25.04.2014

„Drogurile DRUM cu sens UNIC”

 Scopul campaniei il reprezinta conştientizarea populaţiei la risc, în special copii, adolescenţi şi tineri şi, în subsidiar, a populaţiei generale, asupra riscurilor consumului de droguri şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin implementarea unei campanii de informare şi media şi de promovare a serviciilor oferite de sistemul naţional integrat de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri.


 Obiectivele specifice ale campaniei:
1. Informarea unui număr de 1000 de copii şi adolescenţi din judeţul Bacău cu privire la riscurile consumului de substanţe psihoactive, în perioada mai – decembrie 2014.

2. Realizarea unei campanii de informare a publicului larg, prin intermediul spotului video „Drogurile – drum cu sens unic!”, în perioada septembrie - decembrie 2014.

 3. Realizarea a 100 de materiale informative (afişe A3) şi a unui banner cuprinzând logo-ul campaniei.

4. Informarea a 50 de specialişti şi decindenţi din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice locale din judeţul Bacău cu privire la desfăşurarea campaniei şi importanţa activităţilor de prevenire în comunitate, în perioada mai – decembrie 2014.

5. Organizarea a 2 dezbateri publice locale referitoare la importanţa activităţilor de prevenire a consumului de droguri, modalităţi de realizare a acestora, actorii sociali implicaţi în prevenire şi diseminarea bunelor practici în domeniu, în perioada mai – noiembrie 2014.

 Parteneri în proiect: Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Centrul de Informare Europe Direct Bacău, Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău, Universitatea „George Bacovia” Bacău.

Parteneri media: Trustul de presă Desteptarea Bacău, Ziarul de Bacău, Observator de Bacău, Contrasens, Inima Bacăului, 1 TV Bacău, Realitatea TV Bacău, TVR Iaşi, Euro TV Bacău, TV KIT Oneşt, Radio Trinitas, Mega Bac[u, SC MatMedia Bacău, SC Grafit Invest Bacău

Grupul ţintă al proiectului şi număr beneficiari: Beneficiarii direcţi: 1000 copii şi adolescenţi din unităţile de învăţământ din judeţul Bacău; 50 specialişti şi decindenţi din cadrul autorităţilor publice locale din judeţul Bacău Beneficiarii indirecţi: 1000 de părinţi ai copiilor şi adolescenţilor participanţi la activităţile de informare 1000 de copii şi adolescenţi care vor viziona spotul şi afişele campaniei 300 de cadre didactice care vor viziona spotul şi afişele campaniei 5000 de persoane – care vor viziona spotul campaniei Comunitatea locală în ansamblul ei Zonele de implementare (locaţia proiectului): Judeţul Bacău Durata proiectului: 9 luni ( aprilie – decembrie 2014 )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin