18.01.2011

Întâlnire ecumenică

La sediul Fundației „Sfântul Ioan Bosco”, str. Tazlăului, nr. 9, Bacău, duminică 23 ianuarie 2011, la ora 15,00 va avea loc o întâlnire ecumenică acompaniata de un moment de rugaciune.  Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor este celebrată în perioada 18-25 ianuarie. Această practică a început încă din 1908, la propunerea lui Paul Wattson.Sunt asteptati doi invitați speciali: pr. Vasile Busuioc (parohia ortodoxă din Valea Budului) și pr. Iosif Dămătăr
(parohia romano-catolică Mărgineni).Tema rugăciunii pentru unitatea credinţei de anul acesta, este "Uniţi în învăţătura apostolilor, în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii şi în rugăciune"(cf. Fap 2,42).


Patru elemente ce ne pot ajuta spre a medita această temă:
1. Apostolii au transmis Cuvântul;
2. Comuniunea fraternă, koinonia;
3. Frângerea pâinii;
4. Rugăciunea continuă.


Sunt invitati îndeosebi tinerii și educatorii, pentru a putea medita, îndeosebi asupra lucrurilor frumoase care ne unesc, în aceiași credință.

Dumnezeul păcii, îți aducem mulțumire pentru că ni l-ai trimis pe Isus pentru a ne reconcilia în el cu tine. Dă-ne harul să fim adevărați slujitori ai reconcilierii în Bisericile noastre. Ajută-ne astfel să fim în slujba reconcilierii tuturor popoarelor, îndeosebi în țara Sfântă, locul unde vrei să dărâmi zidul de despărțire între popoare și să reunești pe fiecare în trupul lui Cristos, oferit ca jertfă pe Calvar. Umple-ne de iubire unii făță de alții, pentru ca unitatea noastră să folosească pentru reconcilierea pe care o dorești pentru toată creația. Îți cerem asta în puterea Duhului. Amin. (Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor, Presa Bună, Iași, 2011, pp. 51)

Un comentariu:

  1. “Deci, proorocul fiind trimis de Domnul, plângea pentru unii ca aceştia, zicând: Vai celui ce adapă pe aproapele cu amestecare tulbure. Pentru că nişte meşteşugiri ca acestea şi gânduri sânt răsturnătoare şi împiedică de la calea ce duce la fapta cea bună. Iar Domnul însuşi, măcar că diavolii grăiau cele adevărate, adică acestea: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, cu toate acestea le poruncea să tacă şi-i oprea a grăi; ca nu cumva împreună cu adevărul să semene şi răutatea lor şi ca pe noi să ne obişnuiască a nu lua aminte niciodată la unele ca acestea, deşi s-ar părea că grăiesc adevărul.

    Pentru că este necuviincios lucru având Sfintele Scripturi şi libertate de la Mântuitorul, să ne învăţăm de la diavolul, cel ce nu şi-a păzit rânduiala sa, ci altele a cugetat. Pentru aceasta, când grăieşte din Scripturi, să-l opreşti zicând: Iară păcătosului i-a zis Dumnezeu: Pentru ce tu povesteşti dreptăţile mele şi iei testamentul meu în gura ta? Căci toate le fac diavolii şi le tulbură, spre amăgirea celor proşti. Deci, fac sunete, râd mult şi şuieră, iar dacă nu ia aminte nimeni la dânşii, apoi plâng şi se bocesc ca nişte biruiţi” - Sfântul Antonie cel Mare

    RăspundețiȘtergere

LinkWithin