13.10.2015

Conferinţă internaţională despre criminalitate la Universitatea ”George Bacovia” din Bacău

În perioada 19-20 noiembrie 2015 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău are loc Conferinţa naţională cu participare internaţională „DEVIANCE AND CRIMINALITY. EVOLUTION, TRENDS AND PROSPECTS” „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”
„DECRET - Ediția 1/2015”

Obiectivul  general  al  acestei  conferințe  îl  constituie  identificarea  cu  continuitate  a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin contribuțiile aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și
combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Organizatori și participanți: Universitatea „George Bacovia” din Bacău - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă SocialăUniversitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Spiru Haret din Brașov, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, Agenţia Naţională Antidrog, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română), Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, Serviciul de Medicină Legală Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților - Centrul Teritorial Iași, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău, Asociația Română de Științe Penale (A.R.S.P.), Editura Universul Juridic, Instituția Prefectului - Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău și Primăria municipiului Bacău

Lucrările conferinței se desfășoară pe trei secțiuni:

1.       Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității
2.       Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog
3.       Evoluția  și  stadiul  actual  al  metodelor  și  tehnicilor  științifice  de  investigare  a fenomenelor infracționale și a devianței

Tematica orientativă a conferinței
Þ          Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței
Þ          Impactul social al consumului de droguri
Þ          Factori declanşatori ai devianţei şi criminalităţii
Þ          Cercetări realizate în domeniul antidrog şi modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naţionale antidrog
Þ          Teorii şi modele privind abuzul de substanţe
Þ          Influenţa politicilor sociale şi a climatului social asupra devianţei şi criminalităţii
Þ          Costurile sociale şi comunitare ale criminalităţii şi devianţei
Þ          Criminalitatea şi excluderea socială
Þ          Discriminarea din perspectiva sociologiei devianţei
Þ          Adictologia - o perspectivă multidisciplinară
Þ          Politici naţionale şi regionale privind criminalitatea
Þ          Politici naţionale şi internaţionale referitoare la fenomenul drogurilor
Þ          Metode şi modele de prevenire şi combatere a criminalităţii şi devianţei
Þ          Intervenţii timpurii pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii
Þ          Provocări și succese în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală
Þ          Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității
Þ          Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog;
Þ          Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni
Þ          Probaţiunea ca formă de asistenţă judiciară
Þ          Modalităţi de evaluare psiho-socială a criminalilor
Þ          Prevenirea şi asistenţa consumatorilor de droguri
Þ          Prevenirea consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școala, comunitate;
Þ          Tehnici de intervenție în asistenţa consumatorilor de droguri;
Þ          Provocări pentru specialişti în tratarea dependenţei de droguri;
Þ          Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri;
Þ          Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității
Þ          Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității
Þ          Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii


Înscrierea și participarea la conferință

La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității.
Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: nita_nelu@yahoo.com
Formularul  de  înscriere  poate  fi  găsit  pe  pagina  de  internet  a  Conferinței  DECRET: http://decret2015.ugb.ro/home
Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui fișier în format word, pe aceeași adresă de e-mail, având menționat pe prima pagină sub titlul lucrării, numele și afilierea autorului/autorilor, precum și adresele de e-mail în vederea contactării.
Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 100 lei pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli pentru materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în revista „Acta Universitatis George Bacovia Juridica” sau într-un volum al conferinței la o editură recunoscută.

Informații privind plata taxei de participare

Plata se face la Unicredit Țiriac Bank, Bacău:
Þ    Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău
Þ    Cont IBAN: RO15 BACX 0000 0003 4955 4000
Þ    Swift code: BACXROBU

(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința „DECRET – Ediția 1/2015”)

Date importante și termene limită

-   Data limită de transmitere a titlului cu rezumat și cuvinte cheie:        20 octombrie 2015
-   Trimiterea lucrării în extenso:                                                          05 noiembrie 2015
-   Recenzia științifică a comunicării:                                                   05-07 noiembrie 2015
-   Transmiterea notificării de acceptare/neacceptare:                           10 noiembrie 2015
-   Plata taxei de participare:                                                               10 noiembrie 2015
-   Înscrierea și înregistrarea participanților:                                       19 noiembrie 2015
-   Perioada de desfăşurare a conferinței:                                             19-20 noiembrie 2015


Pentru informaţii suplimentare despre conferință, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a
Conferinței DECRET: http://decret2015.ugb.ro/home

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin