05.08.2010

„Plan de Management pentru situl Natura 2000"

Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si Campanie de Constientizare a Publicului”

În zilele de 04 şi 05.08.2010, incepand cu ora 10.00, in Sala Senatului Universitatii V. Alecsandri Bacau, a avut loc evenimentul de lansare al proiectului: „Plan de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si Campanie de Constientizare a Publicului”. 

Fondurile necesare implementării proiectului, au fost alocate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4, având ca obiectiv principal, Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural.
La eveniment a fost o participare numeroasă fiind prezenţi d-ul prof. Univ. Dr. Ing.
Valentin Nedeff, rectorul Universităţii Bacău, reprezentanţi ai Administraţiei Bazinale a Apelor Siret, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Consiliului Judeţean, AJVPS, Direcţia Silvică, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului, Organismul Intermediar POS Mediu – Regiunea 1 NE, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău, dar şi reprezentanţi ai celor 18 primării pe a căror teritoriu se află situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti.
„Obiectivul general al proiectului consta în asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor naturale din arealul sitului Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau Beresti

Realizarea acestui obiectiv va determina: sprijinirea implementării unui management eficient al sitului prin elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate dar şi creşterea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populaţiei şi a grupurilor interesate din zonele rurale şi urbane limitrofe sitului cu privire la impactul negativ al practicilor umane neecologice asupra conservării biodiversităţii.

De asemenea prin proiect se urmăreşte întărirea capacităţii de administrare a instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea ariei naturale protejate prin activităţi de instruire a personalului implicat.” declară Corina Pricope, managerul de proiect.

Situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti are o suprafaţa: 5575,5 ha. În sit sunt cuprinse lacurile: LILIECI, BACAU II, GALBENI, RACACIUNI si BERESTI şi a fost declarat arie de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a reţelei europene Natura 2000 în Romania, prin Hotararea Guvernului nr. 1284/ 2007, MO nr. 739 bis din 31.10.2007, în temeiul Hotărârii nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

Fondurile necesare proiectului au fost solicitate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău în sesiunea din mai 2008. Parteneri în implementarea proiectului sunt Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacău, custodele sitului din februarie 2010, ONG-ul Scut Verde din Oneşti şi Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al municipiul Bacău. Partenerii vor fi implicati în toate activităţile proiectului. ADL Bacău va organiza „Ziua deschisă” a sitului, promovând obiectivele proiectului, adresându-se cu precădere locuitorilor municipiului Bacău, care sunt principalii beneficiari ai zonelor de agrement din jurul lacurilor din sit.

Sunt 11 specii de importanta comunitară, pentru care a au fost declarate ariile de protecţie specială avifaunistica lacurile Lilieci, Bacau II, Galbeni, Racaciuni si Beresti, ca parte integranta a retelei europene Natura 2000, prin Hotararea Guvernului nr. 1284/ 2007, MO nr. 739 bis din 31.10.2007: starcul pitic, eretele de stuf, eretele de stuf, lebada de iarna, chira de balta, fluerar de balta, silvia, ploier auriu, pescarus mic, chirighita cu obraz alb, chirighita neagra şi cocorul.
Directorul executiv al APM Bacău declară: „Proiectul are o importanţă deosebită pentru judeţul Bacău, protecţia naturii fiind o componentă a strategiei de dezvoltare a judeţului, în contextul dezvoltării durabile.

În conformitate cu Directiva UE privind Păsările şi Habitatele, România trebuie să implementeze reţeaua ecologică Natura 2000 şi să asigure starea favorabilă de conservare prin aplicare de măsuri adecvate de management şi protecţie.
Prin implementarea acestui proiect s-a făcut un pas înainte în absorbţia fondurilor europene. La finalizarea proiectului, sperăm că vom avea o mai bună cunoaştere a ceea ce înseamnă situl Natura 2000 „Lacurile Buhuşi-Bacău-Bereşti”, o bază de date utilă pentru cei interesaţi şi o atenţie mai mare a tuturor faţă de natură.”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin