12.08.2013

Valabilitatea pașapoartelor electronice simple se modifică

 Începând cu astăzi, 12 august 2013, se modifică valabilitatea pașapoartelor electronice simple. Astfel, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani, paşapoartele simple electronice vor avea o valabilitate de 3 ani. Pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani, paşapoartele simple electronice vor avea o valabilitate de 5 ani. Datorită modificării valabilităţii paşapoartelor electronice simple, vor fi exceptate de la obligaţia
furnizării impesiunilor digitale minorii sub vârsta de 12 ani . Pentru situaţiile în care un singur părinte sau, după caz, reprezentantul legal, exercită autoritatea părintească, ca urmare a hotărării de încredinţare minori, va fi necesară prezentarea hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013.

Pentru cazurile în care paşaportul declarat pierdut ori furat, a fost găsit de titular după eliberarea unui nou paşaport, acesta poate fi folosit în continuare, numai după prezentarea paşaportului găsit, la autorităţile competente, iar la solicitarea scrisă a titularului, noul paşaport eliberat în locul celui pierdut/furat, va fi anulat. În ceea ce privește taxele încasate, acestea vor fi diferenţiate. Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani preţul Paşaportului Electronic Simplu va fi de 244,00 lei + 32 lei taxa consulară.

 Pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani, preţul Paşaportului Electronic Simplu va fi de 270,00 lei + 32 lei taxa consulară. Pentru toate situaţiile în care, la data plăţii contravalorii blanchetelor paşapoartelor simple (270 de lei) solicitantul se încadra la condiţiile de eliberare a unui paşaport electronic cu valabilitate 5 ani, iar ulterior, după data de 12.08.2013 (inclusiv), la data cererii, se încadrează la condiţiile pentru eliberarea unui paşaport electronic cu valabilitatea 3 ani, Compania Naţională „Imprimeria Naţională” S.A. va proceda la restituirea diferenţei de 26,00 de lei. Restituirea diferenţei se va efectua în baza următoarelor documente depuse/transmise prin poştă către C.N. „Imprimeria Naţională” din Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 244D, sector 6, după cum urmează:

1. cerere întocmită de către părintele copilului minor cu specificarea datelor de identificare şi a datelor referitoare la modalitatea de restituire a diferenţei de 26 de lei (cont IBAN, banca titularului de cont); 2. copie act de identitate părinte; 3. copie paşaport electronic copil.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin