04.02.2019

IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educaţie, Echitate, Aspiraţie

In perioada 01.10.2018 – 30.09.2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău desfasoara Proiectul IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educaţie, Echitate, Aspiraţie - Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România


Proiectul IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educație, Echitate, Aspirație îşi propune să crească capacitatea instituțională a cinci unităţi de învăţământ preuniversitar din județul Bacău(Școala Gimnazială Băcioiu, Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion, Școala Gimnazială “Mihail Andrei”, Buhuși, Școala Gimnazială Căiuți și Școala Gimnazială Parava) precum şi a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, de a asigura o cultură și practici incluzive privind romii prin:

formarea a 68 de profesori în abordarea centrată pe elev, școală incluzivă, democrație și drepturile omului; dezvoltarea a 6 curriculum care vizează incluziunea, cu focus pe incluziunea romilor; realizarea unor activiăți nonformale cu 240 de elevi (minimum 50% romi). În același timp, proiectul vizează conștientizarea și contracararea problematicii discriminării la nivelul părinților (100, 60% romi), școlilor și comunităților avute în vedere. Astfel, proiectul va avea un impact imediat asupra celor 3 grupuri-ţintă din cele cinci comunităţi, respectiv cadre didactice, elevi şi părinţi, prin măsuri și activități specifice personalizate pentru fiecare din aceste categorii, adaptate nevoilor specifice ale
fiecăreia din acestea.

Grupul-țintă este reprezentat de trei categorii principale: cadrele didactice - 68 profesori și învățători care lucrează cu copii romi din cele cinci unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Bacău partenere; procentul părinților romi implicați în activitățile privind problematica discriminării va fi de cel puțin 60% din total; elevii - 240 în total, din toate ciclurile de învățământ; 7 elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Procentul elevilor romi implicați va fi de minim 50% din total, dar se va urmări în mod constant participarea comună și incluzivă la activitățile specifice planificate.

Beneficiarii finali sunt, în primul rând, comunitățile școlare mixte ale celor cinci parteneri, compuse din aproximativ 2037 elevi total din care un procent semnificativ total romi, 2000 alți părinți implicați în viața școlară și aprox 80 de persoane (cadre didactice și personal suplimentar) din cele cinci școli, care lucrează cu copii romi. Efectele proiectului se vor propaga de la grupulțintă către beneficiarii finali ca urmare a activităților concrete deja prevăzute și a modificării percepției unei majorități locale, conform valorilor ridicate deja definite prin obiectivele specifice și indicatorii proiectului.

Obiectivele Proiectului IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educaţie, Echitate, Aspiraţie
sunt: crearea unui culturi incluzive la nivelul celor cinci școli implicate în proiect prin formarea a 68 profesori și învățători; dezvoltarea unor practici incluzive la nivelul celor cinci unităţi de învăţământ, prin elaborarea a 6 curriculum dezvoltate de fiecare din cele cinci școli partenere și aprobate de ISJ Bacău în tematicile Educație pentru dezvoltare durabilă, Romii, Istorie, cultură și identitate, Educație pentru cetățenie activă, Educație pentru egalitate de gen, Promovarea diversității și interculturalității, Educație pentru promovarea non-violenței; creșterea procentului de părinți sensibilizați în problematica discriminării din cele cinci școli cu 30% față de situația actuală prin 120 întâlniri moderate pe această temă la care participă 100 de părinți romi și neromi și prin 5 schimburi de experiență de câte 1 zi, organizate de fiecare din cele 5 școli partenere pentru 100 părinți; îmbunătățirea cu 50% a abilităților privind incluziunea pentru 240 elevi (minim 50% romi) din cele cinci școli partenere prin 11 categorii de activități organizate, inclusiv mentorat al elevilor mai mari pentru cei mici, Ziua Internațională a Romilor, cerc de jurnalism, identificare și promovare modele locale de succes, școală de vară cu meșteșuguri, activități sportive și competiții sportive între școli, o tabără interculturală.

Finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, cu numărul de contract 2018-EY-PICR-R1-0007Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin