09.11.2016

Fondul Științescu susține performanța

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor până la 19 ani. Partenerii proiectului sunt, la nivel național, Fundația Româno-Americană și Federația Fundațiilor Comunitare din România și, la nivel local, Inspectoratul Școlar al Județului Bacău. Finanțatorii programului sunt, la nivel local, Dedeman și Barrier.

Prin Fondul Științescu, ediția I, au fost finanțate șapte proiecte cu suma totală de 122655 lei, din care 32586 lei s-au strâns prin evenimentul Semimarathon.

Elevi, studenți, profesori, manageri și proiectele Științescu s-au manifestat luni, 7.11.2016, la Biblioteca Universitații ``Vasile Alecsandri`` într-un workshop despre inovație în educație organizat de Fundația Comunitară Bacău, alături de expertul extern în educație participativă și nonformală Carles Vila Mumbrú, profesor la Universitatea din Barcelona, lucrător de tineret în Casaldejoves El Kaliu și membru al asociației Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.

Evenimentul a dat startul manifestărilor educaționale în cadrul Fondului Științescu Bacău, care vor dura circa un an de zile.

PROIECTELE FINANȚATE:

1. Astronomia – punte spre viitor! - 28544 lei

În România, astronomia este prevăzută doar ca materie opțională, fapt care duce la lipsa diseminării informațiilor din această sferă pe nivele de curriculum adecvat vârstei școlare, completate de lipsa existenței unei baze materiale utilizabile. Proiectul consolidează o bază fundamentală în procesul de cunoaștere a științelor exacte în general, prin cumularea unor abilități, atât de natură teoretică (calcul matematic, interpretare date), creativă (identificarea corpurilor cerești pe harta cerului), tehnică (asamblare dispozitive astronomice), practice (observații astronomice). Ghidați de Kit-urile educaționale specifice vârstei și activități ce îmbină teoria cu practica, elevii băcăuani vor călători interstelar, construind puntea dinspre trecut spre viitor.
Grup țintă: elevi ai instituțiilor de învățământ din județul Bacău, cu vârste cuprinse între 6-19 ani.
Aplicant: Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ioan Borcea” Bacău – subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin” - Cercul de Astronomie - Meteor

2. Clubul Științelor - 10565 lei

Cercul științelor este gândit ca un cerc săptămânal de matematică aplicată în fizică, chimie,biologie. În cadrul întâlnirilor, elevi coordonați de profesori vor construi materiale didactice care să ilustreze
practic teoreme din matematică, vor face experimente interdisciplinare care să ilustreze unele rezultate din fizică, chimie și biologie. O activitate de promovare a vocaţiilor ştiinţifice pentru elevii de liceu, este ”SPA…la tine acasă”. În vederea obținerii produselor SPA, grupurile de elevi vor efectua experimental operații fizice precum: mojararea, dizolvarea, cristalizarea/ recristalizarea, filtrarea, distilarea, extracția și își vor fixa astfel noțiunile teoretice întâlnite în studiul chimiei anorganice și organice. Toate activitățile experimentale sunt corelate cu obiectivele curriculum-ului naţional. Activitatea va avea și un aspect ecologic, prin hârtia handmade care se va obține din hârtia colectată de fiecare clasă din școală, în cadrul experimentelor de chimie. În cadrul Cercului științelor se propune crearea, împreună cu elevii, de material didactice, precum și conceperea unor experimente care să ilustreze practic teoreme, ca și activități care îmbină în practică cunoștințe și abilități dobândite la discipline diferite. Interdisciplinaritatea este viitorul învățămânuluit!
Grup țintă: elevi din ciclul gimnazial și liceal
Aplicant: Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu Bacău prin Asociatia Free Mind Bacău

3. Picii Râvnesc la Activități Curioase și Tehnologie Informatică și de Comunicare (P.R.A.C.T.I.C.) - 8115 lei

Elevii pot descoperi prin intermediul experimentelor efectuate cu aparaturi performante”proprietăți” ale mediului înconjurător. Vor deduce singuri valorile corespunzătoare ale acestor parametri pentru ducerea unei vieți de calitate. Vor putea verifica autenticitatea rezultatelor, fiabilitatea lor, efectuând probe martor la laboratoare acreditate. Vor trage concluzii pertinente, identificând probleme adevărate cu care se confruntă omenirea/comunitatea locală. Ulterior se vor putea implica în activități noi, de înlăturare a problemelor depistate sau în ameliorarea lor. Pentru ape colectate din mai multe puncte de interes (râurile Bistrița, Siret, apă de fântână, apă de robinet) vor determina parametri ca: pH, temperatură, potențial oxido-redox, nitrați, nitriți, oxigen dizolvat. Vor descoperi care sunt valorile optime, ce condiții au dus la deteriorarea acestor parametri, ce soluții de corecție s-ar putea aplica. Vor determina pentru mostre de sol colectate din diverse puncte de interes pH-ul acestuia, deducând în acest fel ce cultură ar fi posibilă în acea zonă și cum s-ar putea îmbunătăți calitatea lui în vederea obținerii unei productivități mai mari. Datele colectate vor fi prelucrate statistic și se vor constitui în baza experimentală a unor cercetări științifice. Verificarea parametrilor obținuți se va face prin verificări efectuate la laboratoare consacrate/acreditate din orașul nostru, prin sondaj. Alte activități de dezvoltare a abilităților științifice pe parcursul derulării proiectului vor putea fi realizate în parteneriat cu instituții de specialitate. Toate informațiile științifice obținute/asimilate de elevi vor contribui la elaborarea de materiale de prezentare/diseminare ce vor publicate în mediul on-line și/sau pot fi trimise ca aplicații la concursuri de specialitate. Un prim prilej l-ar reprezenta participarea la concursul interdisciplinar ”Eco-reporteri în acțiune” competiție cu adresabilitate națională, organizată anual de echipa aplicantă - aflat la a VII a ediție.
Grup țintă: elevi înscriși la Cercul de Protecția Mediului-Ecologie, Cercul de Electrotehnică din cadrul aceleiași instituții și cei cu vârsta între 6 și 19 ani din instituțiile de învătământ băcăuan.
Aplicant: Palatul Copiilor Bacău prin Asociația Vernal

4. ATELIERUL DE TEHNOLOGII ELECTRICE GENERALE SI PENTRU DOMENIUL AUTO - 22605 lei

O meserie de succes începe cu o poveste adevărată construită într-un atelier de învățare a unor abilități bine formate pe parcursul unui proces de lungă durată. Atelierul-club electric auto are ca obiectiv formarea și dezvoltarea profesională și personală a generații și generații de elevi ce vor studia într-un mediu modern și propice unui învățământ de calitate. Este și un laborator al aplicațiilor practice al diferitelor discipline de școală, care sunt interdisciplinare și adiacente cu domeniul electric-electrotehnică-auto. Capitole din fizică, chimie, desen tehnic, grafica asistată de calculator, TIC& IT, discipline și module tehnice se pot exemplifica foarte bine într-un asemenea atelier. Beneficiarii acestui atelier vor avea oportunitatea unor experiențe educaționale inedite, inovatoare, elevii putând să își fabrice propriile piese auto și electronice, gândite și proiectate prin programul Auto Cad, pe o imprimantă 3D. Pentru ca ea să fie funcțională cu costuri cât mai mici, se vor desfășura activități de ecologizare și campanii de colectare capace de la PET-uri care vor constitui materia primă a fabricării acestor piese. O bază viabilă pentru viitor se poate construi numai prin dezvoltarea abilităţilor de A ÎNVĂŢA și A FACE!
Grup țintă: beneficiari directi anual 1300 elevi /profesori/alte categorii
Aplicant: Colegiul Tehnic de Comunicații ”Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău
Sponsor special al Proiectului: SC ELITEMOB SRL

5. LABORATOR MULTIMEDIA PENTRU FIRMA DE EXERCITIU - 7625 LEI

Pe modelul economic al unei firme de exercițiu se asezonează competențele tehnice de pe profilele Servicii/Economic – filiera Tehnologică și Tehnic/Mecanic cu competențe transversale de comunicare si de integrare a elevilor din categorii sociale defavorizate pe piața muncii. Prin activităţile desfășurate, colegiul şi instituţiile participante vor avea ocazia să sporească împreună patrimoniul regional şi creșterea impactului asupra pieței muncii pe domeniile servicii și tehnologie, prin absorbția unei forțe de muncă bine pregătită. Proiectul își propune - valorizarea resurselor umane (cadre didactice și elevi) în zona educației nonformale, precum și promovarea acestora; - crearea unor relații de parteneriat cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, precum și cu firme din Bacău, în vederea realizării unor proiecte educaționale; - relaționarea pozitivă școală-familie, școală-agenți economici; - diversificarea ofertelor educative ale școlilor; - conceperea materialelor de promovare promoțională a firmelor de exercițiu cu ajutorul mijloacelor IT și dezvoltarea abilităților de prezentare directă - stabilirea standardului de performanţă pentru beneficiarii direcţi
Grup țintă: 151 elevi ai profilului Servicii, 137 elevi ai profilului Tehnic, 125 elevi învățământul gimnazial și cadrele didactice aferente
Aplicant: „Asociația Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău”

6. DA, pentru o școală luminoasă! - 29672 LEI

Proiectul pornește de la o necesitate (slaba iluminare a holurilor, care nu au ferestre decât pe capete) și se fundamentează pe ideea că elevii se pot implica, pornind de la joc, în găsirea și aplicarea de soluții viabile pentru problemele școlii. Proiectul propus poate stârni curiozitatea elevilor pentru miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să conștientizeze utilitatea tehnologiilor moderne și să învețe cu pasiune științele exacte Activitățile promovează educaţia de tip STEM și duce la conștientizarea faptului că de ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică poate depinde capacitatea noastră de a ne îmbunătăţi sănătatea, de a găsi şi a utiliza surse de energie mai curate şi mai eficiente, în vederea protejării mediului. Elevii claselelor III-VIII vor conlucra, în cadrul unui club, realizarea unei machete la scară a școlii, la care holurile să fie iluminate cu LED-uri care primesc energie de la mini panouri fotovoltaice. Membrii cercului de științe vor acumula și aplica astfel cunoștințe din domeniile electronică, tehnică, proiectare, construcții, matematică, ecologie ș.a. Extrapolând cunoștințele și practica acumulată, se vor implica apoi în realizarea iluminării efective a holurilor școlii cu ajutorul unor panouri fotovoltaice, transformând ideile și soluțiile lor în realitate.
Grup țintă:elevi din clasele III- VIII
Aplicant: Școala Gimnazială Nr 10 Bacău

7. CĂLĂTORIE ÎN BIOLOGIE: DE LA CORP LA MINTE (ȘI RETUR) -15529 LEI

Cine este corpul meu? Proiectul își propune să aducă biologia mai aproape de copii și tineri prin diferite activități practice, teorie și concursuri, într-o manieră transdisciplinară. Printr-o abordare inovativă, se diminuează ponderea metodelor verbaliste, relativ pasive, care se bazeaza pe memorie si memorizare, in favoarea extinderii metodelor de elaborare prin eforturi proprii a cunostintelor noi, a metodelor euristice de invatare prin cautare, cercetare, descoperire; Este o relansare a ştiintelor implicate în explicarea fenomenelor vieții, prin promovarea aplicaţiilor practice ale biologiei în viața de zi cu zi, precum și prin interdependanța biologicului cu psihologicul și cu alte zone de științe conexe: nutriția, medicina. În implementarea proiectului vor fi realizate workshop-uri cu teme aplicate din domeniu, curs de formare de formatori și parteneriate cu instituții/specialiști care pot ajuta în educația științifică specifică biologiei:
- Cabinet de fizioterapie (aplicații pe biomecanica mișcării) - Inspectoratul Județean de Poliție (utilizare poligraf) - cabinet nutriție (efectul alimentelor asupra fizicului și psihicului) -cabinet psihologie (efectele psihicului asupra corpului și ale corpului asupra psihicului
Grup țintă: 120 elevi din clasele VII a -a XI a, 8 cadre didactice din învăţământul preuniversitar/2 studenti/10 formatori;
Aplicant: grupul de inițiativă BioPsychoTeam


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin