07.08.2013

Modernizarea sistemului de evidenta a apostilei

Ministerul Afacerilor Interne va dezvolta un serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituțiile prefectului din România, printr-un proiect cu finanțare europeană Potrivit unui comunicat de presă emis astăzi de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Îndrumarea și Controlul Instituției Prefectului, M.A.I.
derulează începând cu data de 5 iulie 2013 proiectul ”Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative” cod SMIS 31493, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Societății Informaționale. Proiectul are o valoare totală de 2.039.818,61 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.645.015,01 lei. Proiectul se implementează în municipiul București și în toate municipiile reședință de județ, la sediul M.A.I. și la sediile instituțiilor prefectului, pe o durată de 16 luni.

 Prin implementarea proiectului, Ministerul Afacerilor Interne își propune dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituțiile prefectului din România. Aceasta se va realiza prin asigurarea interoperabilității sistemelor informatice folosite de către instituțiile prefectului pentru eliberarea apostilei, prin crearea unei baze de date centralizate a M.A.I., actualizată în timp real de către instituțiile prefectului, care să furnizeze online informații privind actele oficiale administrative pentru care s-a eliberat apostila, prin operaționalizarea unui sistem TIC eficace și securizat de verificare a apostilelor eliberate precum și prin dezvoltarea competențelor profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date și cu operarea înregistrărilor.

 Noul serviciu va oferi posibilitatea consultării în timp real prin mijloace electronice a bazei de date centralizate și verificării autenticității actelor oficiale administrative pentru care instituțiile prefectului eliberează apostila în conformitate cu obligațiile internaționale asumate de România. De rezultatele proiectului vor beneficia, în primul rând, persoanele interesate să verifice autenticitatea unei apostile emise de statul român (angajatori, mediu de afaceri, autorități și instituții publice, instituții de învățământ, etc. din statele semnatare ale Convenției de la Haga), în contextul globalizării pieței forței de muncă și a liberei circulații a persoanelor și serviciilor. Tototdată, beneficiari ai implementării proiectului vor fi și instituțiile prefectului care vor efectua înregistrările în baza de date centralizată sau care vor dori să obțină informații despre alte apostile eliberate în România, prin 88 de angajați ai acestora și ai M.A.I. care vor fi instruiți pentru a opera sistemul.

 ANEXĂ În comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne privind implementarea acestui proiect în România, sunt prezentate și aspecte privind necesitatea implementării proiectului pe care le redăm în continuare: ”În prezent, verificarea datelor curpinse într-o apostilă eliberată de instituțiile prefectului pe actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, nu se face conform unei proceduri specifice. În practică, persoana interesată care dorește verificarea unei apostile se adresează misiunii diplomatice din România a statului său de proveniență, care contactează direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne

. În calitate de structură coordonatoare, M.A.I. contactează instituția prefectului care a eliberat apostila și care este obligată să verifice și să furnizeze informația solicitată, cu celeritate, în conformitate cu art. 7 din Convenția Apostilă. Acest circuit al informațiilor, care se desfășoară în scris, prin telefon, fax sau e-mail, este scump, consumator de timp, susceptibil de apariția unor erori de comunicare în transmiterea informațiilor și presupune dificultăți de înțelegerepentru o persoană care nu cunoaște limba română. Sistemul interoperabil propus prin acest proiect permite efectuarea unor interogări online securizate de către persoanele interesate privind veridicitatea eliberării apostilei sau a actului administrativ pentru care s-a eliberat apostila (după data și numărul acesteia). În condițiile în care transmiterea informațiilor de către instituțiile prefectului către M.A.I. se face lunar, iar, potrivit experiențelor anterioare verificările menționate se fac, de regulă, la un interval de câteva zile de la eliberarea apostilei, în prezent, nu este posibilă scurtarea circuitului pe care informația trebuie să îl parcurgă pentru a ajunge la persoana interesată.

Modalitatea online de verificare, însă, va permite examinarea veridicității apostilei sau a informațiilor referitoare la actul administrativ, la interval scurt după eliberare, prin intermediul calculatorului și într-o limbă de circulație internațională. În urma sondajelor Eurobarometru ale Comisiei Europene în rândul cetățenilor Uniunii Europene, a rezultata interesul acestora față de reducerea birocrației. Drept urmare, Comisia Europeană a formulat o propunere privind reducerea numărului de acte supuse apostilării/legalizării (printre care enumerăm și certificatele de stare civilă și cazierele judiciare).

Această inițiativă a Comisiei este, însă, necesar a fi aprobată de Parlamentul European și Consiliul de Miniștri prin procedură legislativă ordinară (codecizie), urmând a se vedea cu exactitate asupra căror acte acesta va avea aplicabilitate. Tototdată, odată cu aderarea României la Convenția nr. 16 (ca urmare a adoptării Legii nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976), subliniem faptul că în țara noastră se vor elibera extrase multilingve ale actelor de stare civilă care nu vor fi supuse apostilării dar pot fi utilizate doar în statele semnatare ale acestei Convenții.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin