02.06.2016

,,Istoria unei lumi: de la omul cucutenian la Cuza”

Sâmbătă, 4 iunie 2016,ora 10, la Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău, va avea loc a II-a ediţie a proiectului interjudeţean cu sugestivul nume ,,Istoria unei lumi: de la omul cucutenian la Cuza”. În cadrul acestei ediţii se va desfăşura activitatea “Mândri ca suntem elevii lui Cuza”
Activitatea va continua cu o vizita la Complexul Muzeal Iulian Antonescu, unde va putea fi vizitată o inedită expoziție "Jucăriile copilăriei de altădată"


Printr-un parteneriat activ, în acest proiect au fost implicaţi un număr de
32 elevi de la clasa a IV-a F, prof. Monica Creangă, Şcoala ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău, de la Şcoala Gimnazială din Costeşti, judeţul Iaşi – un număr de 17 elevi, director, prof. Elena Malanca, învăţător Iuliana Cârtiţă.
Alegerea titlului acestui proiect a venit firesc, iar faptul că sună aproape poetic este şi din cauza încărcăturii emoţionale speciale pe care o ai atunci când păşeşti în acele locuri încărcate de istorie
Şcoala ,,Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, este puternic ancorată în istorie Moldovei, actul de înfiinţare al acestei şcoli datând din anul 1859, 25 octombrie, act semnat de însuşi domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Fosta Şcoală nr 2 de băieţi este şi ea încărcată de adânci semnificaţii istorice. Pe băncile acestei şcoli si-au început afirmarea personalităţi marcante ca Radu Beligan, academicianul Solomon Marcus, Emanuel Elenescu, Marcel Marcian, Marius Mircu, C-tin Andone, George Bălăiţă, C-tin N. Arseni, iar corpul A al şcolii este declarat monument istoric.

În cee ace îi priveşte pe colaboratrii n oştri de proiect, reamintim la Costeşti se află ,,Situl Costesti – Cier”, un sit datat acum 4. 400 de ani înainte de Hristos, loc în care a fost un habitat locuit de comunităţile cucuteniene, extraordinar de bogat si cu o personalitate deosebită.
Chiar dacă se fac referiri la aspecte istorice deosebite ale comunităţilor care au locuit acum câteva milenii în acest spaţiu, totul riscă să dispară pentru totdeauna. Situat pe un deal de câţiva zeci de metri, acesta este sub efectul de coroziune a râului Bahluieţ, aflat în imediata apropiere şi vis-à-vis de Şcoala Gimnazială Costeşti. Ruginoasa este un al loc istoric; aici se află Palatul ,,Alexandru Ioan Cuza”, Biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”.

O altă locaţie încărcată de istorie se află în comuna Cucuteni unde există situl arheologic de interes național din punctul „Cetățuia”, de la marginea de vest a satului Băiceni, sit cunoscut pentru că a dat numele culturii Cucuteni din eneolitic, din care se găsesc în acest sit trei așezări distincte, emblematice pentru clasificarea culturii în fazele A, B și AB; în afara acestei așezări, în cadrul sitului se mai găsesc așezări din eneoliticul târziu (cultura Horodiștea-Erbiceni), perioada geto-dacică și secolul al III-lea e.n. Alt sit arheologic de interes național este cel de la „Dâmbul Morii”, la marginea de nord-vest a aceluiași sat, unde s-au găsit alte vestigii ale culturii Cucuteni, faza AB. Vorbim aşadar despre un ,,triunghi”cultural extrem de important.

Prin tematica propusă, diversitatea activităților și instituțiilor implicate, proiectul susține
implementarea și promovarea activităților educative extracurriculare care subliniază interesul pentru cunoașterea istoriei regionale și a elementelor esențiale ce reprezintă civilizația umană din perioada cucuteniană până în epoca modernă.
Faza experimentală a procesului de învăţare şi-a dovedit astfel valoarea, ceea ce ne îndreptăţeşte să o reconsiderăm şi de ce nu, să încercăm să-i acordăm o pondere cât mai mare între strategiile didactice folosite în munca educativă cu elevii.

Putem afirma fără nici o urmă de modestie că această primă etapă a proiectului a debutat fericit şi că premisele pentru continuitatea sa sunt excelente, iar munca onestă şi dedicată a celor implicaţi în proiect merită cu prisosință recunoașterea și admirația tuturor.
Reamintim că prima ediţie a avut loc în luna octombrie a anului 2015, la Şcoala Gimnazială din Costeşti, judeţul Iaşi.

INIŢIATORII ŞI COORDONATORII PROIECTULUI:

Profesor Elena Malanca
Profesor pentru învățământ primar Monica Livia Creangă
Expert bunuri cu valoare memorialistică Mihaela Băbuşanu

COLABORATORI:

Conf.univ.dr. Dumitru Boghian
Prof.dr. Sergiu Constantin Enea
Prof. Cristina Ioana Axinia

PARTENERI:

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie
Centrul Cultural Ruginoasa, jud. Iaşi
Liceul Teoretic ,,Ion Neculce”Târgu Frumos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin