27.09.2010

Programul Bibliotecii Judetene 27 septembrie – 1 octombrie

Programul expoziţiilor din săptămâna 27 septembrie – 1 octombrie

Vineri, 1 octombrie 2010

Secţia de Artă şi Filiala Bicaz sărbătoresc ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII

-Ziua Internaţională a muzicii se sărbătoreşte în fiecare an din 1975, la propunerea renumitului violonist , dirijor şi muzicolog Yehudi Menuhin.
Textul care urmează este cuprins în scrisoarea semnată de Yehudi Menuhin şi Boris Yarustowski, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Internaţional al muzicii şi este adresată tuturor membrilor acestuia, fiind datată
30 noiembrie 1974:
„Domnilor, prima zi internaţională a muzicii organizată de către Consiliul internaţional al muzicii va avea loc pe 1 octombrie 1975, conform cu rezoluţia luata la a 15-a Adunare
Generală din Lausanne, în 1973”.

Intenţia acestei zile este de a încuraja:
- promovarea artelor printre alte sectoare ale societăţii;
- aplicarea idealurilor UNESCO de pace şi de prietenie între popoare, de dezvoltare a culturilor, de schimburi de experienţă şi de apreciere mutuală a valorilor artistice;
- promovarea activităţilor Consiliului Internaţional al muzicii aferent UNESCO, a organizaţiilor internaţionale membre şi comitetelor naţionale, ca şi a politicii sale în general.

 Expoziţii de documente si materiale audio-vizuale, realizate de Simona Marcu şi Lenuţa Neacşu.

Secţia pentru Copii - Istoria Bacăului

 Expoziţie de carte din colecţiile Secţiei pentru Copii, realizată de Mariana Zară.

Informare şi cercetare bibliografică

- Compartimentul de Informare Bibliografică elaborează anual un calendar care semnalează datele aniversare, din anul care urmează, ale unor personalităţi de seamă şi evenimente din domeniul culturii şi ştiinţei româneşti şi universale. Acesta este alcătuit pe baza documentelor aflate în colecţiile bibliotecii (dicţionare, enciclopedii, bibliografii etc.) dar sunt folosite şi resurse WEB.
- Calendarul stă la baza întocmirii planului de activităţi al Bibliotecii Judeţene dar şi al celorlalte biblioteci publice din judeţ. O atenţie deosebită se acordă personalităţilor locale, în cinstea cărora Biblioteca organizează expoziţii, lansări de carte, simpozioane, conferinţe şi alte manifestări culturale, artistice sau ştiinţifice.
 Lucrare realizată de Liliana Cioroianu.

Sala de Lectură Fond Documentar şi de Patrimoniu


- Victor Anestin ( 1875 - 1918) - astronom, ziarist român, scriitor de literatură science-fiction.
- A popularizat în România probleme științifice, îndeosebi cele de astronomie, pe care le-a publicat în revista „Orion”, fondată de el în anul 1907. A întemeiat de asemenea „Societatea astronomică română”, în 1908. Împreună cu Gheorghe Țițeica, a înființat, în 1913, societatea „Prietenii Științei”. Observatorul astronomic din Bacău este denumit Victor Anestin, în onoarea astronomului.

Revista Orion, prima pagină, Nr 1/1907

 Expoziţie de carte cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la naştere, realizată de Iulia Lucaci

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin