21.11.2012

Universitatea „Vasile Alecsandri” sprijină energia regenerabilă

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va derula în perioada 2012-2015 proiectul Towards 100% RES rural communities finanţat prin programul Intelligent Energy Europe şi care va fi implementat la nivelul judeţului Bacău.

Proiectul Towards 100% RES rural communities (Către comunităţi rurale care utilizează 100% Surse de
Energie Regenerabilă) se înscrie pe linia programelor dezvoltate de Uniunea Europeană pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2020: reducerea cu cel puţin cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu anul 1990;asigurarea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice cu 20%. Obiectivul principal al proiectului îl constituie realizarea Planurilor de acţiune pentru energie durabilă (SEAP) pentru ariile teritoriale participante la proiect şi aderarea comunităţilor din aceste zone la Convenţia Primarilor (CoM), mişcare europeană de susţinere a strategiei 20- 20-20 a Uniunii Europene.

 Prin intermediul celor 13 parteneri, activităţile se vor derula concomitent în 9 ţări: Austria, Belgia, Cehia, Franța, Italia, Marea Britanie, România, Slovenia şi Ungaria. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, partener în proiectul 100% RES communities, beneficiază de sprijinul Consiliului Judeţean Bacău, acţionând în calitate de Coordonator Teritorial, pentru implementarea proiectului pe o arie largă din partea estică a judeţului. În luna octombrie a avut loc deplasarea unei delegaţii din judeţul Bacău în regiunea Midi- Pyrénées, departamentul Haute-Garonne, Franţa.

Vizita a avut ca obiectiv studierea modului în care partenerii fracezi au exploatat disponibilul de energie regenerabilă al zonei şi realizarea înfrăţirii între aria teritorială a judeţului Bacău participantă la proiect şi asociaţia comunelor Le Pays de l’Albigeois et des Bastides. La vizita de studiu au participat conf. dr. ing. Liliana Topliceanu şi conf. dr. ing. Elena Nechita, reprezentanţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacau, consilierii Catalina Faghian şi Andreea Bibire din partea CJ Bacău, în calitate de reprezentanţi ai Coordonatorului Teritorial, primarii din comunele: Prăjeşti, Ungureni, Coloneşti, Onceşti, Izvoru Berheciului, Vultureni, Dealu Morii, Plopana, Odobeşti, comune ce fac parte din aria geografică în care se va implementa poiectul ca şi un reprezentant al oraşului Slănic Moldova.

 Schimbul de experinţă a fost extrem de interesant printre obiectivele vizitate fiind: un câmp de panouri fotovoltaice de 10 MW, o centrală termică de 2,6 MW ce alimentează cu energie termică o reţea de 100 de apartamente şi mai multe clădiri sociale şi ale administraţiei publice din localitatea Negrepelisse şi o staţie de sortare, exploatare și eliminare a deşeurilor prevăzută cu instalaţie de exploatare a biogazului. Un alt punct interesant al vizitei l-a constituit şcoala bioclimatică intercomunală aplasată în localitatea Cordais. Şcoala a fost construită în comun de mai multe sate învecinate, pe care le deserveşte şi beneficiază de o concepţie deosebită, bazată pe principiile bioclimatologiei. La realizarea ei s-a folosit la maximum expunerea solară, pentru o încălzire cât mai naturală a interiorului, s-au utilizat materiale de construcţie ecologice, acoperişul a fost prevăzut cu sisteme potovoltaice şi un covor vegetal.

Vizita s-a încheiat cu un forum în cadrul căruia s-a realizat întâlnirea celor două teritorii înfrăţite, judeţul Bacău şi Pays de l’Albigeois et des Bastides care s-au prezentat reciproc şi-au expus realizările şi aşteptările cu privire la colaborare viitoare şi la obiectivele proiectului L-a sfâritul întâlnirii domnul Didier Somen, preşedintele asociaţiei Pays de l’Albigeois et des Bastides, a semnat Convenţia Primarilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin