19.08.2013

Bacaul in analize : Economie, Comert si Mediul de Afaceri

RAPORTUL pe capitole, privind realizarea obiectivelor derivate din PROGRAMUL DE GUVERNARE -2012, intocmit de Institutia Prefectului.

 Au fost: 
CAPITOLUL 1. BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ
CAPITOLUL 2. AFACERI EUROPENE. GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
CAPITOLUL 3. SĂNĂTATE

Astazi:  CAPITOLUL 4. ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI

Productia industriala totala realizata pe cumulat 1.I.-30.XI.2012 a crescut fata de perioada
corespunzatoare din anul 2011 cu 0,1% datorita cresterilor înregistrate  în  industria  prelucratoare
(+1,5%). Cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a fost mai mare cu 18,2% fata de perioada
corespunzatoare din anul 2011.

Volumul total de investitii pe cumulat 9 luni 2012, realizat de catre agentii economici aflati in esantion , a fost in crestere cu 41,2% fata de cumulat 9 luni 2011. În structura investitiilor cea mai mare pondere o detin
unitatile cu proprietate integral privata cu 69,4% ( fata de 73,6% pe cumulat 9 luni 2011).

Celelate forme de proprietate detin urmatoarele ponderi in volumul de investitii realizat la nivelul
judetului: proprietatea publica de interes national si local 24,7% (fata de 20,5% in perioada 9 luni 2011),
proprietatea integrala straina 2,1% (fata de 5,1% cumult 9 luni 2011), proprietatea mixta 3,7% (fata de
0,7% cumulat 9 luni 2011), proprietatea cooperatista 0,04% (fata de 0,06% cumulat 9 luni 2011). In
structura, 58,3% sunt lucrari de constructii, 24,7% sunt utilaje cu montaj si fara montaj, 10,5% sunt
mijloace de transport si 6,5% alte cheltuieli de investitii.

Valoarea lucrarilor de constructii a fost in scadere cu 28,2% in perioada 01.01-30.09 2012, fata de
aceeasi perioada a anului 2011. Pe cumulat 9 luni 2012 s-au dat in folosinta 807 locuinte (144 in mediul
urban si 663 in mediul rural), mai mic cu 203 locuinte fata de perioada corespunzatoare a anului 2011. La
data de 30 septembrie 2012 erau in curs executie un numar de 2715 locuinte din fonduri private si 150
locuinte executate prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Volumul exportului dupa sediul agentului exportator a fost in primele 9 luni din anul 2012 de
268.683 mii Euro FOB, cu 4,4% mai mare decât perioada corespunzatoare a anului 2011.
Cea mai mare pondere în volumul marfurilor exportate îl detin “materiile textile si articole din
acestea ”  (28,6%) urmate de sectiunile “produse  din  lemn,  pluta  si  împletituri  din  nuiele”  (22,2%) si
“masini si dispozitive medicale, masini si aparate si echipamente electrice“(9,4%).

Volumul importului dupa sediul agentului importator a fost in primele 9 luni din anul 2012 de
328.721 mii Euro FOB, cu 6,4% mai mare decât perioada corespunzatoare a anului 2011.Cele mai mari
ponderi în total importuri le detin “materiile textile si articole din acestea“ (15,3%),urmate de sectiunile
“masini  si dispozitive mecanice;masini,  aparate  si  echipamente  electrice”  (13,8%) si“metale  comune si
articole din acestea “ (12,7%).
6
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi (FOB/FOB) a fost în perioada 1.I.—30.IX.2012
de 88,6%, fata de 89,3% înregistrat la nivelul tarii.
La sfarsitul lunii noiembrie 2012 efectivul de salariati din judetul Bacau a fost de 106.344
persoane, mai mult cu 16 persoane decat la sfarsitul lunii octombrie 2012 si cu 2074 persoane mai multe
fata de finele lunii noiembrie 2011.

Câstigul  salarial  mediu  net a fost în  judetul  Bacau  de  1.296 lei (RON)/persoana, cu 279 lei
(RON)/persoana mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei nationale (-17,7%).Salarii medii nete
egale cu media judetului sau peste s-au înregistrat în activitatile:”agricultura,vanatoare si servicii anexe,
silvicultura si pescuit si “servicii”,  iar  sub  media  salariului din judet fiind activitatea “industrie  si
constructii”.
In primele 11 luni ale anului 2012 s-a obtinut o productie de carne din sacrificari si vanzari pentru
sacrificare de 60.812 tone, mai mica cu 22.889 tone comparativ cu perioada corespunzatoare din anul
2011. În  sectorul  privat  92,2% din productia de carne s-a vândut  la  piata  (direct  sau  unitatilor  de
crestere,îngrasare,  industrializare),  diferenta  de  7,8% fiind consum familial. De asemenea, s-au mai
obtinut 971,7 mii hl lapte de vaca si 112,2 milioane bucati oua consum.

In cursul anului 2012 s-au efectuat 2878 de acţiuni de control desfăşurate la instituţii publice ,
operatori economici , persoane fizice autorizate pentru supravegherea calităţii  produselor şi  serviciilor
destinate populaţiei  ;    163  de  acţiuni  de  control  în  unităţile  vamale,  s-au cercetat şi  soluţionat  941
reclamaţii şi sesizări primite din partea consumatorilor , cu privire la calitatea produselor şi serviciilor ;
Au fost oprite definitiv produselor neconforme de la comercializare în valoare totală 117.995,1
lei. Au fost realizate 32 acţiuni  de  informare  ,  educare  şi  consiliere  a  consumatorilor  şi  operatorilor
economici în  mass-media. In urma controalelor efectuate s-a constatat încălcări  ale  legislaţiei  în
domeniul protecţiei consumatorilor în 68ş din cazuri pentru care s-au încheiat un număr de 1956 procese
verbale de constatare a contravenţiei  .      Principalele  abateri  constatate  au  fost  :  lipsa  unor  elemente
necesare pentru informarea completă  şi  corectă  a  consumatorilor  ,  comercializarea  de  produse  cu  data
durabilităţii minimale depăşită , nerespectarea clauzelor contractuale în contractele încheiate cu prestatorii
de servicii , nerespectarea prevederilor legale privind garanţia  produselor  ,  etc  .    

 Pentru  încălcarea
dispoziţiilor legale în vigoare la protecţia consumatorilor , s-au aplicat amenzi în valoare de 871.800 lei .
De asemeni, s-au desfăşurat un număr de 40 controale tematice care au vizat diverse domenii cum
ar fi : modul de respectare a prevederilor L. 349/2002 pentru prevenirea efectelor consumului produselor
din tutun ; respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor de montare a repartitoarelor de
costuri pentru contorizarea individuală a consumului de energie termică cât şi de repartizare a costurilor
;respectarea conformităţii  ,  calităţii  ,  condiţiilor  de  comercializare  şi  etichetare  a  alimentelor
comercializate în  unităţile  de  comercializare  şi  în  unităţile  de  alimentaţie  publică  din mediul rural , a
produselor alimentare specifice sărbătorilor  pascale  ;respectarea  prevederilor  legale  privind
comercializarea materialelor de construcţii  ,  produselor  cosmetice  ,  a  produselor  alimentare  şi
nealimentare în târguri şi oboare , a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte ; respectarea drepturilor
consumatorilor la încheierea contractelor cu furnizorii de semnal TV prin cablu , telefonie , internet , cu
societăţile furnizoare de gaze naturale , cu agenţiile de turism , etc. 

Pentru asigurarea dreptului cetăţenilor  de  a  fi  informaţi  cu  privire  la  calitatea  şi  securitatea
produselor şi serviciilor , precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori , Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia  Consumatorilor  Bacău  a  acordat  o  atenţie  deosebită  colaborării  cu  mass-media ,
concretizată prin publicarea a 32 articole în presa locală si  realizarea a 11 emisiuni radio – TV.

Vor urma:

CAPITOLUL 5. CULTURA

CAPITOLUL 6. ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE

CAPITOLUL 7. APĂRARE

CAPITOLUL 8. JUSTIȚIE

CAPITOLUL 9. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

CAPITOLUL 10. DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM

CAPITOLUL 11. TRANSPORTURI

CAPITOLUL 12. DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE

CAPITOLUL 13. EDUCATIE

CAPITOLUL 14. MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CAPITOLUL 15. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CAPITOLUL 16. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

CAPITOLUL 17. STRATEGII GUVERNAMENTALE, TRANSPARENŢĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin