de o adaptabilitate sporită la diverse contexte de învățare, putând să selecteze corespunzător instituțiile de învățământ liceal și chiar universitar ce corespund cel mai bine profilului lor, asigurându-se, după finalizarea studiilor, o inserție facilă și de durată pe piața muncii.
 
Derularea programului educativ „Pregătire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale” din cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/138268, “Evaluare națională la standarde  europene!”

Inspectoratul Școlar Județean Bacău în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar, derulează proiectul “Evaluare națională la standarde  europene!”, care are ca obiectiv constituirea unui cadru eficient și durabil de dezvoltare și evaluare sistematică a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial, în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la finalul clasei a VIII- a, prin intermediul unui program educațional desfășurat la nivel multiregional.

Proiectul își propune dezvoltarea unui program integrat de pregătire suplimentară pentru examenele naționale, în măsură să pregătească eficient elevii din ciclul gimnazial pentru a răspunde exigențelor testărilor naționale.
Proiectul urmărește eficientizarea continuă a procesului de formare a competenţelor cheie (în special, competenţe în limba maternă, competențe în matematică, competența de a învăţa eficient) pentru 4100 elevi din județele Bacău și Olt ,implicate în implementarea proiectului, prin participarea activă a acestora în cadrul proiectului.


Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Inspectoratul Școlar Județean Bacău
Tudor IRIMIA : responsabil PR în cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/138268
E-mail: tudor.irimia@hotmail.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin