23.02.2017

Pasi spre reintegrarea deținuților

Reintegrarea socială a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate reprezintă un proces care îşi are începuturile în faza execuţional penală, serviciul penitenciar având un rol esenţial în pregătirea deţinuţilor pentru perioada postpenală.
           În acest registru se înscrie proiectul de activitate „Căutând pe Hristos în temniţă,L-am aflat în aproapele meu, aşteptându-mă!”, proiect derulat în parteneriat cu Fundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău.


           In cadrul acestui proiect, reprezentanţii Fundaţiei au identificat enoriaşi din  comunitatea
locală care să creeze cadrul general şi mecanismele de interacţiune dintre deţinuţii custodiaţi şi comunitate, în sensul formării şi dezvoltării abilităţilor specifice unui mod de viaţă responsabil.

           Astfel, în data de 20 februarie 2017, un grup de 15 femei custodiate de Penitenciarul Bacău, aflate în ultima parte a executării pedepsei, a participat, alături de preotul unităţii, părintele Daniel Mașala, la slujba Agheasmei și a Sfântului Maslu la Parohia Ortodoxă Pietricica din comuna Strugari, județul Bacău, cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului”, alături de enoriaşii bisericii, preotul paroh Bogdan Cărare, preotul protopop al Protopopiatului Moineștiului, părintele Costel Mareș și părintele Eugen Ciuche de la Fundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău Participarea la slujbă a fost urmată de o agapă creştină în compania membrilor comitetului parohial.

          În data de 21 februarie 2017, în cadrul aceluași proiect, un alt grup de persoane private de libertate femei au participat la săvârșirea slujbei Agheasmei și a Sfântului Maslu la Parohia Ortodoxă Păncești din comuna Sascut, județul Bacău, alături de enoriașii bisericii și părintele protopop Negoiță Ioan, alături de 12 preoți din cercul pastoral arondat.
          În cadrul acestor întâlniri au fost purtate discuţii privitoare la viaţa în detenţie, rolul duhovnicului şi a credinţei în depăşirea situaţiilor dificile şi nu numai, libertatea ca dar al lui Dumnezeu.
         Scopul acestui proiect îl constituie creşterea gradului de integrare socială a deţinuţilor participanţi, sprijinirea lor în vederea reinserţiei şi reducerii fenomenului de excluziune socială.

Sfânta Evanghelie după Matei

42. „Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
43. Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin