20.04.2010

BAC 2010 - Evaluarea competenţelor digitale

Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2010 continuă în perioada 19-29 aprilie, cu evaluarea competenţelor digitale (proba D).
Aceasta probă se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal începând cu ora 13.00 şi presupune două etape, ce cumulează maximum 90 de minute ca timp de lucru:
a) rezolvarea unor sarcini de lucru referitoare la domeniul: „Mijloace moderne de comunicare. Reţeaua Internet". Durata acestei etape este, de regulă, de
15 minute, dar nu poate depăşi 30 minute;

b) rezolvarea unor sarcini de lucru din celelalte domenii de competenţă prevăzute în programa de bacalaureat, căreia i se alocă restul timpului rămas până la cele 90 de minute cât are proba, cumulat. Candidaţii au de rezolvat un număr de aproximativ 16-17 de itemi, ce vizează competenţe din următoarele domenii: „Concepte de bază privind sistemele de calcul", „Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor/sisteme de operare", „Procesoare de texte", „Procesoare de calcul tabelar", „Prezentări", „Baze de date" şi „Mijloace moderne de comunicare. Reţeaua Internet (HTML)”.
Subiectele pentru proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se stabilesc de Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare, potrivit programei de bacalaureat elaborate pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor", studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile si specializările, pe parcursul claselor a IX-a si a X-a de liceu.

Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor digitale, organizată la nivelul unităţii de învăţământ liceal, asigură, înaintea probei de evaluare a competenţelor digitale, pregătirea laboratoarelor de informatică şi a calculatoarelor pentru buna desfăşurare a acesteia. Candidaţii sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. La finalul probei, candidaţii vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software obţinute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum şi o fişă în care vor nota răspunsuri la eventualele întrebări conţinute în subiecte.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor digitale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. În funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă a candidatului astfel: 0-25de puncte- utilizator începător; 26-50de puncte- utilizator de nivel mediu; 51-74 de puncte- utilizator avansat; 75-100 de puncte: utilizator experimentat. Nivelul de competenţe digitale se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori - dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ-, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE. Rezultatele finale se comunică după ultima zi de examen. Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă conţine descrierea competenţelor digitale ale candidatului si se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Pentru susţinerea ei, s-au înscris din judeţul Bacău 6 208 elevi, repartizaţi în 31 de centre de examen. Pe zile, a fost stabilit următorul desfăşurător: 19 aprilie-1331 de candidaţi, 20 aprilie-1260 de candidaţi; 21 aprilie-1202 candidaţi, 22 aprilie- 1023 de candidaţi; 23 aprilie-652 de candidaţi; 26 aprilie-181 de candidaţi; 27 aprilie-162 de candidaţi; 28 aprilie- 75 de candidaţi.
Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

LinkWithin