27.03.2020

Călare pe un cal, în drum spre maternitate (Foto & Video)

Sergiu Ion Ciobotariu este un tânăr care a ajuns peste noapte o mică „vedetă”. Bărbatul a fost surprins zilele trecute călare pe un cal, pe străzile Iașului. Tânărul a aflat că soția lui, internată la o maternitate din Iași, a adus pe lume un băiețel. A vrut neapărat să-și vadă fiul. A încercat să ia un mijloc de transport în comun, însă nu a fost lăsat. În condițiile în care transportul în comun a fost suspendat, el a călărit 50 de kilometri ca să ajungă în Iași.

Tânărul de 22 de ani a fost pregătit corespunzător: pe față și-a pus o mască de protecție și a completat declarația pe propria răspundere.

Reporterii BZI l-au găsit pe bărbatul filmat călare pe cal în Iași. Povestea tânărului este de-a dreptul impresionantă. Are doi copii, iar zilele trecute soția lui l-a adus pe lume pe cel de-al treilea.
„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu.

Tânărul a ajuns într-un final la soția lui, la maternitate. I-a lăsat ce a avut și a plecat spre casă.

Ca o ironie a sorții, pe stema județului dar și a municipiului Iași se află emblematic CALUL.

25.03.2020

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 - 5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Share on   
Ordonanță militară

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:
 1. a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:
 1. a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 2. b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. 
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 
(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. 
(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. 
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.
(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.
(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:
 1. a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 2. b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:
 1. a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 2. b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
 3. c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins: 
„(21) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:
 1. a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 2. b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”
(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute la art.1 - 4;
 2. b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;
 3. c) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
 4. d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.8; 
 5. e) Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.
(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare. 
Ministrul Afacerilor Interne
Ion Marcel Vela

13.03.2020

Dedeman va construi un nou Mall. Mega proiectul va include birouri, parcuri, hotel

Dedeman va dezvolta în Bacău un proiect mixt, care va include un cartier de cumpărături și divertisment, dar și clădiri rezidențiale, de birouri și hoteluri și, în plus, va găzdui noul sediu al companiei, au declarat cei de la Economica.

Compania deține pe malul râului Bistrița un teren de circa 86,6 de hectare amplasat în extravilanul orașului Bacău, iar anul trecut a făcut demersurile necesare introducerii în intravilan a unei părți din acest teren. Arhitectul proiectului va fi Epstein.

De asemenea, proiectul va include clădiri de birouri, rezidențiale, hoteliere și plus că va crea un mediu dinamic, care vizează atragerea de oaspeți publici și privați.

Dedeman intenționa și să dezvolte un cartier cu 16-18 case pentru angajați tot în Bacău, care va beneficia de terenuri de sport și de un lac de agrement.


25.02.2020

FARM THE CITY un proiect Erasmus plus pentru o viata sanatoasa

Şcoala Gimnazială „Dr. Al. Safran” Bacău si Asociatia pentru Educatie si Formare ASEF Bacau finalizeaza un proiect de suflet, drag noua, Proiectului Erasmus plus ,,Farm the City”.
Farm the City este un proiect care are ca obiectiv principal să dezvolte motivatia la elevi cu pentru hrana sanatoasa, interesul pentru a invata cum se cultiva legumele in spatiile din oras si cum sa aprecieze munca agricultorilor si efortul lor de a ne oferi hrana naturala sanatoasa.
Institutiile partenere in acest proiect sunt:
 • PRISMS MALTA- coordonator
 • MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • MARIA REGINA COLLEGE MALTA
 • SCOALA GIMNAZIALA ,,DR. ALEXANDRU SAFRAN’’ BACAU
 • ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI FORMARE ASEF BACAU
 • ARSUZ KAYMAKAMLIGI TURCIA


Institutia coordonatoare Prisms a oferit expertiza în domeniul educației nonformale și a dezvoltat in acest proiect un produs final reprezentat de site web care va avea la o audiență mai largă si o aplicatie FARM the CITY care se poate descarca de pe orice android la adresa: https://play.google.com/store/apps/details.
Pe de altă parte, Institutul de Științe Aplicate MCAST - Centrul pentru Agricultură, Acvatică și Științele Animalelor si-a folosit expertiza pentru a-i învăța pe elevi cum se cresc propriile culturi și să împărtășească alte cunoștințe legate de legumicultura.

Elevilor li s-au oferit, pachete de informatii necesare pentru a putea planta legumele în propria curte și balcoane. Prin urmare, impactul nu se limitează doar la școli, ci este proiectat să depășească școlile și să ajungă și la familii si comunitate.
Acest proiect a fost planificat pe o durată de 24 de luni.

Instrumentul de diseminare creat este un spatiu web, în care publicul să poată vedea ce culturi au realizat elevii nostri și să crească conștientizarea modului în care putem fi mai sustenabili, chiar și în mediul urbane, prin utilizarea mai bună a spațiilor disponibile.

Acest web-site ofera informațiile necesare cu videoclipuri și instrucțiuni animate pe care elevii și publicul larg le pot utiliza pentru a planta legumele specifice zonei, in balcon, pe acoperisul locuintei, in orice spatiu liber si disponibil, si speram noi, motivatia de a începe sa gandeasca propria grădină de culturi.

Activități prevăzute în acest proiect:
- Lansarea proiectului
- Ateliere în școli
- Ateliere în ONG
- Targul de toamna- deschis publicului
- Doua reuniuni transnaționale
- Introducere pe site și aplicație
- Închiderea proiectului.

,,Acest proiect a aut un puternic caracter practic si ne-a oferit posibilitatea de a lucra impreuna o scoala si un ONG, lucru care nu este foarte obisnuit pentru comunitatea noastra educationala.

Ideea derivată din cel de-al șaptelea plan de acțiune pentru mediu (EAP) emis de Comisia uropeana în cadrul obiectivelor UE 2020 este initierea parteneriatelor dintre ONG-urile și școlile care împreună cu entitățile publice sa ofere tinerilor, in special, cunoștințele despre agricultură si rolul unei agriculturi ecologice in orase, interes care s-a pierdut din cauza urbanizării. Se estimează că 80% din cetățenii din UE vor trăi în orașul sau în apropierea orașului până în 2025 si de aceea este nevoie sa invatam cum sa folosim fiecare bucata de pamant din zona urbana, cum sa oferim tinerilor sansa de a indragi pamantul si de a reveni fie ca hobby, fie care viitoare meserie la cresterea plantelor si la hrana sanatoasa.

Ultima reuniune de proiect va avea loc in perioada 24-28 Februarie in Malta si vor participa Irina Carmen Vrinceanu director Şcoala Gimnazială „Dr. Al. Safran” Bacău si Mihaela Cojocaru, Presedinte Asociatia pentru Educatie si Formare ASEF Bacau.

Vom reveni cu informatii si exemple de bune practici la Seminarul Farm de City, care se va desfasura in luna martie 2020.” a declarat Prof. Dr. Mihaela Cojocaru, Presedinte Asociatia pentru Educatie si Formare ASEF Bacau.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus +. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.20.02.2020

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează cursuri gratuite de pregătire pentru Bacalaureat 2020

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru al optulea an consecutiv, cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureat 2020 destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni în sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vor parcurge programa şi subiectele pentru disciplinele Limba şi literatura română și Matematică.

Pentru disciplina Limba şi literatura română cursurile se vor desfăşura în fiecare sâmbătă, iar pentru disciplina Matematică, în fiecare duminică, între orele 09-13, corp D, în sala DP18, începând cu 22 februarie până pe 24 mai 2020 (excepție sărbătorile legale).

Date de contact:

Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret, nr. 8, telefon: 0234/ 588 884.

Facultatea de Ştiinţe, Str. Mărăşeşti, nr. 157, telefon: 0234/ 571 012.


18.02.2020

Parc Atletic pe locul Stadionului Municipal

Consilierii județeni vor vota construirea unui parc atletic pe locul fostului stadion municipal. 
Inițiatorii consideră că, investiția unui asemenea parc în plina zona centrala a Bacăului va avea numeroase beneficii pentru comunitatea băcăuană, sub mai multe planuri:

-urbanistic, sportiv, social și, nu în ultimul rând, economic.
Mai mult, recuperarea respectivului teren, în funcțiunea sa inițială, aceea de amenajare sportivă destinată publicului larg, va conduce la creșterea apetitului băcăuanilor pentru sport și la relansarea fenomenului de sport de masa în oras.
În proiectul de hotărâre se prevede ca drepturile și obligațiile părților asocierii vor fi aprobate ulterior, prin hotărâri adoptate de autoritațile deliberative locale implicate, precum și faptul că pentru realizarea obiectului asocierii contribuția fiecărei părți implicate este după cum urmeazâ:
  1. Județul Bacău – va asigura finanțarea necesară realizării obiectului și asocierii;
  2. Municipiul Bacău – va pune la dispozitie terenul necesar realizării obiectului asocierii, liber de orice sarcini, va asigura demolarea construcțiilor existente și se va îngriji de obținerea oricăror taxe/avize/autorizații.
Reconversia zonei pe care în prezent se află fostul stadion municipal, într-un parc de atletism cu funcțiuni multiple, spatii verzi și de promenada înseamnă a reda circuitului urbanistic o zona în prezent în paragină.
15.01.2020

Practică fără frontiere pentru elevii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” din Bacău și-a asumat misiunea de a pregăti tinerii pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în care trăim şi de a le oferi acestora abilitatea de integrare şi de aplicare a informaţiilor dobândite dezvoltându-le, pe lângă competenţele cheie, competenţe cross-curriculare şi transversale.

Consecvent cu misiunea asumată, în anul 2019 unitatea de învățământ a scris și a câștigat proiectul Erasmus+,mobilități VET, (cu nr.2019-1-RO01-KA102-062691), Practică fără frontiere!

Acest proiect va oferi posibilitatea formării şi dezvoltării competenţelor profesionale şi personale a 55 de elevi din cls. a X-a, învățământ profesional, pentru toate cele 8 calificări existente în școală din domeniile Mecanică, Construcții, instalații și lucrări publice și Fabricarea produselor din lemn.

Obiectivul proiectului este de a consolida pregătirea profesională a elevilor într-un mediu de lucru cu dotări moderne specifice domeniilor de calificare, care să-i ajute să dobândească competențe în concordanță cu standardele europene și să le faciliteze dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetățenia activă și inserția profesională.

Proiectul cuprinde două fluxuri de mobilități ce se vor desfășura la partenerii europeni din proiect, astfel:

Fluxul 1 se va desfășura în orașul Sevilla, Spania și va pregăti 30 de elevi, timp de 2 săptămâni, in calificările mecanic-auto, mecanic aeronave, lăcătuș construcții structuri aeronave și confectioner tâmplărie de aluminiu și mase plastice.

Fluxul 2 se va desfășura în orașul Barcelos, Portugalia și va pregăti 25 de elevi, timp de 2 săptămâni, in calificările operator la mașini cu comandă numerică, zidar-pietrar-tencuitor, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze și tâmplar universal.

“Pe lângă competențele profesionale, elevii îşi vor dezvolta iniţiativa şi disponibilitatea în abordarea unor sarcini variate de lucru, îşi vor accentua atitudinea pozitivă faţă de muncă prin responsabilizare, seriozitate şi implicare în activităţile zilnice, vor conştientiza impactul pozitiv al stagiului asupra propriei vieți sociale și profesionale. Datorită comunicării în limba engleză elevii îşi vor dezvolta competenţele lingvistice prin largirea vocabularului şi prin creşterea încrederii în sine de a purta o conversaţie în această limbă. Parcurgerea acestor stagii va duce la dezvoltarea unui set de valori europene asociate cu ideea cetăţeanului european care ii va ajuta să se integreze mai uşor pe o piată acerbă a muncii” a declarat directorul liceului și coordonatorul acestui proiect, prof. Crisalinda Nona Irimia.

Balul Gospodarilor din Bacău și împrejurimi - 2020

Balul gospodarilor din Bacău și împrejurimi este un eveniment cultural, care își propune revigorarea tradițiilor în Bacău și împrejurimi, prin promovarea dansurilor populare, a cântecelor populare mai vechi sau mai moderne, promovarea interpreților locali talentați și a ansamblurilor folclorice din jud. Bacău și mai ales formarea respectului pentru costumul popular național.

 Tocmai de aceea, invitații  sunt rugați să îmbrace costumul popular sau, dat fiind faptul că este prima ediție a acestui eveniment- măcar o ie sau o cămașă populară, ca element distinctiv de costum național.


 Ținutul Bacăului - așa cum ne spun specialiștii etnografi, se întinde pe tot teritoriul jud. Bacău, până la Roman, în granițele actualei Arhiepiscopii a Romanului și Bacăului, până pe Valea Muntelui la Ghimeș- Făget inclusiv și de la Onești, peste munte, până dincolo de Oituz și spre sud până la Vrancea! 


 Programul va cuprinde: - 3 ore de filmare cu cântece și dansuri populare (program susținut de Ans. Ca La Noi, coordonat de Robert Costrovanu și invitații săi), la care sunteți invitați să participați activ, în calitate de dansatori, pe ringul de dans (bineînțeles- cine dorește, cine nu- poate sta la masă sau pur și simplu asistă la program)

-o ora de vorbă cu invitatul special- Mihai Trăistariu, care  va vorbi despre proiectele sale și ne va interpreta atât muzică populară- cu care cochetează de ceva vreme, cât și muzică ușoară- respectiv câteva piese din repertoriul său consacrat!.

 - 3 ore de dans popular cu Formația Rhapsody din Bacău- unde sunteți invitați la distracție, pe ringul de dans, iar la sfârșit se va alege REGINA BALULUI! 

Filmarea ce va cuprinde programul de recitaluri, dansuri populare și selecțiuni din a doua jumătate de program și va fi difuzată pe televiziuni, printre care Etno tv, Neptun tv, Euro tv, etc..


Vă invităm să petrecem ÎMPREUNĂ - 7 ore din viața noastră, BUCURÂNDU-NE atât cât putem noi, ascultând muzică bună, dansând împreună HORA și SÂRBA noastră tradițională și încurajându-i pe tinerii noștri talentați -cântăreți și dansatori, să-și urmeze vocația aceasta nobilă și să facă cinste neamului nostru românesc! a declarat Camelia Roșu, organizatoarea balului.

 Prețul este 150 lei/persoană, compus din 80 lei meniul (aperitiv, friptură, prăjituri, suc, apă, țuică, vin, cafea) și 70 lei- partea artistică. Vă așteptăm, cu drag! Confirmare și plată până la 16.01.2019. Locuri limitate. email rosu1camelia@yahoo.com, messenger: camelia rosu telefon Robert Costrovanu 0743224852, Camelia Roșu 0744131624.

Pe viitor, se dorește organizarea unei conferințe cu istorici, etnografi și teologi, care să ne lămurească în detaliu despre vechimea așezărilor de pe aceste locuri și ce izvoare istorice mai putem accesa pe meleagurile noastre băcăuane, în ziua de astăzi. Se știe că în tot acest spațiu etnografic, întâlnim TRADIȚII foarte diversificate, iar așa cum spunea și Prof. etnomuzicolog și dirijor George Sîrbu, în cartea sa "Folclor muzical -instrumental din Moldova, Ținutul Bacăului"- Bacău este "Epicentrul Moldovei"!

 Fiecare dintre noi avem cunoștințe despre tradițiile noastre locale, avem cunoștințe despre înaintașii noștri, despre cum își petreceau aceștia viața lor, fiind fericiți, în sărăcia lor, fiindcă puneau accent pe valorile adevărate ale omenirii, făcând totul împreună- petreceri, jale, credință! Din păcate, noi astăzi, suntem influențați de curentele moderne, devenind din ce în ce mai apatici și mai singuratici, cu toată tehnica noastră modernă, sau poate, chiar din cauza ei!...

LinkWithin