20.11.2018

Școala românească, peste hotare

Parteneriatul strategic în domeniul cooperării pentru inovare şi schimb de bune practici, finanţat de Comisia Europeană prin programul, continuă şi anul acesta, prin activitatea de învăţare-predare-formare din Marea Britanie, Leeds, desfăşurată în perioada 15-19 octombrie 2018.

Având ca tematică incluziunea în contextul diversităţii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Școala Gimnazială Nr.1 Valea Seacă şi Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi, împreună cu instituţii din Franţa: Rectorat Academie de Lillecoordonator, Collège Lamartine Cambrai, precum şi cu instituţii din Marea Britanie: Consiliul Local Leeds, Co-operative Academy of Leeds, Hovingham Primary cooperează şi susţin schimbul de experienţă în vederea diminuării disparităţilor din mediul educaţional, care afectează elevii ce aparţin minorităţilor naţionale.

La această întâlnire de lucru au participat 2 reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, precum şi câte un reprezentant al celor două şcoli partenere: Școala Gimnazială Nr.1 Valea Seacă şi Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi.

Pe parcursul mobilităţii, s-au discutat chestiuni legate de managementul de proiect, s-au vizitat şcoli,
s-au efectuat ore de asistenţă didactică şi s-au organizat întâlniri cu membri din comunitatea locală, care lucrează cu grupurile ţintă ale proiectului.
Întâlnirea de lucru a debutat la Consiliul Local din Leeds, unde s-au prezentat
obiectivele întâlnirii, participanţii s-au familiarizat cu sistemul educaţional din Anglia, iar ziua de lucru s-a încheiat cu o vizită la Tech North MAP-Migrant Access Partnership – MCNMigrant Community Networkers, specialişti din comunitatea locală reuniţi într-un proiect local, care lucrează cu părinţii elevilor imigranţi din diferite ţări. Participanţii din grupul european au purtat discuţii cu părinţii copiilor incluşi în sitemul de învăţământ englez în ceea ce priveşte punctele tari, punctele slabe, probleme întâmpinate şi sprijinul primit din partea comunităţii.

Activitatea de proiect a continuat cu vizita la cele 3 şcoli partenere din Anglia: Bankside Primary School, Hovingham Primary School, Co-operative Academy of Leeds, unde s-au efectuat observaţii la lecţii, s-au purtat discuţii cu personalul şi managementul, dar şi cu elevii.

De exemplu, Hovingham Primary School are aproximativ 750 elevi, imigranţi din 46 de țări. Din cei 750 elevi, 250 sunt elevi români şi romi. În Anglia, elevii sunt repartizaţi în clase în funcţie de nivelul de cunoaştere al limbii engleze. Aceştia sunt testaţi la venirea în şcoală la limba engleză şi matematică, sunt evaluaţi în funcţie de vârstă- la 7 ani, la 9 ani, la 11 ani prin aplicarea diferitelor teste; dacă nu trec testul, ei se întorc la nivelul anterior, fără nicio problemă. În fiecare săptămână sunt evidenţiaţi cei mai buni elevi- the star of the week-la panoul şcolii.


Co-operative Academy of Leeds şcolarizează peste 900 de elevi, 75, 2% fiind imigranţi, cu vârste cuprinse între 11-18 ani. Fiind o şcoală multiculturală, cu peste 70 de etnii, şcoala oferă susţinere lingvistică pentru elevi, se lucrează în grupe mici, se dezvoltă curriculum adaptat la nevoile reale ale elevilor. Şcoala are un parteneriat puternic cu părinţii şi comunitatea locală, implicând ambele categorii în activităţile organizate de unitatea de învăţământ.

Bankside Primary School şcolarizează peste 600 de elevi cu vârste cuprinse între 3-11 ani, care provin din grupuri etnice minoritare. Aproape toţi au dificultăţi lingvistice, ceea ce reprezintă o provocare pentru personalul şcolii. Curriculum-ul se concentrează puternic pe dezvoltarea abilităților de bază ale elevilor și mai ales, pe dezvoltarea personală. Cu toate acestea, elevii au oportunități insuficiente de a-și dezvolta pe deplin competențele în domeniul TIC. Curriculumul este adaptat nevoilor elevilor vulnerabili, cu dificultăți de învățare și / sau cu dizabilități. Este susținut bine de o gamă largă de activități extra-curriculare.

Şcolile pe care noi le-am vizitat sunt localizate în zone defavorizate şi şcolarizează elevi imigranţi, care provin din toată lumea. Înscrierea la școală se face pe “arii de acoperire” catchment areas, adică acolo unde locuiești. Desigur, majoritatea sunt romi atât din România, cât şi din Polonia, Cehia sau Ungaria. Preşcolarii învaţă absolut totul prin joc. Învață litere, să numere până la 100, învață despre natură, animale, științe, pe înțelesul lor. Cel mai mult învață regulile de comportare în mediul școlar şi social. La ciclul primar, am observat că profesorii au libertate asupra tematicii și modului de predare Programa este structurată pe “core subjects”, care în cazul școlilor primare înseamnă Literacy și Math și restul de subiecte care variază de la muzică la design și tehnologie, IT, 
geografie, istorie, arte, limbi străine și educație religioasă. Pe fiecare semestru ei au o “temă”, o poveste, un subiect mai mare în jurul căruia se construiesc toate “materiile”. Profesorul are un ghidaj despre  ce anume trebuie să știe un elev la finalul anului, însă el (și școala, prin directorul care compune politica de studiu), are libertatea să facă treabă cum crede de cuviință. Cu ce vrea el. În ce fel vrea el. Copiii nu au “manuale” sau cărți. Au caiete, unde profesorul le lipește foi cu activități sau unde scriu ei, în funcție de moment sau cerință. Toate şcolile au uniformă, iar siguranţa în şcoală este privită cu foarte mare seriozitate. Orice persoană care păşeşte în instituţia de învăţământ este înregistrată (atât la intrare, cât şi la ieşire), fiecare incident sau accident oricât de mic este consemnat într-un registru special, şi orice membru al personalului are cursuri de acordare a primului ajutor.

Copiii cu dificultăţi de învăţare sunt încurajaţi în toate felurile să înveţe: se insistă, se lucrează cu ei separat, părinții sunt chemați la ateliere și consiliere. Am învăţat şi am descoperit multe lucruri utile în săptămâna petrecută la Leeds, iar primul lucru pe care îl vom face cu toţii la întoarcerea în şcolile de provenienţă, va fi cu siguranţă, încurajarea şi aprecierea progresului elevilor noştri, ca strategie pentru creşterea motivaţiei la şcoală, a concentrăriia în clasă, a încrederii şi respectului de sine. Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, prof. Ana-Maria Rotaru

Activitate de învăţare-predare-formare în parteneriatul strategic Erasmus+ KA201
„APPRENTISSAGES LEXICAUX EN CONTEXTES MULTIPLES”, 2017-1-FR01-KA201-
037290, 16-19 octombrie 2018, Leeds

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin