12.12.2022

Controale ITM - Noiembrie 2022

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău  în perioada 1-30 noiembrie 2022

În cursul lunii noiembrie 2022, au fost controlaţi 237 de angajatori și au fost aplicate 21 amenzi, totalizând 194.300 lei.

Inspectorii de muncă din cadrul corpului de control relaţii de muncă au verificat 141 de angajatori la care lucrau 6855 de salariați. Au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 14 avertismente și 13 amenzi în valoare totală de 134.300 lei. 

Astfel, au fost depistați 3 angajatori care practicau muncă fără forme legale (3 persoane), fiind aplicate 3 sancţiuni pentru munca la negru, în valoare de 100.000 lei. 

Tot în domeniul relaţiilor de muncă au mai fost aplicate sancţiuni pentru:

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca suplimentara; 

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca de noapte;

nerespectarea prevederilor legislatiei privind repausul saptamanal;

nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi 96 agenţi conomici. Pentru neconformităţile depistate, au fost aplicate 209 sancţiuni contravenţionale din care 8 amenzi în valoare totală de 60.000 lei și 201 avertismente.

Tot in acest domeniu, au fost inregistrate 17 comunicari de evenimente 16 soldate cu incapacitate temporară de muncă si unul soldat cu decesul salariatului.

Principalele nereguli sanctionate au fost :

nerealizare masuri dispuse la controlul anterior

instruire necorespunzatoare 

lipsa control medical 

neintocmire plan de prevenire si protectie 

echipamente de munca necorespunzatoare 

In luna decembrie s-au incheiat 2 actiuni ample in domeniul securitatii si sanatatii in munca , derulate pe tot parcursul anului 2022.

Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

Scopul principal al actiunii a fost acela de a reduce numarul de accidente de munca in acest domeniu prin respectarea prevederilor normelor de securitate si sanatate in munca.

De la inceputul anului au fost verificate 77 de societati comerciale si 2663 de lucratori ai acestor societati .

Pentru cele 218 deficiente constatate inspectorii de munca au aplicat 24 de amenzi , in valoare totala de 195.000 lei si 193 de avertismente.

In cea de a doua etapa a campaniei a fost verificata indeplinirea masurilor de conformare dispuse la actiunile de control initiale.Inspectorii au constatat ca majoritatea administratorilor au inteles sa rezolve problemele de securitate si sanatate in munca dar au fost si 3 exceptii sanctionate cu amenzi in valoare totala de 28.000 lei. 

Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Un alt domeniu expus riscurilor de accidentare a lucratorilor este activitatea din silvicultura , cu multe accidente de munca inregistrate , majoritatea avand ca principala cauza utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de munca si , nu de putine ori, refuzul salariatilor de a utiliza echipamentul de protectie din dotare.

Au fost verificate 32 societati comerciale la care activau 298 de salariati .Inspectorii de munca au gasit 74 de deficiente pentru care s-au aplicat 6 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 45.000 lei si 68 de avertismente. 

In etapa a doua , cea de verificare a indeplinirii masurilor de intrare in legalitate dispuse la controalele initiale au fost verificate 16 societati comerciale dintre care doua nu s-au conformat si au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 16.000 lei. 

Pe parcursul lunii noiembrie, au fost inregistrate 47 sesizari ,toate fiind solutionate. Majoritatea reclamatiilor , in numar de 35 au avut ca obiect neplata unor drepturi salariale, restul petentilor reclamand incalcari ale legislatiei muncii referitoare la : concedierea individuala, munca nedeclarata, neplata orelor suplimentare sau refuzul angajatorilor de a elibera adeverinte sau aspecte care tin de legislatia privind securitatea si sanatatea in munca.

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul

DAN BUFTEA    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin