28.10.2015

Câini în scări de bloc ascunși de cetățeni


video


INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DE GESTIONARE A CAINILOR FĂRĂ STĂPĂN
 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACĂU

1.       Capturarea câinilor fără stăpân
Serviciul Gestionarea Câinilor Comunitari poate asigura în mod constant capturarea a aproximativ 1500 câini anual, în cursul acestui an până la data prezentei capturarea unui număr de 1435 de câini fără stăpân, răspunzând astfel în măsura resurselor alocate la sesizările primite. In anul 2015 au fost înregistrate 123  sesizări scrise, precum şi numeroase sesizări telefonice.
               
                In perioada 11 aprilie 2014 – 25 februarie 2015 activitatea de capturare a fost sistată prin ordonanță a DSVSA Bacău.
               
2.       Resurse tehnice şi umane
Activitatea privind gestionarea câinilor comunitari derulată de Primăria Municipiului Bacău
se desfăşoară prin Direcţia Salubrizare Agrement Parcuri – Serviciul Gestionarea Câinilor Comunitari. Serviciul Gestionarea Câinilor Comunitari. SGCC asigură funcționarea adăpostului de câini unde la data prezentei sunt cazați 2150 câini, asigură aprovizionarea cu hrană a adăpostului, precum şi activități de capturare pe raza municipiului.
 SGCC dispune de o structură de personal care include 1 post medic veterinar, 1 post tehnician veterinar şi 6 posturi muncitori necalificaţi. In desfăşurarea activităţii sunt utilizate 2 autoutilitare în vederea asigurării activităţii de capturare şi a activităţii de aprovizionare cu hrană a adăpostului pentru câinii fără stăpân. La data prezentei două posturi sunt vacante.

3.       Adăpostul pentru animale fără stăpân
In momentul de față adăpostul pentru animale fără stăpân găzduieşte 2150 câini.
Primăria Muncipiului Bacău a luat măsuri  în vederea remedierii neconformităţilor constatate în luna aprilie 2014, fapt consemnat şi în notele de control ale inspectorilor DSVSA. Excepţie constituie asigurarea capacităţii de cazare conforme pentru numărul total de câini aflaţi în adăpost. în cursul anului 2014 şi 2015 capacitatea de cazare conformă a crescut la 494 capete, fiind totuşi insuficientă pentru câinii aflaţi în adăpost. Cazarea câinilor este asigurată la data prezentei în module compartimentate precum şi în regim semideschis pe o suprafaţă de 12 hectare, atât inspectorii ANSVSA, cât şi membri ai organizaţiilor de protecţie a animalelor din ţară şi străinătate (SOS Dogs, Vier Pfoten etc.) au constat o stare de sănătate generală bună, câinii fiind bine hrăniţi, beneficiind de asistenţă medicală sanitar veterinară şi având la dispoziţie cuşti pentru a se adăposti inclusiv în zona deschisă, cuşti care la data prezentei nu sunt ocupate în totalitate.
4.       Eutanasierea câinilor fără stăpân
După expirarea termenului de 14 zile de la cazarea cainilor în adăpost, aceştia pot fi eutanasiați dacă nu au fost revendicați, adoptați şi nu sunt condiții pentru cazarea acestora. 
Asigurarea descongestionării spaţiilor de cazare poate fi realizată conform OUG nr.155/2001 Art.7 alin.(2). La data prezentei se intrunesc toate condiţiile în vederea aplicării prevederilor legale, termenul de cazare pentru câinii prezenţi în adăpost depăşind 14 zile, iar capacitatea de cazare şi disponibilităţile bugetare fiind epuizate. Prin Hotărârea Judecătorească nr.1982/20.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti,  a fost suspendată Hotărârea de Guvern nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr.155/2001 privind aprobarea Programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată şi completată prin Legea nr.258/20137, acest fapt generând imposibilitatea aplicării eficiente a legislaţiei în domeniu şi implicit blocarea serviciilor publice privind gestionarea câinilor fără stăpân.
Primăria Municipiului Bacău a solicitat în mod repetat ANSVSA puncte de vedere referitoare la eutanasierea căinilor care depăşesc capacitatea adăpostului, această măsură fiind necesară pentru a putea asigura în totalitate cazarea conformă a câinilor.
Prin adresele nr.8333/22.10.2015, respectiv nr8346/22.01.2015 se solicită atât Autorității Naționale Sanitar Veterinare cât şi DSV Bacău puncte de vedere privind posibilitatea eutanasierii câinilor din adăpost,
5.       Prevenirea înmulțirii necontrolate
Sterilizarea câinilor cu şi fără stăpân de rasă comună este obligatorie.
 Controlul populației de câini fără stăpân se poate realiza doar implicând toate autoritățile responsabile, deoarece la nivelul DSAP competențele sunt exclusiv de capturarea a câinilor de pe domeniul public. Un număr important de câini sunt găzduiți, hrăniți şi se reproduc pe proprietăți private sau în spații administrate de diverse instituții, societăți comerciale etc., aceste zone asigurând sporul natural, câinii capturați de hingheri fiind astfel permanent înlocuiți după fiecare sezon de reproducere.
Pentru a preveni înmulțirea căinilor fără stăpân, Serviciul Gestionarea Câinilor Comunitari  a asigurat în anul 2015  sterilizarea unui număr de 948 de câini fără stăpân, iar în cadrul a trei campanii de sterilizare gratuită organizate în parteneriat cu organizații neguvernamentale de protecția animalelor au fost sterilizați 442 de câini cu şi fără stăpân. S-a constatat un interes scăzut atât din partea persoanelor fizice cât şi din partea persoanelor juridice care dețin sau adăpostesc câini pentru astfel de campanii, prezența fiind modestă. Cu titlu comparativ, aceleaşi ong-uri au derulat o campaniei de sterilizare gratuită în Craiova, în perioada 12-20 octombrie, ocazie cu care au fost sterilizate gratuit 600 de animale.

Ordonanța de urgență nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Art.13’1 Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Art.13’2 Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparțin aparținând rasei comune, metişii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de a plicare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art.13’3 Proprietarii, deținătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociațiilor şi fundațiilor pentru protecția animalelor care dau spre revendicare şi adopție câini au obligația să îi înregistreze în Registrul Câinilor cu Stăpân. 
Migrația câinilor fără stăpân afectează localitățile învecinate. Inființarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân este obligatorie, acolo unde se impune. La nivelul județului Bacău, din 3 municipii, 5 oraşe şi 85 de comune, doar 4 localități dețin servicii specializate pentru gestionarea câinilor comunitari.
Ordonanța de urgență nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Art.1 (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligația de a înființa, În funcție de necesităti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
6.       Cadrul legislativ
Problematica gestionării câinilor comunitari este reglementată printre altele de următoarele acte normative de referintă:
-         Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
-         Hotărărea de Guvern nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – suspendată prin sentinţa civilă nr.1982/2014 de către Curtea de Apel Bucureşti;
-         Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân;
-         Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin