07.07.2013

Festivalul-Concurs Internaţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII”

Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” organizează cea de-a XII - a ediţie Festivalul-Concurs de Creaţie Literară „Avangarda XXII", manifestare care îşi propune descoperirea şi promovarea creatorilor de poezie, proză scurtă, teatru scurt, critică literară şi eseu în limba română - tineri şi adulţi, începători şi profesionişti -, a celui mai bun debut în volum, a celor mai buni poeţi consacraţi, precum şi a
celei mai bune antologii de autor, identificarea şi promovarea celor mai valoroase reviste literare şi de cultură de limbă română din ţară şi străinătate. De asemenea, iniţiativa îşi mai propune descoperirea şi promovarea valorilor autentice băcăuane prin acordarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru Literatură, Cultură, Arte, Jurnalism, Ştiinţe şi Învăţământ.

Condiţii de participare

La această competiţie pot participa:
I. Creatori de poezie, proză scurtă, teatru şi critică literară şi/sau eseu în limba română din ţară, Basarabia, Bucovina (Ukraina), Voivodina (Serbia), Gyula (Ungaria) şi din diaspora, cu cetăţenia română, a ţării de rezidenţă sau cu dublă cetăţenie, care:
- nu au depăşit vârsta de 35 de ani şi nu au debutat editorial;
- au debutat editorial în perioada 2012 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani;
- nu au depăşit vârsta de 55 de ani (scriitori profesionişti),
                                    precum şi
II. Autori de antologii (din creaţia unui singur sau a mai multor poeţi) în limba română, din ţară, Basarabia, Bucovina (Ukraina), Voivodina (Serbia) şi din diaspora, apărute în 2012.

III. Reviste literare şi de cultură.

IV. Creatori din domeniile literaturii, artelor, jurnalismului, ştiinţei şi învăţământului.

Desfăşurarea concursului
I. Concurenţii care nu au depăşit vârsta de 35 de ani, nu au debutat editorial şi nu au primit premiul de debut în volum în ediţiile anterioare vor expedia un număr de minimum:

- un grupaj de 10 poezii;
- 3 lucrări de proză însumând maxim 8 pagini;
- 1 - 2 piese de teatru scurt;
- 2 lucrări de crtitică literară/eseu de circa 4-5 pagini.

Lucrările vor fi editate în word, cu caracter Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate, cu diacritice.

Lucrările vor purta un moto, iar fişa autorilor (care va conţine, în mod obligatoriu, o copie scanată a cărţii de identitate, numele şi prenumele, locul şi data naşterii, profesia, locul de muncă, adresa exactă, numărul de telefon şi de mobil şi adresa de e-mail) se va introduce într-un plic închis, ce va avea acelaşi moto cu cel al lucrărilor.

De asemenea, concurenţii vor introduce în plicul mare un CD cu textele şi fişa autorului culese în word, cu fonturi româneşti (condiţie eliminatorie!), o copie scanată a cărţii de identitate, precum şi două poze color - una bust şi una în picioare, scoase cu aparat foto digital, la rezoluţie maximă.
Conţinutul CD-ului va fi transmis obligatoriu şi la adresa de e-mail: fundatiacancicov@yahoo.com


Concurenţii care au debutat editorial în anul 2012 şi nu au depăşit vârsta de 47 de ani vor trimite trei exemplare din cartea apărută, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

Poeţii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani, vor trimite minimum trei titluri de cărţi reprezentative, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru editorii (responsabilii, îngrijitorii) antologiilor care cuprind creaţiile mai multor poeţi.

Poeţii profesionişti, care şi-au scos o antologie din creaţia proprie în anul 2012, vor trimite trei exemplare din cartea respectivă, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

Prozatorii, dramaturgii şi criticii literari vor trimite o carte editată în anul 2012, în trei exemplare, un CD o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie

Directorii (redactorii-şefi) publicaţiilor literare şi de cultură de limbă română, din ţară şi străinătate vor trimite cel puţin trei numere reprezentative apărute în cursul anului 2012, un CD cu o copie scanată a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie.

Toate lucrările vor fi expediate până la data de 31 august 2013 (data poştei), pe adresa:

                                   Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău,
                                   Strada 9 Mai nr. 33, etaj III, C.P. 600066,
                                   cu menţiunea:
                                                 Pentru Festivalul-Concurs de Creaţie Literară Avangarda XXII”.

Concurenţii premiaţi vor fi, în prealabil, anunţaţi telefonic sau prin poşta electronică în vederea participării la festivitatea prilejuită de acest eveniment.
Organizatorul va asigura transportul, masa şi cazarea pentru invitaţi şi laureaţi.           
Manuscrisele, revistele, cărţile şi CD-urile nu se înapoiază.

II. Până la data 15 august 2012,

creatorii din domeniile literaturii, ştiinţei (inclusiv creatorii de monografii) şi artelor vor trimite prin poştă:

- o carte de poezie editată în 2012 sau minimum două grupaje de poezie publicate în reviste literare anul trecut, un CD cu o copie scanată a cărţii sau a textelor publicate şi a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust;

- o carte de proză editată în 2012 sau minimum două proze publicate în reviste literare anul trecut, un  CD cu o copie scanată a cărţii sau a textelor publicate şi a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust;

- o carte de critică literară/eseu editată în 2012 sau minimum două articole publicate în reviste literare anul trecut, un CD cu o copie scanată a cărţii sau a textelor publicate şi a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust. 

Artiştii plastici vor depune minimum trei lucrări semnate în anul 2012, un CD cu o copie a lucrărilor şi a cărţii
de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust.

Dirijorii de orchestre sau coruri, soliştii vocali şi instrumentişti, ansamblurile folclorice vor depune un CD cu o copie a minimum trei piese înregistrate video şi prezentate la cel puţin un spectacol în anul 2012, o copie a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust.

jurnaliştii vor depune un CD cu minimum trei reportaje sau anchete sau interviuri, indiferent de mărimea lor, şi cinci note sau ştiri - toate publicate în anul 2012, o copie a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust.

Conducătorii de instituţii culturale - publice sau organizaţii neguvernamentale sau profesioniste - vor depune la adresa menţionată un CD cu un raport al activităţilor desfăşurate în anul 2012, însoţit cu imagini de justificare, filmate şi/sau foto, o copie a cărţii de identitate, un curriculum vitae şi o fotografie bust.

Lucrările, însoţite de un  CV, vor fi trimise sau aduse la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Bacău şi vor purta menţiunea: „Pentru Premiile Anuale ale Fundaţiei Culturale Cancicov”.

PREMIILE:

Pentru prozatorii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
Premiul de Excelenţă „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” pentru cea mai bună carte de proză a anului 2012
Pentru poeţii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
Premiul de Excelenţă „GEORGE BACOVIA” pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2012
Pentru dramaturgii consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
Premiul de Excelenţă „ION LUCA” pentru cea mai bună carte de teatru a anului 2012
Pentru criticii literari consacraţi, care nu au depăşit vârsta de 55 de ani:
Premiul de Excelenţă „VASILE SPORICI” pentru cea mai bună carte de critică literară a anului 2012

Pentru poeţii care au debutat editorial în anul 2012 şi care nu au depăşit vârsta de 47 de ani:
Premiul de Excelenţă pentru cea mai bună carte de debut a anului 2012
Pentru cea mai bună antologie (inclusiv de autor) de poezie a anilor 2012:
Premiul de Excelenţă „GEORGE BACOVIA”
Pentru poeţii care nu au debutat editorial şi nu au depăşit vârsta de 35 de ani:
 Premiul de debut în volum al Editurii Fundaţiei Culturale Cancicov Bacău
 La această categorie se vor mai acorda Premiile I, II şi III, trei menţiuni, precum şi premiile unor reviste
 literare.

Pentru cea mai bună revistă literară şi de cultură a anului 2012:
Premiul FUNDAŢIEI CULTURALE „GEORGETA şi MIRCEA CANCICOV”

Pentru întreaga creaţie literară, Juriul va acorda:
 Premiul „OPERA OMNIA” sau PREMIUL DE EXCELENŢĂ

PREMIILE ANUALE ALE FUNDAŢIEI CULTURALE „GEORGETA ŞI MIRCEA CANCICOV” PENTRU LITERATURĂ, CULTURĂ, ARTE, JURNALISM., ŞTIINŢE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT

În vederea stimulării şi promovării la nivel local, naţional şi internaţional a creatorilor băcăuani din domeniile literaturii, artelor, ştiinţei şi învăţământului, juriul constituit va acorda:

Premiul pentru cea mai bună carte de poezie a anului 2012
Premiul pentru cea mai bună carte de proză a anului 2012
Premiul „NICU ENEA” pentru cel mai bun artist plastic al anului 2012
Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun jurnalist al anului 2012                   
Premiul de Excelenţă pentru cel mai bun solist-vocal/instrumentist al anului 2012
Premiul „Dr.VASILE ADĂSCĂLIŢEI” pentru cel mai bun ansamblu folcloric al anului 2012
Premiul pentru cel mai bun management cultural al anului 2012.

Notă: Premiile vor fi acordate numai persoanelor prezente la festivitatea de decernare a acestora.
           În lipsa premiantului, premiul se anulează.
           Manuscrisele, cărţile, materialele, lucrările şi revistele care nu îndeplinesc întocmai condiţiile acestui Regulament nu vor intra în concurs.
           Relaţii suplimentare la telefon: 0334405419
                                             mobil: 0721/861045
                                             E-mail: fundatiacancicov@yahoo.com

                                                                   Director Festival:
                                                                   Victor Munteanu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin