27.11.2013

O necesitate pentru comunitate!

 La inițiativa Institutului European pentru Democrație Participativă – “Qvorum” și cu sprijinul Fundației “Hanns Seidel”, a luat ființă Grupul de Lucru din Bacău, pe care am onoarea sa il reprezint.  Primul proiect pe care Grupul de Lucru și-l propune este acela de a aduce pe agenda publică un subiect provenit dinspre cetățeni: nevoia înființării unui Centru de recrutare și plasare a forței de muncă pentru zilieri. Alaturi de Iulia Popescu si Ruxandra Filioreanu, de la Institul Qvorum, venite special din Bucuresti, am discutat cu autoritatile despre acest proiect.


Reprezentanții autorităților locale și județene prezente la dezbatere și-au manifestat deschiderea și sprijinul pentru inițiativa Grupului de Lucru Local Bacău. Doamna consilier local Maria Enășel, secretar al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică ne-a invitat pe inițiatorii documetului de poziție să îl prezintam în următoarea ședință de consiliu local, vineri 29 noiembrie 2013. Iniţiativele de acest fel vin în sprijinul satisfacerii nevoilor locuitorilor acestui oraş, dar şi ca o deschidere către un dialog real cu autorităţile locale. Grupul de lucru Bacău este format din 9 persoane – elevi, studenţi şi specialiști, printre care subsemnatul George Săcăleanu,Traian Dănceanu, Andrei Balaban, Costel Manta, Mihaela Muscalu, Alexandra Vrabie, Claudiu Sociu, Adrian Godoi si  Răzvan Galeriu.

Acest grup a fost înfiinţat in luna septembrie 2013. Persoanele care formează echipa îşi doresc să se implice activ în viaţa comunităţii în mijlocul căreia trăiesc şi să colaboreze cu autorităţile publice pentru a descoperi şi oferi soluţii viabile în privința problemelor locale.

Lipsa locurilor de muncă  – o problemă actuală:

Având în vedere situația economică actuală, angajatorii resimt o presiune mărită în ceea ce privește contribuțiile la bugetul de stat. Fapt care poate conduce la creșterea fenomelului de muncă la negru. În același timp există oameni specializați care pot oferi ajutorul necesar și nu au de lucru sau doresc să câștige un venit suplimentar. Din partea forței de muncă, oferta este în continuare mai mare decat cererea, iar oamenii care sunt apți de muncă și uneori specialiști, nu reușesc să se încadreze în piață.
Majoritatea populației s-a confruntat deseori cu problemele locative și gospodărești. Vrei să muți mobila, trebuie reparate anumite instalații, avem nevoie de zugrăveli, lucrări agricole  și alte servicii gospodărești dar nu avem de unde să recrutăm forță de muncă.

La doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 52 care reglementează munca desfăşurată de către zilieri, aceasta a suferit recent mai multe modificări (vezi anexa).
Potrivit noilor reglementări, beneficiarii lucrărilor desfăşurate de zilieri pot fi nu doar firmele, ci şi persoanele
fizice, persoanele fizice autorizate şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale.

Scopul principal al proiectul propus de Grupul de Lucru Bacău este de a lega cele două elemente, cererea și oferta serviciilor, în special pentru cei care se află în prezent, fără un loc de muncă stabil.
Rezolvând aceste probleme se vor acoperi și altele, precum:
-contextul actual, dificil din punct de vedere economic-social
-rata crescută a muncii la negru
-rata crescută a șomajului


Pentru a trece mai ușor această perioadă, cei care solicită zilieri au avantajul că nu sunt obligați să încheie contracte de muncă. (conform art.3 din legea 277/2013)
Vedem cu toții la televizor, cum zilierii așteaptă zilnic la marginea drumurilor, în ploaie, în frig sau arșiță și cum sunt strânși în mașini care nu știu unde duc. În lipsa unei bune gestionări, situația lor rămâne incertă și uneori periculoasă. Într-un cadru legal, zilierii ar fi protejați și îndrumați. Siguranța a rămas în continuare un capitol sensibil iar legea prevede prin Art. 10, alin. (2) că zilierul are dreptul să beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.
(3) Instruirea prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


Factori cu putere de decizie:
            Factorii cu putere decizională pentru soluționarea acestei probleme identificate sunt autoritățile locale – Primăria și Consiliul Local Bacău. De aceea, Grupul Local Bacău recomandă deschiderea unui secretariat dotat cu linie telefonică de internet care să acționeze ca un centru de recrutare pentru zilieri. În cadrul biroului poate exista o bază de date electronică, dar și posibilitatea unui spațiu de așteptare pentru zilieri.
Considerăm că o colaborare între toate instituțille locale ar fi benefică și solicităm sprijinul întregii comunități și al administrației.
Din cadrul strategiilor, nu putem neglija parteneriatele cu instituțiile private, publice, societățile comerciale, ong-uri si asociații de locatari. (ITM, AJOFM, Biserica, Liga Studentilor, Mediul privat, etc).

Bază legislativă este reprezentată de:
Legea zilierilor, lege nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Modificată pe 2013, intrată in vigoare pe 1 noiembrie 2013. (anexată )

Publicul țintă este format din actorii privați – companii, dar  în special persoanele fizice,  acest serviciu putând fi accesat de întreaga comunitate.

Dacă se fac pașii descriși mai sus, printre EFECTE se vor regăsi:

-îmbunătațirea nivelului de trai a unei categorii defavorizate
-conectarea cererii și ofertei din domeniul serviciilor
-scăderea numărului zilierilor și plasarea lor pe termen lung în piața muncii
-ajutor și o rezolvare mai rapidă și eficientă a problemelor zilnice
-respectarea legilor în vigoare și o siguranță socială a zilierilor
-construirea unui mediu de muncă ce va aduce experiență și o continuă specializare a forței de muncă
-posibilitatea participării la seminarii și cursuri de recalificare

Articol Bacaul.ro


Articol Desteptarea 

Articol Ziarul de Garda 

Galerie foto Ziarul de Garda facebook

Articol Ziarul de Bacau

Un comentariu:

LinkWithin